Uwagi do projektów rozporządzeń wykonawczych Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Plansza Prace Legislacyjne

Ministerstwo Energii zakończyło 11 czerwca 2019 roku rozpatrywanie stanowisk zgłoszonych do rozporządzeń wykonawczych Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Ministerstwo Energii zachęca do zapoznania się z opiniami przekazanymi w ramach konsultacji publicznych.

Uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu dostępne są pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321101

Informacje dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu znajdują się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319953

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.06.2019 14:35
Osoba publikująca: Radosław Dubisz
Zmodyfikowano: 11.06.2019 14:35
Osoba modyfikująca: Radosław Dubisz