W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wzory dokumentów

RYNEK CHMIELU

CERTYFIKACJA CHMIELU I PRODUKTÓW CHMIELOWYCH

Materiały

F-2 PG-BKJ-04 Wniosek o zatwierdzenie ośrodka certyfikującego
F-2​_PG-BKJ-04​_Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_ośrodka​_certyfikującego.docx 0.02MB
F-5 BKJ-03-IR-01 Wniosek o wydanie certyfikatu na chmiel
F-5​_BKJ-03-IR-01​_Wniosek​_o​_wydanie​_certyfikatu​_na​_chmiel.docx 0.02MB
F-14 BKJ-03-IR-01 Wniosek o nadzor​_nad wytw zamk procprod chmielu przygoto lub produktu chmiel
F-14​_BKJ-03-IR-01​_Wniosek​_o​_nadzor​_nad​_wytw​_zamk​_procprod​_chmielu​_przygoto​_lub​_produktu​_chmiel.docx 0.02MB
F-17 BKJ-03-IR-01 Wniosek o nadzór nad mieszaniem przepakowaniem chmielu albo produktu chmielowego
F-17​_BKJ-03-IR-01​_Wniosek​_o​_nadzor​_nad​_mieszaniem​_przepakowaniem​_chmielu​_albo​_produktu​_chmielowego.docx 0.02MB
F-27 BKJ-03-IR-01 Dane raportowane przez producentów chmielu
F-27​_BKJ-03-IR-01​_Dane​_raportowane​_przez​_producentow​_chmielu.docx 0.03MB

KONTROLA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY

Materiały

F-15 BKJ-01-IR-01 Zgłoszenie do kontroli w imporcie
F-15​_BKJ-01-IR-01​_Zgloszenie​_do​_kontroli​_w​_imporcie.docx 0.02MB
F-36 BKJ-01-IR-01 Załącznik do zgłoszenia do kontroli (pkt​_7) - import
F-36​_BKJ-01-IR-01​_Zalacznik​_do​_zgloszenia​_do​_kontroli​_(pkt​_7)​_-​_import.docx 0.12MB

OCENA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Materiały

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych
F-19​_BKJ-01-IR-01​_Wniosek​_o​_dokonanie​_oceny.docx 0.02MB

RYNEK OWOCÓW I WARZYW ŚWIEŻYCH

Materiały

F-1 BKJ-02-IR-02 Wniosek o zezwolenie na specjalne oznakowanie
F-1​_BKJ-02-IR-02​_Wniosek​_o​_zezwolenie​_na​_specjalne​_oznakowanie.docx 0.02MB
F-6 BKJ-01-IR-04 Zgłoszenie wywozu owoców i warzyw do krajów trzecich
F-6​_BKJ-01-IR-04​_Zgloszenie​_wywozu​_owocow​_i​_warzyw​_do​_krajow​_trzecich.docx 0.02MB
F-6 BKJ-01-IR-04 Fresh fruit and vegetables export notification
F-6​_BKJ-01-IR-04​_Fresh​_fruit​_and​_vegetables​_export​_notification.docx 0.02MB
F-8​_BKJ-01-IR-04 Zgłoszenie przywozu owoców i warzyw z krajów trzecich
F-8​_BKJ-01-IR-04​_Zgloszenie​_przywozu​_owocow​_i​_warzyw​_z​_krajow​_trzecich.docx 0.02MB
F-8 BKJ-01-IR-04 Fresh fruit and vegetables import notification
F-8​_BKJ-01-IR-04​_Fresh​_fruit​_and​_vegetables​_import​_notification.docx 0.02MB
F-9 Formularz przekazania informacji (plik EXCEL)
F-9 Formularz przekazania informacji (plik EXCEL).xlsx 0.02MB
F-9 Formularz przekazania informacji (WCAG 2.1)
F-9 Formularz przekazania informacji (WCAG 2.1).docx 0.03MB

EKSPORT JABŁEK DO INDII

Materiały

Wniosek eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii
Wniosek​_eksportera​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_braku​_GMO​_w​_owocach​_wysyłanych​_do​_Indii.docx 0.02MB
Oświadczenie eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii
Oświadczenie​_eksportera​_o​_braku​_GMO​_w​_owocach​_wysyłanych​_do​_Indii.docx 0.02MB

