W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Certyfikaty

 Za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej, tj.: http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/index.cfm

- mogą Państwo wyszukać wybraną jednostkę certyfikującą upoważnioną do przeprowadzania kontroli i certyfikacji w systemie rolnictwa ekologicznego, zarówno w UE jak i w państwach trzecich, wpisując w wyszukiwarce jej kod/numer identyfikacyjny, znajdujący się na etykiecie paczkowanej żywności ekologicznej, tj. obok logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej. Następnie, odwiedzając stronę internetową wybranej jednostki certyfikującej lub organu kontrolnego mają Państwo dostęp do listy producentów ekologicznych w danym kraju, aktualnych certyfikatów oraz produktów ekologicznych, objętych kontrolą i certyfikacją systemu rolnictwa ekologicznego.

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r., certyfikaty wydane przed dniem 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 68 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 – zachowują ważność do końca swojego okresu ważności, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, produkty ekologiczne (żywność i pasza) wytworzone przed  1 stycznia 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 – mogą być wprowadzane do obrotu po tej dacie do wyczerpania zapasów.

Etykieta prawidłowo oznakowanego produktu ekologicznego, oprócz innych elementów oznakowania wymaganych przepisami prawa żywnościowego, powinna zawierać:

  • unijne logo produkcji ekologicznej,
  • numer jednostki certyfikującej,
  • miejsce produkcji nieprzetworzonych produktów rolniczych.

Na opakowaniu ekologicznego produktu powinien znajdować się numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej nadzorującej producenta ekologicznego, który przeprowadził ostatnie działania produkcyjne lub przygotowawcze. Zamieszcza się go w tym samym polu widzenia, co unijne logo produkcji ekologicznej. Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej składa się z akronimu określającego państwo członkowskie lub kraj trzeci zgodnie z międzynarodową normą dwuliterowych kodów państw ISO 3166 (np. PL w przypadku Polski), terminu odnoszącego się do produkcji ekologicznej (np. EKO), numeru referencyjnego nadanego przez właściwy organ państwa członkowskiego (np. 01). Jednostki certyfikujące z Polski używają zatem numerów o następujących formatach: PL-EKO-numer.

Każda z jednostek certyfikujących w Polsce jest zobowiązana do umieszczenia na swojej stronie internetowej wykazu wydanych certyfikatów. Można zatem łatwo sprawdzić na stronach internetowych tych jednostek, czy kupowane produkty posiadają ważny certyfikat.

Ponadto należy pamiętać, że na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym każda z jednostek certyfikujących, upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania w zakresie rolnictwa ekologicznego, ogłasza oraz udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wykaz producentów ekologicznych, objętych kontrolą prowadzoną przez daną jednostkę certyfikującą.

Poniżej znajduje się link do listy jednostek certyfikujących oraz nadanych im numerów.

Klikając go zostaną Państwo przekierowani na stronę, gdzie znajdują się adresy internetowe poszczególnych jednostek certyfikujących. Tam można bezpośrednio znaleźć wykazy wydanych certyfikatów.

Materiały

Jednostki certyfikujące
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.02.2022 16:24 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
05.04.2018 12:44 Katarzyna Belkiewicz
{"register":{"columns":[]}}