W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

2. Przygotowanie do realizacji

Ten etap kończymy opisem założeń projektu informatycznego, który potocznie nazywamy "fiszką projektową". Dokument ten przedkładany jest do akceptacji Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), którego pozytywna opinia warunkuje uzyskanie dofinansowania ze środków UE. Fiszka zawiera zwięzły opis korzyści, jakie wynikną z realizacji projektu. Przedstawia koszty jego realizacji i zagrożenia, które mogą się pojawić podczas budowy i po wdrożeniu systemu informatycznego. Podajemy w niej też kluczowe terminy.

 

NA TYM ETAPIE POMAGAMY:

 1. Opracować "fiszkę projektową", którą przedstawia się do zaopiniowania KRMC. Tutaj pomagamy:
 • doprecyzować cele projektu
 • opracować jego wskaźniki efektywności
 • wskazać korzyści płynące z projektu
 • opracować harmonogram projektu
 • zdefiniować e-usługi publiczne oraz określić ich poziom dojrzałości
 • wykonać analizę prawną (zbadać gotowość legislacyjną projektu)
 • przeprowadzić analizę interesariuszy
 • określić ryzyka projektowe
 • wykonać wstępną analizę techniczną
 • zaplanować funkcje systemu
 • zaplanować bezpieczeństwo systemu.

2.Wybrać partnera projektu poprzez:

 • wykonanie analiz formalnych
 • przeprowadzenie postępowania na wyłonienie partnera
 • przygotowanie umowy partnerskiej.

3. Zorganizować projekt:

 • zaproponować metodykę zarządzania projektem
 • zaplanować dokumentację zarządczą projektu
 • zaplanować produkty
 • zaplanować strukturę zespołu projektowego.

 

ZOBACZ WYBRANE ARTYKUŁY W NASZEJ BAZIE WIEDZY DOT. TEMATU:

Materiały

Jak długo jest ważna opinia KRMC w ramach działania 2.3?
Czy do przedłożenia wniosku o dofinansowanie z POPC konieczna jest opinia KRMC?
Kiedy można wybrać partnera projektu z pominięciem procedury otwartego naboru?

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

Materiały

Regulamin obsługi Zgłoszeń i Wniosków kierowanych do POPC Wsparcie
Regulamin​_obsługi​_zgłoszeń​_20191206​_final.pdf 1.16MB
Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie
Formularz​_obsługi​_zgłoszeń​_20191206​_final.DOCX 0.11MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.12.2019 17:26 Andrzej Pieczunko
Pierwsza publikacja:
10.04.2019 13:22 Piotr Herman