W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

KREATYWNA EUROPA – program na lata 2014-20

Kreatywna Europa to program Unii Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury i kreatywne, w tym przemysł audiowizualny.

Mechanizm gwarancyjny Programu Kreatywna Europa

Od 2016 r. w ramach komponentu międzysektorowego Programu „Kreatywna Europa 2014–2020” został uruchomiony system poręczeń finansowych na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego. Fundusz gwarancyjny dysponuje budżetem 121 mln EURO w latach 2016-2020. System poręczeń ma na celu:

  1. ułatwianie dostępu do finansowania podmiotom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
  2. poprawę zdolności pośredników finansowych do oceny ryzyka związanego z działalnością podmiotów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także z realizowanymi przez nie projektami (capacity building).

Podmioty działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym mogą ubiegać się o uzyskanie dostępu do preferencyjnego finansowania, oferowanego dzięki wsparciu Unii Europejskiej, także z programów ramowych UE na lata 2014-2020, takich jak COSME oraz Horyzont 2020.

Podmiotem, który obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, działający przy   Związku Banków Polskich. KPK IF PUE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanego dzięki wsparciu Unii Europejskiej; wspiera także instytucje finansowe zainteresowane rolą narodowych pośredników finansowych w programach ramowych UE.
Więcej informacji na stronie: http://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/ oraz https://kreatywna-europa.eu/