W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Policja

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi w Biurze Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

Dnia 5 września 2006 r. decyzją Komendanta Głównego Policji powołano w Komendzie Głównej Policji Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi. Od stycznia 2011 r. Centralny Zespół znajdował się w strukturach Centralnego Biura Śledczego, a w styczniu 2014 r. w jego miejsce powstał Wydział do Walki z Handlem Ludźmi, który został umiejscowiony w Biurze Służby Kryminalnej KGP.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

  • nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie realizacji spraw prowadzonych przez jednostki Policji w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przestępstw z nim związanych, w tym także pedofilii i pornografii dziecięcej;
  • kształtowanie metodyki zwalczania przestępstwa handlu ludźmi;
  • współdziałanie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz kontroli państwowej w zakresie zwalczania procederu handlu ludźmi;
  • a także współpracowanie z organizacjami pozarządowymi, społecznymi oraz instytucjami użyteczności publicznej.   

Ponadto, w każdym województwie istnieje etatowy Zespół do Walki z Handlem Ludźmi działający w ramach pionu  kryminalnego komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji.

Zespół odpowiedzialny jest m.in. za identyfikację ofiar handlu ludźmi i wspieranie w tym zakresie jednostek podległych oraz prowadzenie czynności operacyjnych pod kątem ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi. Od marca 2011 r. również w strukturach regionalnych Centralnego Biura Śledczego Policji funkcjonują nieetatowi koordynatorzy do walki z handlem ludźmi.

E-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl
Telefon zaufania: +48 664 974 934

{"register":{"columns":[]}}