2. Przygotowanie

Ten etap kończymy opisem założeń projektu informatycznego, który potocznie nazywamy "fiszką projektową". Dokument ten przedkładany jest do akceptacji Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), którego pozytywna opinia warunkuje uzyskanie dofinansowania ze środków UE. Fiszka zawiera zwięzły opis korzyści, jakie wynikną z realizacji projektu. Przedstawia koszty jego realizacji i zagrożenia, które mogą się pojawić podczas budowy i po wdrożeniu systemu informatycznego. Podajemy w niej też kluczowe terminy.

 

NA TYM ETAPIE POMAGAMY:

 1. Opracować "fiszkę projektową", którą przedstawia się do zaopiniowania KRMC. Tutaj pomagamy:
 • doprecyzować cele projektu
 • opracować jego wskaźniki efektywności
 • wskazać korzyści płynące z projektu
 • opracować harmonogram projektu
 • zdefiniować e-usługi publiczne oraz określić ich poziom dojrzałości
 • wykonać analizę prawną (zbadać gotowość legislacyjną projektu)
 • przeprowadzić analizę interesariuszy
 • określić ryzyka projektowe
 • wykonać wstępną analizę techniczną
 • zaplanować funkcje systemu
 • zaplanować bezpieczeństwo systemu.

2.Wybrać partnera projektu poprzez:

 • wykonanie analiz formalnych
 • przeprowadzenie postępowania na wyłonienie partnera
 • przygotowanie umowy partnerskiej.

3. Zorganizować projekt:

 • zaproponować metodykę zarządzania projektem
 • zaplanować dokumentację zarządczą projektu
 • zaplanować produkty
 • zaplanować strukturę zespołu projektowego.

 

ZOBACZ WYBRANE ARTYKUŁY W NASZEJ BAZIE WIEDZY DOT. TEMATU:

Jak długo jest ważna opinia KRMC w ramach działania 2.3?
Czy do przedłożenia wniosku o dofinansowanie z POPC konieczna jest opinia KRMC?
Kiedy można wybrać partnera projektu z pominięciem procedury otwartego naboru?

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

pdf Regulamin obsługi zgłoszeń

2.53MB

docx Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie

0.1MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.02.2019 14:01
Osoba publikująca: Piotr Herman
Zmodyfikowano: 10.04.2019 13:22
Osoba modyfikująca: Piotr Herman