Wspieramy back-office polskiej administracji!

Flagi UE

Przełom roku należał do intensywnych. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zakończyło ocenę wniosków o dofinansowanie w 4 konkursach. O wynikach 3 konkursów pisaliśmy w poprzednich artykułach lub naszym newsletterze. Tym razem doczekaliśmy się publikacji listy rankingowej dla konkursu w Działaniu 2.2. "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej". Do konkursu przystąpiły 2 projekty. Obu pomagał Centralny Ośrodek Informatyki - Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie. Oba otrzymały dofinansowanie.

 

Dofinansowanie, w łącznej kwocie ponad 28,7 mln zł,  przyznano następującym projektom:

  • System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA (Ministerstwo Finansów)

W przypadku tego projektu weryfikowaliśmy dokumentację przygotowaną do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC). Wykonaliśmy też pełną analizę ekonomiczno-finansową, a także zaproponowaliśmy uzupełnienia i modyfikacje studium wykonalności. Ostatecznie przeprowadziliśmy symulację spełnienia przez dokumentację aplikacyjną kryteriów konkursowych. Uczestniczyliśmy w kompletowaniu niezbędnych załączników przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do CPPC. 

  • Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny)

Nad tym projektem pracowaliśmy w zasadzie od 2017 r. Celem było przemodelowanie jego koncepcji, ponieważ w jednym z pierwszych konkursów uzyskał ocenę negatywną. Zweryfikowaliśmy zakres projektu. Sprawdziliśmy kwalifikowalność poszczególnych elementów. Pomogliśmy w zaplanowaniu całego systemu oraz procesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w statystyce publicznej. Jak w projektach pomogliśmy w przygotowaniu analizy finansowej. Co ważne, w wyniku optymalizacji zakresu, budżet projektu zmniejszył się z ponad 44,5 mln zł do 17,4 mln zł. Na koniec zweryfikowaliśmy dokumenty projektowe:

  • opis założeń projektu infromatycznego przedstawiany na KRMC
  • studium wykonalności
  • wniosek o dofinansowanie.

Pomogliśmy również w przygotowaniu prezentacji publicznej.

Wynik tego konkursu bardzo cieszy. Działanie 2.2 POPC uznawane jest za bardzo trudne. Niewiele projektów portafi spełniać kryteria konkursowe stawiane w tym działaniu. Mamy nadzieję, że nasza dalsza pomoc nieco „odczaruje” tę opinię.

Już 24 projekty wspierane przez Centralny Ośrodek Infromatyki - Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie otrzymały dofinansowanie na kwotę ponad 712,5 mln zł!!!

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.02.2019 12:42
Osoba publikująca: Andrzej Pieczunko
Zmodyfikowano: 22.03.2019 10:23
Osoba modyfikująca: Andrzej Pieczunko