W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dla obywatela

DOJAZD DO URZĘDU

Budynek siedziby Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) położony jest przy ul. Wspólnej, między ulicami Żurawią i Kruczą. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską, autobusem 107 oraz tramwajami jeżdżącymi Al. Jerozolimskimi.

Adres Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 29 00
tel. 22 623 29 01
faks 22 623 29 99

 

GIJHARS jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15-16.15. Skargi i wnioski przyjmujemy w godzinach pracy Urzędu.
Pisma kierowane do GIJHARS (tradycyjne i e-maile) muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby występującej (można także podać nazwę firmy) oraz musi być podany adres do korespondencji. Na pisma, które nie będą miały tych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących uzyskania informacji publicznej, nie udzielimy odpowiedzi. Podania w postępowaniu administracyjnym przyjmujemy pisemnie, ustnie do protokołu, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza - odnośnik otworzy się w nowym oknie.
Można kontaktować się z nami osobiście, listownie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@ijhars.gov.pl, platformy ePUAP Elektronicznej Skrzynki Podawczej - odnośnik otworzy się w nowym oknie, a także faksem. Informacje szczegółowe o numerach telefonicznych i adresach elektronicznych znajdują się w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej.

Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnioną pomoc w kontakcie z Urzędem.
Wspieramy komunikację poprzez:

  • kontakt za pomocą pętli indukcyjnej,
  • pomoc tłumacza migowego on-line,
  • możliwość otrzymania informacji i dokumentów drukowanych  drukiem powiększonym.

Na życzenie przygotujemy także informacje w języku łatwym do czytania i zrozumienia.

DOSTĘPNOŚĆ I OZNAKOWANIE BUDYNKU

Przed budynkiem GIJHARS, w ciągu ul. Wspólnej po obu stronach jezdni, znajdują się parkingi z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Dogodny dojazd zapewniają również autobus linii nr 107 ZTM Warszawa (przystanek w kierunku Esperanto jest usytuowany bezpośrednio przed wejściem do Urzędu) oraz tramwaje jeżdżące Al. Jerozolimskimi (odległość ok. 150 m).
Wejście główne znajduje się od strony ul. Wspólnej. Do holu parteru można wejść bezpośrednio z chodnika publicznego. Ani w wejściu, ani w holu nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie.
Po lewej stronie drzwi wejściowych jest umieszczona tablica z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablica z nazwą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi nie są sterowane automatycznie.
Obok holu głównego znajduje się Kancelaria Ogólna. W holu dostępny jest też stolik dla interesantów, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz toaleta przystosowana do potrzeb takich osób.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoby z problemami słuchu
Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mają możliwość skorzystania z systemu pętli indukcyjnej zainstalowanej w pokoju 241 na drugim piętrze. Zapewniamy też pomoc tłumacza języka migowego on-line (za pośrednictwem aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej w siedzibie Urzędu w pokoju 241 na drugim piętrze oraz poza GIJHARS przez stronę internetową GIJHARS - połącz z tłumaczem języka migowego - odnośnik otworzy się w nowym oknie).
W celu umówienia wizyty na miejscu i skorzystania z pomocy tłumacza prosimy zgłosić wniosek co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyjątkiem sytuacji nagłych). Wniosek można osobiście złożyć w Urzędzie. Można też wysłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną: sekretraiat@ijhars.gov.pl lub faksem: numer 22 623 29 99. 
W zgłoszeniu prosimy określić temat sprawy oraz wskazać, jak możemy się skontaktować w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku
Osobom niewidzącym i niedowidzącym możemy udostępnić dokumenty wydrukowane drukiem powiększonym, a także w formie nagrania na nośniku dźwięku (np. CD) lub jako plik dźwiękowy drogą elektroniczną.

PRACA

OGŁOSZENIA O OFERTACH PRACY

STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest dostosowana do wymogów dostępności i zgodna ze standardami dostępności.
Zawiera rozwiązania ułatwiające komunikowanie się:

  • nawigację po stronie za pomocą klawiatury,
  • informacje udźwiękowione.

Obsługa strony możliwa jest z klawiatury i przy użyciu myszki.

Materiały

Instrukcja użytkownika Tłumacza on-line języka migowego
Instrukcja-Użytkownika-Tłumacz-online-języka-migowego​_4.pdf 1.31MB

Wideo