W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wojewodowie

W celu właściwego stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie wsparcia ofiar handlu ludźmi w 2010 r. w ramach nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w art. 22 pkt 15 wskazano nowe zadanie dla wojewody polegające na koordynowaniu, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.

W tym celu w ramach struktur urzędów wojewódzkich została ustanowiona nieformalna sieć konsultantów wojewódzkich do spraw wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi, którą tworzą przeszkoleni pracownicy urzędów wojewódzkich, odpowiedzialni za kontakt i współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej na terenie danego województwa, jak również z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą ofiarom handlu ludźmi.

{"register":{"columns":[]}}