W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj patronat

Zasady obejmowania patronatem honorowym przez Głównego Inspektora JHARS

 1. Główny Inspektor JHARS obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce ściśle związanej z zakresem działalności Inspekcji JHARS oraz o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

 2. Patronat honorowy jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy.

 3. Przyznany patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji osobistego udziału Głównego Inspektora oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego Głównego Inspektoratu JHARS

 4. Patronat honorowy nie może być przyznany przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, reklamowym lub lobbystycznym.

 5. Główny Inspektor JHARS może odmówić przyznania patronatu honorowego bez podania przyczyny.

 6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.

 7. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym Głównego Inspektora JHARS. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program i/lub regulamin przedsięwzięcia.

 8. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

 9. Rozpatrywane są wyłącznie prośby zawierające wypełniony wniosek.

 10. O decyzji wnioskodawca jest powiadamiany w formie pisemnej.

 11. W przypadku objęcia patronatem honorowym przedsięwzięcia organizatorom udostępniany jest logotyp IJHARS.

Szczegółowych informacji udziela: Izabela Zdrojewska – samodzielne stanowisko ds. mediów, (22) 25 57 899, izdrojewska@ijhars.gov.pl.

Materiały

Wniosek o objęcie honorowym patronatem Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Wniosek​_patronat​_honorowy.pdf 4.75MB
{"register":{"columns":[]}}