Działanie 2.1

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC:

Administracja rządowa (jednostki podległe i nadzorowane), sądy, prokuratura, ich partnerzy: przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, uczelnie lub podmioty lecznicze, których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

 

CELE PROJEKTÓW:

Poszerzenie zakresu e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

 

TYPY PROJEKTÓW:

 1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)
 2. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C)
 3. Przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach II osi priorytetowej POPC.

 

PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE PRZY NASZEJ POMOCY:

 1. Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (P1) - faza II (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
 2. Wspólna Infrastruktura Państwa - Wdrożenie rozwiązania informatycznego chmury obliczeniowej - projekt przygotowawczy (Ministerstwo Cyfryzacji)
 3. Wspólna Infrastruktura Państwa - Rządowy Klaster Bezpieczeństwa - projekt przygotowawczy (Ministerstwo Cyfryzacji)
 4. Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Urząd Morski w Szczecinie)
 5. Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
 6. System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (Główny Urząd Miar)
 7. Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym Państwa (Główny Urząd Statystyczny)
 8. Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (Ministerstwo Cyfryzacji)
 9. e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
 10. Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
 11. Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
 12. Konto Przedsiębiorcy - usługi online dla firm w jednym miejscu (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
 13. System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne - SI2PEM (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy).

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

pdf Regulamin obsługi zgłoszeń

0.88MB

docx Formularz zgłoszenia projektu POPC Wsparcie

0.09MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.02.2019 10:51
Osoba publikująca: Andrzej Pieczunko
Zmodyfikowano: 12.03.2019 08:47
Osoba modyfikująca: Piotr Herman