W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa w I kwartale 2020 r.

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. wydano 1 (słownie: jedną) decyzję o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota umorzenia: 753,52 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia jeden 52/100 zł).

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa w III kwartale 2021 r.

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z  2021 r. poz. 305 ze zm.) informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia  30 września 2021 r. wydano 2 (słownie: dwie) decyzje o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Łączna kwota umorzenia: 1573,85 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt trzy złote 85/100).

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa w III kwartale 2022 r.

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) informuje, że w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. wydano 1 (słownie: jedną) decyzję o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Łączna kwota umorzenia: 552,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.05.2020 09:22 Wojciech Kuchta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wojciech Kuchta
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa 5.0 07.10.2022 14:24 Kamil Rytel-Kuc
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa 4.0 12.10.2021 14:26 Izabela Zdrojewska
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa 3.0 12.10.2021 14:26 Izabela Zdrojewska
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa 2.0 26.05.2020 13:50 Wojciech Kuchta
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa 1.0 26.05.2020 09:22 Wojciech Kuchta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}