W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Z uwagi na fakt, iż resort pracy i polityki społecznej jest odpowiedzialny za właściwe stosowanie przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego, pełni kluczową rolę w zakresie wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w ramach pomocy społecznej przewidziana jest możliwość udzielenia interwencji kryzysowej bezpośrednio z uwagi na potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji ww. zadania, od 2008 r. MRPiPS corocznie organizuje cykl szkoleń skierowanych do personelu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na temat wsparcia ofiar handlu ludźmi, w tym również na temat możliwości i zasad współpracy ośrodków interwencji kryzysowych z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. 

W 2014 r. MRPiPS przyjęło opracowane przez grupę ekspercką ds. wsparcia ofiar handlu ludźmi „Standardy bezpiecznego schronienia dla ofiar handlu ludźmi” i przekazał je do stosowania jako materiał pomocniczy dla kadry pomocy społecznej prowadzącej ośrodki interwencji kryzysowej oraz punkty interwencji kryzysowej.

{"register":{"columns":[]}}