3. Pozyskiwanie środków

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (WoD) oraz dokumentacji aplikacyjnej jest dużym wyzwaniem. Dokumenty muszą być kompletne i wypełniać wszystkie wymagania formalne. Dużo uwagi należy poświęcić studium wykonalności. W nim znajdują się odpowiedzi na wiele kryteriów oceny projektu. Ten etap współpracy kończymy WoD gotowym do przedłożenia do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

NA TYM ETAPIE NASZYMI MOCNYMI STRONAMI SĄ:

 1. Wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej projektu (w tym analizy kosztów i korzyści)
 2. Ocena WoD pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)    
 3. Pomoc w zakupie usługi przygotowania studiów wykonalności  
 4. Przygotowanie studium wykonalności zgodnego z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej POPC
 5. Wykonanie szczegółowej analizy technicznej rozwiązania. Tutaj sprawdzamy:       
  • infrastrukturę
  • architekturę rozwiązania  
  • możliwość wykorzystania rozwiązań chmurowych          
  • bezpieczeństwo rozwiązania
  • możliwość wykorzystania rozwiązań open-source'owych
  • potrzeby licencyjne dla oprogramowania
 6. Wykonanie analizy prawnej w zakresie zabezpieczenia praw autorskich oraz uniknięcia ryzyka związanego z vendor-lockingiem.

 

ZOBACZ WYBRANE ARTYKUŁY W NASZEJ BAZIE WIEDZY DOT. TEMATU:

Czy do przedłożenia wniosku o dofinansowanie z POPC konieczna jest opinia KRMC?
Czy w ramach POPC możemy uzyskać finansowanie lub współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej?
Czy przeprowadzenie analizy finansowej projektu jest obowiązkowe?
Jak wyceniać korzyści w analizie ekonomicznej?
Jak w poddziałaniu 2.3.1 oceniane są projekty, które nie tworzą własnej infrastruktury informatycznej?

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

pdf Regulamin obsługi zgłoszeń

2.53MB

docx Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie

0.1MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.02.2019 11:38
Osoba publikująca: Andrzej Pieczunko
Zmodyfikowano: 10.04.2019 13:24
Osoba modyfikująca: Piotr Herman