1. Koncepcja

Prace z nami na tym etapie zmierzają do wypracowania koncepcji projektu informatycznego. Rozpoczynamy je od omówienia pomysłu, który powoli - w trakcie współpracy - przekształca się w uporządkowane przedsięwzięcie. Wspólnie tworzymy propozycję projektu. Uzasadniamy go realnymi potrzebami. Równolegle myślimy o zapewnieniu finansowania nowej inicjatywy.

 

NA TYM ETAPIE POMAGAMY:

 1. Identyfikować i określać potrzeby i problemy
 2. Identyfikować możliwe rozwiązania
 3. Wstępnie definiować cele i zakres rzeczowy projektu
 4. Badać komplementarność nowej inicjatywy z innymi projektami.

 

ALE RÓWNIEŻ:

 1. Sprawdzamy wstępną kwalifikowalność projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)
 2. Badamy wstępnie uprawnienia beneficjenta i jego partnerów do ubiegania się po środki POPC
 3. Informujemy o procesie aplikowania o dofinansowanie projektu z POPC:
 • o procesie opiniowania projektu przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC)
 • o zasadach naboru w POPC w trybie konkursowym i pozakonkursowym
 • o kryteriach oceny projektów
 • o zasadach kwalifikowania wydatków
 • o obowiązkach beneficjenta w okresie realizacji i po zakończeniu projektu.

 

ZOBACZ WYBRANE ARTYKUŁY W NASZEJ BAZIE WIEDZY DOT. TEMATU:

Jak prawidłowo określić cele projektu?
W jaki sposób określić cele projektu dla projektu niegenerującego zysku?
Jak uzyskać dofinansowanie na projekty w 2. osi POPC? Krok po kroku

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

pdf Regulamin obsługi zgłoszeń

2.53MB

docx Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie

0.1MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.02.2019 13:44
Osoba publikująca: Andrzej Pieczunko
Zmodyfikowano: 10.04.2019 13:20
Osoba modyfikująca: Piotr Herman