W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jak uzyskać opinię Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji?

22.08.2019

Uzyskanie pozytywnej opinii Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) umożliwia złożenie Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) „E-administracja i otwarty rząd”. Mówią o tym regulaminy konkursów lub kryteria oceny projektów. Przeczytajcie kilka ważnych informacji o tym, jak wygląda proces pozyskiwania takiej opinii.

Grafika przedstawia kartkę kalendarza z zaznaczonym jednym dniem. Napis na banerze: Nie trać czasu! KRMC czeka na Twój projekt!

KRMC jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, którym kieruje Minister Cyfryzacji. W jego skład wchodzą sekretarze lub podsekretarze stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz z poszczególnych ministerstw.

Jednym z zadań KRMC jest opiniowanie projektów informatycznych. Sprawdzeniu podlega zgodność projektu ze strategicznymi kierunkami informatyzacji kraju. Opinię taką uzyskuje się na wniosek instytucji, która chce otrzymać dofinansowanie z II osi POPC. Należy pamiętać, że wniosek ten składa tylko członek KRMC. Oznacza to, że w imieniu jednostek podległych lub nadzorowanych przez dane ministerstwo – wniosek przedkłada sekretarz lub podsekretarz stanu w danym ministerstwie (członek KRMC), które pełni funkcję nadzorującą w stosunku do instytucji ubiegającej się o dofinansowanie.

Załącznikiem do wniosku jest opis założeń projektu informatycznego (tzw. fiszka). To właśnie w niej przedstawiamy podstawowe dane o projekcie. Pamiętajcie! Fiszkę wypełniamy z wykorzystaniem elektronicznego formularza. Po wypełnieniu fiszki w formularzu, wysyłana jest wraz z wnioskiem do Sekretariatu Komitetu przez ePUAP.

Musicie też pamiętać, że na posiedzeniu KRMC taki projekt będzie trzeba zaprezentować. Sekretariat KRMC udostępnił wzór takiej prezentacji. Jeśli projekt informatyczny będzie opiniowany w tzw. trybie obiegowym (w drodze korespondencyjnego uzyskiwania stanowisk) – prezentacja się nie odbywa.

 


opis alternatywnyRegulaminy konkursów lub kryteria wyboru projektów informatycznych wymagają uzyskania pozytywnej opinii KRMC przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie. Opinia taka jest analizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) 2 razy:

  1. pod względem formalnym (Czy została wydana? Czy jest nadal ważna?)
  2. w aspektach merytorycznych (Czy wniosek o dofinansowanie projektu jest zgodny z fiszką, którą zaopiniował KRMC, a w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do tego opisu - czy zmiany nie wykraczają poza zakres określony w kryteriach wyboru projektów?)

 

 

15 października (dla działania 2.1 POPC) oraz 30 września (dla działania 2.2) upłyną terminy składania Wniosków o dofinansowanie w ostatnich rundach konkursów organizowanych przez CPPC.

Do dnia, w którym składany jest Wniosek o dofinansowanie, należy pozyskać pozytywną opinię KRMC. Opinię taką znajdziemy w protokole z posiedzenia KRMC, a w przypadku, kiedy opinię uzyskujemy w trybie obiegowym – w piśmie KRMC, które kierowane jest do członków Komitetu. Protokół i pismo są publikowane na stronie internetowej KRMC i stanowią informację publiczną. Można je też dołączyć do Wniosku o dofinansowanie.

Nie znamy jeszcze dokładnej daty posiedzenia KRMC, które odbędzie się we wrześniu. Pamiętajcie jednak, że opinię można też pozyskiwać w trybie obiegowym. Wówczas Sekretariat KRMC przesyła członkom KRMC wypełnioną fiszkę i prosi o zaopiniowanie lub zgłoszenie uwag. Członkowie KRMC mają 4 dni na ich wniesienie. Jeśli którykolwiek z członków KRMC poprosi o wyjaśnienia lub przedstawi uwagi (co się zdarza bardzo często), należy je wyjaśniać do czasu uzgodnienia stanowiska.

 

Zobacz artykuły w naszej bazie wiedzy:

  1. Czy do przedłożenia wniosku o dofinansowanie z POPC konieczna jest opinia KRMC?
  2. Jak długo jest ważna opinia KRMC w ramach działania 2.3?
  3. Czy opracowanie studium wykonalności zależy od uzyskania opinii KRMC?
  4. Czy i jak w dokumentacji aplikacyjnej powinniśmy się odnieść do uwag KRMC?
  5. W jakim zakresie można modyfikować dokumentację aplikacyjną w stosunku do opisu założeń projektu informatycznego złożonego do KRMC?