W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rola resortu spraw zagranicznych w ramach systemu wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi jest szczególnie istotna w odniesieniu do Polaków, którzy padają ofiarą bądź są zagrożeni wykorzystaniem do handlu ludźmi poza granicami Polski.

Należy zauważyć iż w przypadku polskich ofiar handlu ludźmi za granicą konsul jest uprawniony do kontaktu z taką osobą nawet jeśli jest ona zatrzymana do wyjaśnienia i zgodnie ze swoimi kompetencjami może pomóc tej osobie, np. w powrocie do kraju pochodzenia. W celu przygotowania personelu konsularnego na zetknięcie się z potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi, w 2013 roku do programu szkoleń przeprowadzanych przez MSZ dla kandydatów do wyjazdu do pracy na stanowiska konsularne włączony został moduł szkoleniowy dotyczący handlu ludźmi. Szkolenia te prowadzone są przez przedstawicieli MSW oraz Fundacji La Strada.

Za pośrednictwem strony internetowej (www.poradnik.poland.gov.pl) polski MSZ publikuje poradnik pt. „Polak za granicą”, w którym informuje w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo wybierając się w podróż, w tym podróż zarobkową, co zrobić w sytuacji np. utraty dokumentów, choroby, konfliktu z miejscowym prawem oraz w jaki sposób pomocna może okazać się polska placówka dyplomatyczna, a zwłaszcza personel konsularny.

Ponadto, w 2014 r. Ministerstwo SZ podjęło również szereg inicjatyw mających na celu  ograniczenie zjawiska niewolnictwa domowego w odniesieniu do osób zatrudnianych w charakterze pomocy domowej w przedstawicielstwach dyplomatycznych. W efekcie tych działań polskie konsulaty otrzymały stosowne zalecenia oraz zostały wyposażone w materiał informacyjny dla cudzoziemców przybywających do Polski. Misje dyplomatyczne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych akredytowane w Polsce otrzymały zaś w formie noty okólnej wraz załącznikami informacje na temat nowych zasad zatrudniania pomocy domowej.

{"register":{"columns":[]}}