Nowe projekty z obszaru back-office otrzymały dofinansowanie! Gratulujemy!

31 projektów - prawie 846 mln dofinansowania

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło wyniki oceny naboru w działaniu 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”. Dwa kolejne projekty wspierane przez Centralny Ośrodek Informatyki – Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie zdobyły ponad 20 mln zł dofinansowania.

Projekty, które zyskały wsparcie finansowe:

 

1. Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+).

Projekt przygotowało Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Aktywnie uczestniczyliśmy w przygotowaniu założeń tego projektu. Pomogliśmy zaprojektować i zoptymalizować procesy biznesowe. Zaopiniowaliśmy projekt techniczny i architekturę rozwiązania. Na końcu zweryfikowaliśmy analizę finansową i ekonomiczną.

Pracę nad projektem koordynowała nasza ekspertka Anna Wolak.

 

2. Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Projekt przygotował Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Tu podobnie – pomogliśmy przygotować założenia oraz zakres rzeczowego i finansowego projektu. Wspieraliśmy projektowanie procesów biznesowych. Ostatecznie zweryfikowaliśmy kompletną dokumentację.

 Z ORE współpracowała nasza ekspertka Joanna Wieczorek.

 


Z sukcesem wsparliśmy już 31 projektów!

Łącznie pomogliśmy zdobyć prawie 846 mln zł dofinansowania.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.06.2019 15:17
Osoba publikująca: Andrzej Pieczunko
Zmodyfikowano: 11.07.2019 16:48
Osoba modyfikująca: Andrzej Pieczunko