4. Pomoc w realizacji

Na tym etapie dbamy o produkty projektu i sprawdzamy czy projekt realizuje swoje wskaźniki. Pomagamy realizować wydatki oraz je rozliczać.

 

NA TYM ETAPIE POMAGAMY:

  1. Opisać produkty informatyczne. W tym celu pomagamy tworzyć:
  • specyfikacje istotnych warunków zamówienia
  • opisy przedmiotów zamówienia
  • umowy o udzielenie zamówienia publicznego na systemy i sprzęt informatyczny.

2. Zaplanować i zrealizować odbiór produktów:

  • zaplanować i przeprowadzić testy systemów informatycznych                  
  • zorganizować przeglądy jakości oprogramowania
  • wykonać audyty techniczne rozwiązań IT, które potwierdzą dostarczenie produktów zgodnych z wymaganiami.

 

NIE ZAPOMINAMY TEŻ O SPRAWACH FUNDUSZOWYCH. TUTAJ POMAGAMY:

  1. Prowadzić dokumentację raportową                                   
  2. Przygotować dokumentację rozliczania projektu
  3. Wspierać prawne aspekty realizacji porozumienia o dofinansowanie projektów.   

 

ZOBACZ WYBRANE ARTYKUŁY W NASZEJ BAZIE WIEDZY DOT. TEMATU:

Czemu służy testowanie oprogramowania?
Dlaczego testujemy oprogramowanie również po jego wdrożeniu?
Co zrobić, by być dostępnym w Internecie?
Czy w projektach realizowanych w POPC trzeba stosować API?
Co to jest user story?
Jakie są wzorcowe klauzule umowne w umowach wdrożeniowych z usługami utrzymania?

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

pdf Regulamin obsługi zgłoszeń

2.53MB

docx Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie

0.1MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.02.2019 19:39
Osoba publikująca: Andrzej Pieczunko
Zmodyfikowano: 10.04.2019 13:27
Osoba modyfikująca: Piotr Herman