Karp z Oksy

Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w dniu 2009-11-17 w kategorii Produkty rybołówstwa w woj. świętokrzyskim.

Wygląd:

Karp z Oksy jest kształtny, o prawidłowej budowie anatomicznej (głowa mała, dobre wygrzbiecenie, płetwy wyraziste). Jest rybą posiadającą ułuszczenie w typie lustrzeń siodełkowy, lampasowy (charakteryzuje się zwartą linią łusek zwaną lampasem na linii bocznej ciała oraz rzędami łusek pod linią grzbietu).

Kształt:

Charakteryzuje się zwartą budową ciała i dobrym wygrzbieceniem. Na przekroju ma kształt eliptyczny z widoczną zwartą masą mięśniową.

Rozmiar:

Masa ciała od 1100 g do 1800 g.

Barwa:

Brunatnozielona w partii grzbietowej, przechodząca w części podbrzusza w oliwkowożółty.

Konsystencja:

Tkanka mięśniowa zwarta i chłodna w dotyku. Ryba jest śliska, ponieważ pokryta jest naturalnym śluzem.

Smak:

Po przetworzeniu mięso ryby jest soczyste, delikatne, po właściwym „wypłukaniu” pozbawione posmaku mułu; posiada specyficzny zapach.

Tradycja:

Produkcja karpia z Oksy prowadzona jest na terenie trzech sąsiadujących ze sobą gmin położonych w powiecie jędrzejowskim w zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Są to gminy: Małogoszcz, Nagłowice i Oksa. Obszary te w XVI i XVII wieku należały do rodu Rejów. W 1554 r. Mikołaj Rej ustanowił na terenie wsi Tworów miasto, któremu od swego herbu nadał nazwę Oksza. On również założył staw Pogorzelec w Nagłowicach i inne stawy w tej okolicy. „A ja Mikołaj Rej, będąc dziedzicem Nagłowickim, Tworowskim i Pawęzowskim, oznajmuję tym listem komukolwiek dziś i na potem będzie wiedzieć potrzeba, iżem posadził miasto na gruncie swym tworowskim imieniem Oksza”. „Dlatego tu, na niewielkim wzniesieniu, które okalały modrzewiowe bory, rozległe stawy i kwieciste łąki nad początkującą Nidą, na terenie swoich posiadłości posadził miasto, które od swego herbu nazwał Okszą”. Po II wojnie obiekty stawowe zostały przejęte przez państwo. Powstało wówczas Państwowe Gospodarstwo Rybackie. Miejscowy karp wywodzi się z rasy karpia galicyjskiego. Powstał w drodze wieloletniej selekcji i krzyżowania materiału miejscowego z karpiami linii węgierskiej i francuskiej. Pierwsze próby krzyżowania karpia podjęto w 1973 r. pod nadzorem Samodzielnej Pracowni Biologii Ryb i Środowiska Wodnego w Zatorze. Uzyskane w ten sposób mieszańce charakteryzują się dobrymi przyrostami oraz dużą odpornością na ujemne czynniki środowiska. Właściwie prowadzona hodowla oraz czyste środowisko, w tym również wody, z których słynie dolina Białej Nidy, doprowadziły do powstania karpia z Oksy. Dzięki walorom smakowym tego karpia cieszy się on dużą popularnością wśród konsumentów, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.08.2018 09:28
Osoba publikująca: Sławomir Mucha
Zmodyfikowano: 07.08.2018 09:28
Osoba modyfikująca: Sławomir Mucha