W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rolnictwo ekologiczne

   

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji rolnej, jest to obszar bardzo ważny, ale wymaga on ciągłych zmian w celu zwiększenia udziału tego sektora produkcji. Można śmiało podkreślić, że rolnictwo ekologiczne staje się trendem światowym. Świadomość ekologiczna społeczeństwa ciągle wzrasta co wyraźnie widać przez wzrost popytu na produkty ekologiczne.         

Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Jest to przede wszystkim system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co z kolei przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Po wielkiej fascynacji świata produkcją żywności w warunkach przemysłowych - konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. W ramach największych w historii Unii Europejskiej konsultacji społecznych przeprowadzonych w celu ukierunkowania zmian prawodawstwa dotyczącego produkcji ekologicznej konsumenci wyraźnie wskazali, że gotowi są płacić wyższe ceny za produkty wytworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt.

Rosnące zainteresowanie konsumentów to większe możliwości sprzedaży produktów ekologicznych. Popyt na produkty ekologiczne w UE przewyższa podaż, co wraz ze specyfiką produkcji ekologicznej powoduje potrzebę importu części produktów spoza UE. Wynika to z uwarunkowań geograficznych i klimatycznych (kawa, kakao, ryż, owoce) – przepisy UE określają warunki importu.

W Polsce rozwija się kanał sprzedaży w którym produkt trafia bezpośrednio od rolnika do konsumenta. System ten sprzyja budowaniu zaufania oraz istotnie obniża koszt zakupu, a także zwiększa dochody rolników dzięki pominięciu pośredników.

W 2017 r. działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 21 400 podmiotów, w tym 20 257 rolników ekologicznych gospodarujących na powierzchni 495 tys. ha. Największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały rośliny na paszę. Na drugim miejscu znajdowały się równocześnie łąki i pastwiska oraz zboża. W 2017 r.  w obszarze produkcji zwierzęcej zwiększyła się produkcja jaj i mleka oraz wzrosła ilość drobiu i rodzin pszczelich. Ponadto znacząco wzrosła liczba podmiotów przygotowujących produkty ekologiczne. Ich liczba w 2017 roku wyniosła 795, w tym 664 zajmowały się wyłącznie przetwórstwem.

Każda jednostka certyfikująca produkcję ekologiczną udostępnia w Internecie informację o kontrolowanych przez siebie producentach ekologicznych. Obecnie kontrolę producentów ekologicznych przeprowadza 12 upoważnionych jednostek certyfikujących. Dane o producentach udostępnia także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kontakt:

Departament Promocji i Jakości Żywności
Wydział Rolnictwa Ekologicznego
Tel. (22) 623 25 73, 623 25 64, 623 18 16
e-mail: rolnictwoekologiczne@minrol.gov.pl 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
10.04.2019 10:32 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
10.04.2019 10:32 Sławomir Mucha