Umowa na rozbudowę Elektrowni Ostrołęka to podnoszenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz realizacja ważnej obietnicy dla Polski Wschodniej

Uroczystość podpisania umowy dotyczącej rozbudowy Elektrowni Ostrołęka

- Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C, spełniający restrykcyjne emisyjne standardy UE, jest potrzebny polskiemu systemowi elektroenergetycznemu. Obecnie budowane nowoczesne bloki tego typu zwiększają stabilność systemu energetycznego i bilansują zapotrzebowanie na energię w najbliższych latach. Takie inwestycje umożliwiają także rozwijanie odnawialnych źródeł energii - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości podpisania umowy dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego. Wydarzenie odbyło się 12 lipca 2018 r. w Ostrołęce.

Wspólna inwestycja Grupy Energa i Grupy Enea realizowana jest na podstawie umowy inwestycyjnej, przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. Jej przedstawiciele 12 lipca 2018 r. w Ostrołęce podpisali umowę z Generalnym Wykonawcą - konsorcjum spółek GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS). Wykonawca wybuduje w trybie „pod klucz” kondensacyjny blok energetyczny o mocy elektrycznej 1000 MWe, wystarczającej do zasilenia 300 tys. gospodarstw domowych i o sprawności na poziomie 46%.

Podczas uroczystości minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że budowa nowego bloku jest szczególnie ważna w kontekście wyzwań przed jakimi staje polska energetyka. - Zapotrzebowanie na moc elektryczną rośnie, dlatego należy zapewnić stabilne źródło dla pokrycia tego popytu. Przed nami również zastępowanie wyeksploatowanych mocy wytwórczych, które rozpoczęły pracę nawet w latach 70. ubiegłego wieku. Część z nich zostanie wycofana ze względu na brak możliwości technicznych lub ekonomicznych dostosowania ich do restrykcyjnych regulacji środowiskowych - powiedział.

Dodał, że udział OZE w produkcji energii będzie się zwiększał, ale nie pokryją one całego krajowego zapotrzebowania. - Rozwijając odnawialne źródła, potrzebujemy stabilnych, przewidywalnych i systemowych źródeł energii. Bloki węglowe  - takie jak Ostrołęka C, dają kontrolę nad stabilnością systemu energetycznego – uzasadnił. Nowy blok energetyczny będzie również spełniał restrykcyjne unijne standardy emisyjne zgodne z wymogami tzw. konkluzji BAT ws. najlepszych dostępnych technik, które zaczną obowiązywać od roku 2021.

Szef resortu energii dodał, że ta inwestycja będzie oddziaływać zarówno lokalnie, jak i na niezależność energetyczną całego kraju. - To impuls inwestycyjny i rozwojowy dla regionu. We wschodniej Polsce to pierwsze od 30 lat tak duże przedsięwzięcie – powiedział. Rozbudowa elektrowni zrównoważy również rozmieszczenie źródeł energii. - Zdecydowana większość krajowych mocy wytwórczych jest zlokalizowana w południowej części kraju, dlatego budowa stabilnego źródła wytwórczego w północno-wschodniej części Polski ma istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa – uzasadnił minister Tchórzewski.

Poinformował, że dzięki temu przedsięwzięciu Polska daje możliwość synchronizacji systemu energetycznego Litwy, Łotwy i Estonii z pozostałymi państwami UE, poprawiając w ten sposób ich bezpieczeństwo energetyczne.

                                                 ***

Wspólna inwestycja Grupy Energa i Grupy Enea realizowana jest na podstawie umowy inwestycyjnej, przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. Jej przedstawiciele 12 lipca 2018 r. w Ostrołęce podpisali umowę z Generalnym Wykonawcą, którego wyłoniono w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie wygrało konsorcjum spółek GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS). Wartość oferty konsorcjum to 5,05 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

Generalny Wykonawca, GE Power, wybuduje w trybie „pod klucz” kondensacyjny blok energetyczny o mocy elektrycznej 1 000 MWe, wystarczającej do zasilenia 300 tys. gospodarstw domowych  i o sprawności na poziomie 46%, która znacznie przewyższy średnią światową, wynoszącą 33%. Wykonawca jest zobowiązany m.in. do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania terenu, przeprowadzenia robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed ostatecznym przekazaniem do eksploatacji. Energia elektryczna w Elektrowni Ostrołęka C będzie generowana przy spełnieniu obowiązujących wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz efektywności energetycznej.

Uroczystość podpisania umowy dotyczącej rozbudowy Elektrowni Ostrołęka
Uroczystość podpisania umowy dotyczącej rozbudowy Elektrowni Ostrołęka
Uroczystość podpisania umowy dotyczącej rozbudowy Elektrowni Ostrołęka
Uroczystość podpisania umowy dotyczącej rozbudowy Elektrowni Ostrołęka
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.07.2018 14:03
Osoba publikująca: Zuzanna Maruszak
Zmodyfikowano: 27.07.2018 14:03
Osoba modyfikująca: Zuzanna Maruszak