Zakończona ocena fiszek złożonych w ramach aktualizacji Listy Projektów Strategicznych

Ministerstwo Energii informuje o zakończeniu etapu oceny fiszek zgłoszonych podczas aktualizacji „Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (dalej: Lista Projektów Strategicznych).

Aktualizacja Listy Projektów Strategicznych trwała od 4 grudnia 2017r. do 15 stycznia 2018r. i  podzielona została na dwa etapy:

I etap – dotyczący aktualizacji danych dla projektów wcześniej zamieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ (projekty wskazane do dofinansowania);

II etap – dotyczący możliwości zgłoszenia fiszek dla nowych przedsięwzięć (w zakresie projektów elektroenergetycznych)

W ramach przedmiotowej aktualizacji usunięto z Listy Projektów Strategicznych – na podstawie zgłoszeń wnioskodawców - 38 projektów oraz wprowadzono 48 nowych projektów. Dokonano również ponownego zgłoszenia dla 40 inwestycji, które były wcześniej uwzględnione w dokumencie, ale nie zgłoszone do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ (projekty nie wskazane do dofinansowania). Ponadto, zaktualizowano informacje odnoszące się do projektów znajdujących się już w Liście Projektów Strategicznych, w zakresie wnioskowanych kwot dofinansowania, wartości wskaźników oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.

Środki dostępne w ramach poszczególnych działań, według stanu na marzec 2018 r. (Kwota dostępnych środków w ramach danego działania, uzależniona jest m.in. od kursu EUR/PLN na dany miesiąc (na podstawie kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca):

 

Działanie / Poddziałanie

Dostępne środki (mln zł)

1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE

102 526 467,07

1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowymi demonstracyjnym

74 937 471,60

7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

215 301 278,04

 

Załączony dokument zawiera tabelę z listą projektów zgłoszonych w ramach aktualizacji Listy Projektów Strategicznych, wraz z punktami przyznanymi w wyniku weryfikacji fiszek projektowych.

Aktualizacja LPS

 

DFE_Aktualizacja_LPS.pdf Pobierz plik: pdf DFE_Aktualizacja_LPS.pdf

Rozmiar : 0.08MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 23.07.2018 13:57
Osoba publikująca: Agnieszka Jędryczko
Zmodyfikowano: 23.07.2018 13:57
Osoba modyfikująca: Agnieszka Jędryczko