W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działanie 2.1 Usługi elektroniczne dla obywateli

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC:

Administracja rządowa (jednostki podległe i nadzorowane), sądy, prokuratura, ich partnerzy: przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, uczelnie lub podmioty lecznicze, których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

 

CELE PROJEKTÓW:

Poszerzenie zakresu e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

 

TYPY PROJEKTÓW:

 1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)
 2. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C)
 3. Przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach II osi priorytetowej POPC.

 

PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE PRZY NASZEJ POMOCY:

 1. Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (P1) - faza II (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
 2. Wspólna Infrastruktura Państwa - Wdrożenie rozwiązania informatycznego chmury obliczeniowej - projekt przygotowawczy (Ministerstwo Cyfryzacji)
 3. Wspólna Infrastruktura Państwa - Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - projekt przygotowawczy (Ministerstwo Cyfryzacji)
 4. Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Urząd Morski w Szczecinie)
 5. Zintegrowana platforma usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
 6. System wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar (Główny Urząd Miar)
 7. Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym Państwa (Główny Urząd Statystyczny)
 8. Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (Ministerstwo Cyfryzacji)
 9. e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
 10. Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
 11. Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
 12. Konto Przedsiębiorcy - usługi online dla firm w jednym miejscu (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
 13. System informacyjny o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne - SI2PEM (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy)
 14. Internetowa platforma doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu)
 15. E-zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne (Urząd Zamówień Publicznych)
 16. E-zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 17. e-Urząd Skarbowy (Ministerstwo Finansów)
 18. e-doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce (Ministerstwo Cyfryzacji)
 19. Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym. System iPFRON+ (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
 20. Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka - eSCOR (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
 21. System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS–TACHO (Główny Urząd Miar)
 22. e-CzasPL – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP (Główny Urząd Miar)
 23. E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania - PEF2 (Ministerstwo Rozwoju)
 24. System Monitorowania Kosztów Leczenia (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji)
 25. Budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni - SRB (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 26. Współna Infrastruktura Informatyczna Państwa (Ministerstwo Cyfryzacji)
 27. Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej)
 28. Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON (Ministerstwo Obrony Narodowej)

 

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

Materiały

Regulamin obsługi Zgłoszeń i Wniosków kierowanych do POPC Wsparcie
Regulamin​_obsługi​_zgłoszeń​_20191206​_final.pdf 1.16MB
Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie
Formularz​_obsługi​_zgłoszeń​_20191206​_final.DOCX 0.11MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
14.05.2020 10:15 Andrzej Pieczunko
Pierwsza publikacja:
21.05.2019 14:49 Andrzej Pieczunko