W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

5. Monitorowanie trwałości projektu

Z dniem zatwierdzenia wniosku o płatność końcową projektu zaczyna się okres trwałości. Od tego momentu beneficjenci środków UE mają obowiązek monitorowania projektu, przeważnie przez okres następnych 5 lat. Obowiązek dotyczy wielu aspektów, w szczególności celu projektu.

 

Zakończenie realizacji projektu oznacza nowe obowiązki. Przez okres następnych 5 lat należy utrzymać efekty projektu, które zadeklarowano we wniosku o dofinansowanie w postaci wskaźników produktu i rezultatu. Nie można dokonywać tzw. istotnej modyfikacji, która polega na:

  • zaprzestaniu działalności produkcyjnej (lub przeniesieniu jej poza obszar UE)
  • zmianie własności elementu współfinansowanej infrastruktury, o ile ta przysparza (nabywającemu lub zbywającemu) nienależne korzyści
  • zmianie charakteru projektu, jego celów lub warunków realizacji naruszających pierwotne założenia inwestycji.

W praktyce oznacza to utrzymanie - bądź odtworzenie w przypadku zużycia lub pojawienia się nowych technologii - środków trwałych (np. oprogramowania, infrastruktury), budynków (np. serwerownie), instalacji (np. sieci) itd.

Po zakończeniu projektu beneficjenci zobowiązani są również do przechowywania dokumentacji projektu oraz jej udostępniania instytucjom kontrolującym.

Na tym etapie oferta "POPC Wsparcie" polega na udzielaniu wszelkich informacji i wyjaśnień, które uchronią beneficjentów przed naruszeniem zasady trwałości. Naruszenie tej zasady może spowodować konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami.

 

ZOBACZ WYBRANE ARTYKUŁY W NASZEJ BAZIE WIEDZY DOT. TEMATU:

Materiały

Zasada trwałości projektu realizowanego ze środków unijnych
Czy w ramach trwałości projektu można uwzględnić koszty wynagrodzeń osób oddelegowanych do zapewnienia funkcjonalności projektu?

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

Materiały

Regulamin obsługi Zgłoszeń i Wniosków kierowanych do POPC Wsparcie
Regulamin​_obsługi​_zgłoszeń​_20191206​_final.pdf 1.16MB
Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie
Formularz​_obsługi​_zgłoszeń​_20191206​_final.DOCX 0.11MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.12.2019 17:28 Andrzej Pieczunko
Pierwsza publikacja:
10.04.2019 13:28 Piotr Herman