W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe

NAZWA BENEFICJENTA: 

Akademia Pomorska w Słupsku

 

PARTNER/PARTNERZY:

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Szczeciński

 

DATA PODPISANIA UMOWY: 

2019-10-25

 

OKRES REALIZACJI UMOWY: 

od 2019-10-01 do 2022-09-30

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 

21 213 259,49 zł

 

CEL:

Celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich. Dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów oraz poprawi się dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych cyfrowo w Internecie, co umożliwi wszystkim interesariuszom dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum z dowolnego urządzenia. Dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie natychmiastowy, a możliwość filtrowania wyników wyszukiwania całkowicie wyeliminuje czasochłonną procedurę kwerendy wykonywaną w formule tradycyjnej.

 

PRODUKTY:

  • digitalizacja, połączenie i cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w postaci zintegrowanego wirtualnego Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum składającego się z 468.000 alegatów pochodzących ze zbiorów herbariów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

​​​​​​KORZYŚCI:

  • ograniczenie kosztów związanych z dostępem do zbiorów
  • eliminacja czasochłonnej procedury kwerendy wykonywanej w formule tradycyjnej
  • dostęp służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska do informacji o zasobach herbarium stanowić będzie wsparcie w realizacji obowiązku w zakresie identyfikacji potencjalnych wykroczeń i przestępstw związanych z gatunkami objętymi ochroną
  • zwiększenie wiedzy społeczeństwa o roli i znaczeniu zasobów herbariów w dziedzictwie narodowym.

GRUPY DOCELOWE:

  • pracownicy naukowi i administracyjni
  • doktoranci
  • redakcje czasopism naukowych
  • użytkownicy indywidualni (przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym: specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, pracownicy laboratoriów badawczych, projektanci urządzeń rehabilitacyjnych, aparatury badawczej, firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, itp.).