W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Bezpieczna żywności dziś dla zdrowego jutra

27.04.2021

Jak zaangażować się w obchody Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021?

Grafika - z prawej strony graficznie przestawiona kula ziemska z dłonią, która ją podtrzymuje. Na górze kuli ziemskiej jest listek, połowa kuli jest otoczona kropkami we wszystkich kolorach.
Na górze hasło: World Food Safety Day 7 JUne 2021.
W drugi wersie: Safe food now for a healthy tommorow. Food safety is everyone's business.
W trzecim wersie są logotypy: Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization, Sustainable Development Goals.

7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (World Food Safety Day – WFSD2021), który w tym roku odbywa się pod hasłem: Bezpieczna żywność dziś dla zdrowego jutra (Safe food now for a healthy tomorrow). Z tej okazji na stronie internetowej Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO udostępnione zostały informacje na temat szczegółowych celów powyższego wydarzenia, przewodnik, materiały promocyjne, a także pomysły na zaangażowanie się w obchody.

Poniżej kilka przykładowych propozycji w jaki sposób można zaplanować wydarzenia z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2021:

  • Zaproś eksperta do spraw zdrowia lub bezpieczeństwa żywności, aby podzielił się swoją wiedzą z klasą lub szkołą, możesz użyć do tego komunikatora internetowego czy innej platformy społecznościowej.
  • Zainicjuj tematyczne konkursy. Konkursy plakatów lub fotografii są popularne w szkołach, na uniwersytetach, w lokalnych społecznościach i miejscach pracy.
  • Zorganizuj pokaz „zza kulis” - nagraj film prezentujący dobre praktyki stosowane w Twojej firmie i wyjaśnij, co robisz na każdym etapie, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Punkt Kontaktowy KKŻ FAO/WHO dla Polski jako inicjator obchodów na szczeblu krajowym zachęca do zaangażowania się w to ważne wydarzenie, a także zapoznania się ze wspomnianym przewodnikiem. Zawiera on wiele innych pomysłów na zaangażowanie się w obchody WFSD2021, praktyczne informacje jak poprowadzić wirtualnie wydarzenie czy jak pozyskać bezpłatne materiały promocyjne. 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych - 20 grudnia 2018 roku - przyjęło rezolucję 73/250 ustanawiającą Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (World Food Safety Day - WFSD). Począwszy od 2019 roku, każdy 7 czerwca stał się czasem celebracji licznych korzyści płynących z bezpiecznej żywności, ale również chwilą refleksji nad ciążącą nad wszystkimi odpowiedzialnością za jej zapewnienie. 
Warto przypomnieć, że to Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO już w 2016 roku, na swojej 39. sesji, przy jednomyślności wszystkich 123 zgromadzonych państw i jednej organizacji członkowskiej (Unii Europejskiej) poparła wniosek Kostaryki o wpisanie WFSD na stałe do kalendarza ONZ. W 2017 roku obie organizacje założycielskie, FAO i WHO, poparły powyższy pomysł i już rok później Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności został oficjalnie zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.