Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie zasobów administracji i nauki

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC:

Administracja rządowa (jednostki podległe i nadzorowane, administracja niezespolona), partnerstwa urzędów wojewódzkich, jednostki naukowe, uczelnie i ich partnerzy: przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.

 

CELE PROJEKTÓW:

Zwiększenie dostępności informacji publicznej (np. dane demograficzne, o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe) ze źródeł administracyjnych i naukowych oraz poprawa jakości informacji sektora publicznego i zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.  

 

TYPY PROJEKTÓW:

  1. Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych
  2. Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

 

PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE PRZY NASZEJ POMOCY:

  1. AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  2. Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl (Instytut Oceanologii Polskiej Akademi Nauk)
  3. KRONIK@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury (Ministerstwo Cyfryzacji)
  4. e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych (Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk)
  5. Otwarte dane plus (Ministerstwo Cyfryzacji).

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

pdf Regulamin obsługi zgłoszeń

2.53MB

docx Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie

0.1MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.01.2019 15:16
Osoba publikująca: Andrzej Pieczunko
Zmodyfikowano: 10.04.2019 13:18
Osoba modyfikująca: Piotr Herman