W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Złożenie wniosku

Informacje publiczne będące w posiadaniu Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, bądź w centralnym repozytorium informacji publicznej są udostępniane na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może być złożony do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  1. Pocztą na adres: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
  2. Osobiście w Biurze Podawczym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
  3. W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /4xdb7l76l4/SkrytkaESP.
  4. Pocztą elektroniczną na dres e-mail: sekretariat@ijhars.gov.pl.
  5. Faxem na numer (22) 25 57 801.

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wpływu wniosku do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Materiały

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek​_o​_udost​_inf​_publ.pdf 1.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.05.2020 16:02 Wojciech Kuchta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Izabela Zdrojewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną 4.0 17.12.2021 10:18 Izabela Zdrojewska
Uzyskaj informację publiczną 3.0 26.05.2020 16:38 Wojciech Kuchta
Uzyskaj informację publiczną 2.0 26.05.2020 16:35 Wojciech Kuchta
Uzyskaj informację publiczną 1.0 26.05.2020 16:02 Wojciech Kuchta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}