W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zespół realizuje zadania na podstawie zarządzenia nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

W dniu 26 września 2023r. Prezes Rady Ministrów, Premier Mateusz Morawiecki, podpisał Zarządzenie nr 392 z dnia 18 września 2023r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Jednocześnie, Zarządzeniem nr 28 z dnia 20 października 2023r. zniesiony został dotychczas działający Zespół przy Ministrze SWiA.

Do zadań Zespołu należy:

 • ocena realizacji programów mających na celu zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi;
 • inicjowanie podejmowanych działań zmierzających do zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi;
 • przygotowywanie projektów Krajowych Planów Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, monitorowanie wykonalności zaplanowanych zadań oraz opracowywanie corocznych sprawozdań z wykonania Krajowego Planu Działań.

W ramach Zespołu powołano dwie grupy robocze:

 • stała grupa robocza ds. wsparcia ofiar handlu ludźmi;
 • stała grupa robocza ds. monitoringu Krajowego Planu Działań.

Przewodniczącym Zespołu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępcą Przewodniczącego Zespołu jest Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, do zakresu czynności, którego należą sprawy z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi.                                                                                                             

Członkowie Zespołu:

 • Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa
 • Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa
 • Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa
 • Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa
 • Komendant Główny Policji
 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  Administracji
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Prokuratura Krajowa
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Główny Inspektorat  Pracy
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu La Strada 
 • Stowarzyszenie PoMOC
 • Fundacja ITAKA - Centrum poszukiwań ludzi zaginionych 
 • Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
 • Armia  Zbawienia
 • Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – IOM
 • Fundacja Light House
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Fundacja Czas Wolności

Międzyresortowy Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmni został zniesiony Zarządzeniem nr 199 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Materiały

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
zarzadzenie​_nr​_6​_ministra​_swia​_18​_lutego​_2019.pdf 0.26MB
Uchwała nr 1 przyjęta na posiedzeniu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w trybie głosowania zwykłą większością głosów na posiedzeniu Zespołu w dniu 13 maja 2019 r.
uchwala​_nr​_1​_13​_05​_2019.doc 0.02MB
Regulamin pracy Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
regulamin​_zespolu​_zatwierdzony​_w​_dn​_13​_05​_2019​_r..docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}