W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Platforma Access2Markets - zgłaszanie barier oraz naruszeń w handlu

Platforma Access2Markets - nowy publiczny portal informacyjny o dostępie do rynków krajów pozaunijnych oraz zasadach importu do Unii Europejskiej już działa. Portal zastąpił dwa dotychczasowe unijne narzędzia: MADB (the Market Access Database) oraz EU Trade Helpdesk.

Na morzy znajduje się statek towarowy z ładunkiem - kontenerami ustawionymi w siedmiu rzędach.

Na platformie można znaleźć wszystkie taryfy celne, procedury celne i formalności oraz wymogi dotyczące produktów w odniesieniu do ponad 120 rynków poza UE, których wartość eksportowa przekracza łącznie 90 %.
Access2Markets jest narzędziem sprzyjającym umiędzynarodowieniu polskich podmiotów za granicą oraz w założeniach ma zapewnić wsparcie dla eksportu jak i importu. 

Od 16 listopada 2020 roku Komisja Europejska uruchomiła również nowy, scentralizowany na poziomie DG Trade system skarg (Single Entry Point), służący do zgłaszania barier w handlu w dostępie do rynków krajów trzecich oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE oraz w ramach ogólnego systemu preferencji. Składanie skarg odbywa się poprzez portal Access2Markets, w zakładce „kontakt”.
Procedura składania skarg jest dedykowana dla administracji państw członkowskich UE, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych i handlowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE.
Składanie skarg na poziomie UE w takiej formie ma być skutecznym narzędziem bezpośredniego informowania Komisji Europejskiej o utrudnieniach w handlu dla unijnych eksporterów na rynki krajów trzecich oraz instrumentem do podejmowania szybkich działań zaradczych po stronie KE.
Zachęcamy do zapoznania się z nową platformą i korzystania z jej zasobów.