W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Prezes UODO i Rzecznik Praw Pacjenta zacieśniają współpracę

21.07.2020

Podpisanie porozumienia z UODO

Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzajemne wspieranie się w realizacji ustawowych zadań.

 

Edukacja, współpraca legislacyjna czy informowanie się o zagrożeniach wymagających wspólnych działań – to obszary, w jakich Prezes UODO i Rzecznik Praw Pacjenta podejmują współpracę. Podpisane pomiędzy nimi porozumienie przewiduje również wzajemne informowanie się w obszarach związanych z realizacją ustawowych zadań obydwu podmiotów, w których obie instytucje przejawiają zainteresowanie bądź posiadają ustawowe kompetencje.

 

Dane pacjentów o ich zdrowiu wymagają szczególnej troski. Należy pamiętać o godności pacjentów, ich prywatności i umiejętnym godzeniu tych praw z koniecznością zadbania o zdrowie publiczne. Dlatego współpraca między Prezesem UODO i Rzecznikiem Praw Pacjenta jest niezwykle istotna – powiedział Jan Nowak, Prezes UODO.

 

Rzecznik Praw Pacjenta skupia się na edukacji, bezpieczeństwie i wsparciu pacjentów. Nasza współpraca z UODO jest bardzo ważna z perspektywy ochrony danych, przestrzegania praw oraz edukowania na temat możliwości, jakie posiadają pacjenci – dodał Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

 

Współpraca obu instytucji z pewnością pozwoli lepiej chronić pacjentów nie tylko poprzez skuteczne reagowanie w sytuacji zagrożenia ale także poprzez budowanie odpowiedniej świadomości zarówno wśród pacjentów, jak i administratorów danych.

 

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, szczególnie związane z rozwojem technologii i profilowaniem obywateli w oparciu także o dane na temat ich stanu zdrowia wymaga zacieśnienia współpracy między obiema instytucjami. – zaznaczył Jan Nowak.

Nowe wyzwania, jakie stawia przed nami rzeczywistość w ochronie zdrowia, w tym rozwój e-zdrowia, wynikające z niego szanse, ale i zadania wymagają harmonijnego i ścisłego współdziałania RPP i UODO – podsumował Bartłomiej Chmielowiec.

 

Porozumienie ma też za zadanie stworzenie warunków, w których współpraca będzie odpowiednio zorganizowana i nadzorowana przez oba organy. Dlatego też w treści porozumienia zawarto postanowienie o wykorzystaniu potencjału eksperckiego i organizacyjnego obu instytucji.

Materiały

Porozumienie o współpracy
Porozumienie​_o​_współpracy.pdf 0.11MB

Zdjęcia (4)