W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

System OECD dla owoców i warzyw

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych reprezentuje Polskę w Systemie Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw funkcjonującym w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zwanym dalej Systemem OECD. Biuro Współpracy Międzynarodowej jest odpowiedzialne za koordynację działań w tym obszarze.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) z siedzibą w Paryżu, jest organizacją międzyrządową, której podstawowym celem jest promowanie polityki nastawionej na:

 • osiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej,
 • przyczynianie się do „zdrowej ekspansji gospodarczej” w państwach członkowskich, jak również w państwach trzecich, co oznacza współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 
 • promowanie rozwoju handlu światowego, opartego na wielostronnych niedyskryminujących zasadach, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.

W ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju działają Kodeksy i Systemy Rolne oraz Program Współpracy Badawczej, w tym System OECD Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw.

System OECD dla owoców i warzyw

System OECD Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw ułatwia  międzynarodowy handel świeżymi owocami i warzywami poprzez działania na rzecz uproszczania procedur administracyjnych. 
Polska jest członkiem Systemu od 1994 roku. Obecnie w pracach Systemu uczestniczy 28 państw (Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kenia, Luksemburg, Maroko, Niemcy, Nowa Zelandia, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry i  Włochy).

Cele Systemu OECD

 • ułatwienie handlu międzynarodowego poprzez harmonizację wdrażania i interpretacji norm handlowych,
 • wprowadzanie i promowanie standardów jakości dla owoców i warzyw w zakresie produkcji i obrotu,
 • promocja jednolitych procedur kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ułatwianie wzajemnego uznawania systemów kontroli państw członkowskich,
 • wspomaganie handlu owocami i warzywami poprzez zintensyfikowanie współpracy pomiędzy krajami eksportującymi i importującymi w zakresie wprowadzania międzynarodowych norm na te produkty,
 • opracowywanie materiałów interpretacyjnych dla norm w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, w tym ilustrowanych broszur, skali barw dla różnych produktów, wytycznych dla oceny dojrzałości owoców wykorzystywanych w toku kontroli tej grupy produktów.

Zalety i perspektywy uczestnictwa w Systemie OECD

Stosowanie międzynarodowych norm dla świeżych owoców i warzyw znacznie wpływa na zmniejszenie barier technicznych w handlu międzynarodowym, a także na zwiększenie przejrzystości informacji skierowanej do konsumentów. Materiały opracowywane w ramach Systemu OECD stanowią bardzo ważny element praktycznego uzupełnienia wiedzy w zakresie zasad przeprowadzania kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw. Przewodniki wykorzystywane są między innymi przez państwa członkowskie UE, w tym Polskę, w celu zapewnienia jednolitego postępowania w toku kontroli produktów. Każda publikacja jest wynikiem wnikliwej pracy przedstawicieli wielu państw oraz osiągniętego w danej sprawie konsensusu.
W ramach Systemu OECD organizowane są szkolenia oraz wzajemne weryfikacje (peer reviews), których celem jest pomoc ocenianemu państwu w ulepszeniu jego systemu kontroli jakości owoców i warzyw.

Cykliczne spotkania w ramach Systemu OECD

 • posiedzenia Plenarne Systemu OECD Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw,
 • spotkania Szefów Służb Kontrolnych Systemu OECD Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw,
 • szkolenia dotyczące Harmonizacji Kontroli Jakości Świeżych Owoców i Warzyw. 

W powyższych spotkaniach aktywnie uczestniczą przedstawiciele Głównego Inspektoratu, a w szkoleniach również inspektorzy z wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dokumenty normalizacyjne

W ramach systemu OECD opracowywane są przewodniki i broszury interpretacyjne, które stanowią istotne źródło informacji oraz bazę wiedzy do tworzenia wytycznych w zakresie postępowania w ramach nadzoru nad rynkiem owoców i warzyw. 
Wszystkie publikacje, w tym broszury interpretacyjne dla świeżych owoców i warzyw, dostępne są w języku angielskim i francuskim na stronie OECD.

{"register":{"columns":[]}}