W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały do pobrania

Sekcja Nadzoru Epidemiologii

Materiały

Zgłoszenie​_rozpoznania​_gruźlicy​_(ZLK-2)
Zgłoszenie​_rozpoznania​_gruźlicy​_(ZLK-2).doc 0.10MB
Zgłoszenie​_podejrzenia​_lub​_rozpoznania​_zgonu​_z​_powodu​_zakażenia​_lub​_choroby​_zakaźnej(ZLK-5)
Zgłoszenie​_podejrzenia​_lub​_rozpoznania​_zgonu​_z​_powodu​_zakażenia​_lub​_choroby​_zakaźnej(ZLK-5).doc 0.08MB
karta zgloszenia ostrego porazenia wiotkiego lub poliomyelitis
karta​_zgloszenia​_ostrego​_porazenia​_wiotkiego​_lub​_poliomyelitis.doc 0.03MB
Zgłoszenie​_podejrzenia​_lub​_rozpoznania​_zakażenia​_lub​_choroby​_zakaźnej​_(ZLK-1)
Zgłoszenie​_podejrzenia​_lub​_rozpoznania​_zakażenia​_lub​_choroby​_zakaźnej​_(ZLK-1).doc 0.11MB
Zgłoszenie​_podejrzenia​_lub​_rozpoznania​_zakażenia​_HIV​_​_zachorowania​_na​_AIDS​_​_zgonu​_osoby​_zakażonej​_HIV​_chorej​_na​_AIDS(ZLK-4)
Zgłoszenie​_podejrzenia​_lub​_rozpoznania​_zakażenia​_HIV​_​_zachorowania​_na​_AIDS​_​_zgonu​_osoby​_zakażonej​_HIV​_chorej​_na​_AIDS(ZLK-4).doc 0.14MB
Zgłoszenie​_podejrzenia​_lub​_rozpoznania​_zachorowania​_na​_chorobę​_przenoszoną​_drogą​_płciową​_(ZLK-3)
Zgłoszenie​_podejrzenia​_lub​_rozpoznania​_zachorowania​_na​_chorobę​_przenoszoną​_drogą​_płciową​_(ZLK-3).doc 0.15MB
Mz-55​_tygodniowy​_dzienny​_meldunek​_o​_zachorowaniach
Mz-55​_tygodniowy​_dzienny​_meldunek​_o​_zachorowaniach.pdf 0.05MB
Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

Materiały

Warunki​_techniczne​_i​_budowlane​_dla​_zakładów​_fryzjerskich,​_kosmetycznych​_i​_odnowy​_biologicznej
Warunki​_techniczne​_i​_budowlane​_dla​_zakładów​_fryzjerskich,​_kosmetycznych​_i​_odnowy​_biologicznej.docx 0.02MB
Wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji
Wymagania​_dotyczące​_uzyskiwania​_zezwolenia​_na​_przeprowadzenie​_ekshumacji.pdf 0.42MB
WNIOSEK O EKSHUMACJE (5)
WNIOSEK​_O​_EKSHUMACJE​_(5).pdf 0.48MB
Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na ekshumacje
Oswiadczenie​_o​_wyrazeniu​_zgody​_na​_ekshumacje.pdf 0.26MB
Sekcja Nadzoru Higieny Pracy
Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży

Materiały

Wytyczne​_MEiN,​_MZ​_i​_GIS​_dla​_klas​_I-III​_szkół​_podstawowych
Wytyczne​_MEiN,​_MZ​_i​_GIS​_dla​_klas​_I-III​_szkół​_podstawowych.pdf 0.18MB
Wytyczne dla szkoł 2020
Wytyczne​_dla​_szkol​_2020.docx 0.08MB
Higieniczny rozklad zajec lekcyjnych
Higieniczny​_rozklad​_zajec​_lekcyjnych.docx 0.01MB
Lekki Tornister
Lekki​_Tornister.pdf 2.35MB
Ulotka meble
Ulotka​_meble.docx 0.65MB
Wszawica czyj to problem (odzial HDM w WSSE w Opolu)
Wszawica​_czyj​_to​_problem​_(odzial​_HDM​_w​_WSSE​_w​_Opolu).pdf 0.48MB
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_żłobka
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_żłobka.pdf 0.18MB
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_szkoły-działalności​_szkoleniowej
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_szkoły-działalności​_szkoleniowej.pdf 0.18MB
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_punktu​_przedszkolnego-zespołu​_wychowania​_przedszkolnego
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_punktu​_przedszkolnego-zespołu​_wychowania​_przedszkolnego.pdf 0.35MB
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_przedszkola
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_przedszkola.pdf 0.18MB
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_poradni​_psychologiczno-pedagogicznej
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_poradni​_psychologiczno-pedagogicznej.pdf 0.18MB
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_placówki​_wsparcia​_dziennego
wniosek​_o​_wydanie​_opinii​_sanitarnej​_dla​_placówki​_wsparcia​_dziennego.pdf 0.26MB
Sekcja Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Materiały

wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej srodka spozywczegomaterialu lub wyrobu prz
wniosek​_o​_dokonanie​_granicznej​_kontroli​_sanitarnej​_srodka​_spozywczegomaterialu​_lub​_wyrobu​_prz.doc 0.05MB
wniosek o dokonanie granicznej kontroli​_sanitarnej substancji pomagajcej w przetwarzaniu
wniosek​_o​_dokonanie​_granicznej​_kontroli​_sanitarnej​_substancji​_pomagajcej​_w​_przetwarzaniu.doc 0.05MB
wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakladow​_podlegajacych urzedowej
wniosek​_o​_dokonanie​_zmian​_w​_rejestrze​_zakladow​_podlegajacych​_urzedowej​_k.doc 0.04MB
wniosek o wpis zakladu do rejestru zakladow​_podlegajacych urzedowej kont
wniosek​_o​_wpis​_zakladu​_do​_rejestru​_zakladow​_podlegajacych​_urzedowej​_kont.doc 0.05MB
wniosek o wykreslenie zakladu z rejestru​_zakladow podlegajacych urzedowe
wniosek​_o​_wykreslenie​_zakladu​_z​_rejestru​_zakladow​_podlegajacych​_urzedowe.doc 0.04MB
wniosek o zatwierdzenie zakladu i o wpis do​_rejestru zakladow
wniosek​_o​_zatwierdzenie​_zakladu​_i​_o​_wpis​_do​_rejestru​_zakladow​_podlegajac.doc 0.04MB
Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Materiały

Wykaz dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu budowy
Wykaz​_dokumentow​_do​_zawiadomienia​_o​_zakonczeniu​_budowy.doc 0.03MB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
Zawiadomienie​_o​_zakonczeniu​_budowy​_i​_zamiarze​_przystapienia​_do​_uzytkowania.docx 0.02MB
Wniosek o recylkulację
Wniosek​_o​_recyrkulacje.docx 0.02MB
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wniosek​_o​_uzgodnienie​_dokumentacji​_projektowej.docx 0.02MB
Sekcja Pobierania Próbek
Szczepienia ochronne

Materiały

Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepien
Kwartalne​_sprawozdanie​_z​_przeprowadzonych​_szczepien.xls 0.04MB
Sprawozdanie kwartalne z podania szczepionki przeciw ospie wietrznej
Sprawozdanie​_kwartalne​_z​_podania​_szczepionki​_przeciw​_ospie​_wietrznej.doc 0.05MB
Sprawozdanie kwartalne z podania szczepionki Prevenar
Sprawozdanie​_kwartalne​_z​_podania​_szczepionki​_Prevenar.doc 0.04MB
Sprawozdanie kwartalne z podania szczepionki Engerix 1.0
Sprawozdanie​_kwartalne​_z​_podania​_szczepionki​_Engerix​_10.doc 0.04MB
Wzor druku do sprawozdan
Wzor​_druku​_do​_sprawozdan.doc 0.06MB
Wydawanie szczepionek
Wydawanie​_szczepionek​_.doc 0.06MB
Karty szczepien
Karty​_szczepien.doc 0.06MB
Druk wydanie szczepionek z PSSE
Druk​_wydanie​_szczepionek​_z​_PSSE.doc 0.06MB
Sprawozdanie kwartalne z podania krztuśca acelularnego w grupach ryzyka
Sprawozdanie​_kwartalne​_​_z​_podania​_​_krztuśca​_acelularnego​_w​_grupach​_ryzyka​_​_.doc 0.08MB
Kwartalne sprawozdanie z gospodarności szczepionką od I kw. 2021r
Kwartalne​_sprawozdanie​_z​_gospodarności​_szczepionką​_od​_I​_kw​_2021r.doc 0.08MB
Oświata zdrowotna i promocja zdrowia

Druki sprawozdań

Materiały

ZNAJDŹ​_WŁAŚCIWE​_ROZWIĄZANIE
ZNAJDŹ​_WŁŚCIWE​_ROZWIĄZANIE.doc 0.22MB
ZDROWE​_PIERSI​_SĄ​_OK
ZDROWE​_PIERSI​_SĄ​_OK!.doc 0.06MB
WYBIERZ​_ŻYCIE​_PIERWSZY​_KROK
WYBIERZ​_ŻYCIE-​_PIERWSZY​_KROK.docx 0.02MB
PODSTĘPNE​_WZW​_ZNAMIĘ​_ZNAM​_JE
PODSTĘPNE​_WZW​_,​_ZNAMIĘ!​_,ZNAM​_JE.docx 0.01MB
CZYSTE​_POWIETRZE​_WOKÓŁ​_NAS
CZYSTE​_POWIETRZE​_WOKÓŁ​_NAS.docx 0.05MB
BIEG​_PO​_ZDROWIE
BIEG​_PO​_ZDROWIE.DOCX 0.03MB
ARS​_CZYLI​_JAK​_DBAĆ​_O​_MIŁOŚĆ
ARSCZYLI​_JAK​_DBAĆ​_O​_MIŁOŚĆ.docx 0.22MB
NIE​_PAL​_PRZY​_MNIE​_PROSZĘ
NIE​_PAL​_PRZY​_MNIE,​_PROSZĘ.doc 0.22MB
KRAJOWY​_PROGRAM​_ZAPOBIEGANIA​_ZAKAŻENIOM​_HIV​_I​_ZWALCZANIA​_AIDS
KRAJOWY​_PROGRAM​_ZAPOBIEGANIA​_ZAKAŻENIOM​_HIV​_I​_ZALCZANIA​_AIDS.doc 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}