USTALANIE KLAS JAKOŚCI ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Materiały

Zasady ogólne ustalanie klas jakosści świezych owoców i warzyw
Zasady​_ogólne​_ustalanie​_klas​_jakosści​_świezych​_owoców​_i​_warzyw.pdf 0.43MB
F-2​_PG-BOL-08​_Wniosek​_o​_wydanie​_upoważnienia
F-2​_PG-BOL-08​_Wniosek​_o​_wydanie​_upoważnienia.docx 0.03MB
F-8​_PG-BOL-08​_Informacja​_o​_przeprowadzonym​_szkoleniu
F-8​_PG-BOL-08​_Informacja​_o​_przeprowadzonym​_szkoleniu.docx 0.02MB

RYNEK WINA – WINA WYTWORZONE Z WINOGRON POCHODZĄCYCH Z UPRAW WŁASNYCH

Materiały

F-7 BKJ-01 IR-02 Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu
F-7​_BKJ-01​_IR-02​_Wniosek​_o​_przeprowadzenie​_certyfikacji​_wina​_lub​_moszczu.docx 0.02MB
F-5 BKJ-01-IR-02 Zgłoszenie zamiaru wycofania produktów ubocznych
F-5​_BKJ-01-IR-02​_Zgloszenie​_zamiaru​_wycofania​_produktow​_ubocznych.docx 0.02MB

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZNAKOWANIA - JAJA

Materiały

Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj, kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji ze stopką F-1/BKJ-09-IR-01, wyd. 7 z dn. 20.07.2018 r., str. 1 z 1
Wniosek​_o​_zwalnienie​_podmiotu​_z​_obowiazku​_znakowania​_jaj.doc 0.03MB

NADZÓR NAD MIĘSEM WOŁOWYM POCHODZĄCYM Z DOROSŁEGO BYDŁA PŁCI MĘSKIEJ OBJĘTYM REFUNDACJAMI WYWOZOWYMI

Materiały

Wniosek o wystawienie Świadectwa dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej
Wniosek​_o​_wystawienie​_swiadectwa​_dot​_wolowiny​_z​_bydla​_plci​_meskiej.doc 0.04MB

KLASYFIKACJA TUSZ WIEPRZOWYCH W SYSTEMIE EUROP

Materiały

Formularz do sporządzenia kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych
Formularz​_o​_liczbie​_tusz​_wieprzowych.xls 0.03MB
Zgłoszenie na egzamin - tusze wieprzowe
Zgloszenie​_na​_egzamin​_-​_tusze​_wieprzowe.doc 0.03MB

KLASYFIKACJA TUSZ WOŁOWYCH W SYSTEMIE EUROP

Materiały

Formularz do sporządzenia kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych
Formularz​_o​_liczbie​_tusz​_wolowych.xls 0.03MB
Zgłoszenie na egzamin - tusze wołowe
Zgloszenie​_na​_egzamin​_-​_tusze​_wolowe.doc 0.03MB

RZECZOZNAWCY

Materiały

Zasady ogólne rzeczoznawcy
Zasady​_ogólne​_rzeczoznawcy.pdf 0.15MB
F-11​_BOL-04-IR-01​_Zgloszenie​_kandydata​_na​_egzamin​_na​_rzeczoznawcę
F-11​_BOL-04-IR-01​_Zgloszenie​_kandydata​_na​_egzamin​_na​_rzeczoznawcę.docx 0.02MB
F-10​_BOL-04-IR-01​_Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_rzeczoznawców
F-10​_BOL-04-IR-01​_Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_rzeczoznawców.docx 0.02MB

WZORY DOKUMENTÓW

Materiały

F-7 BKJ Zgłoszenie działalności
ZGLOSZENIE​_DZIALALNOSCI​_F7​_wyd​_10.doc 0.47MB
Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT
F-28​_BKJ-01-IR-01​_Wniosek​_o​_dokonanie​_oceny​_w​_ramach​_kredytu​_z​_linii​_NT.DOC 0.03MB
Wzór świadectwa jakości
Swiadectwo​_jakosci.pdf 0.07MB
Wniosek o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego ze specyfikacja
F-1​_BRE-06-IR-01​_Wniosek​_o​_kontrole​_zgodnosci​_ze​_specyfikacja​_ChNP​_ChOG​_i​_GTS.xlsx 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}