W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo, na podstawie sygnałów, wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta przygotowaliśmy zestawienie najczęściej zadawanych przez Państwa pytań, które w ostatnim czasie budzą największe zainteresowanie. Zakładka jest na bieżąco aktualizowana. Pytania są podzielone tematycznie, a interesujące nas sprawy można zlokalizować, korzystając z wyszukiwarki.

Funkcjonowanie poradni POZ

Mój lekarz rodzinny przebywa na urlopie; kto w tym czasie powinien zapewnić mi opiekę medyczną

Placówka podstawowej opieki zdrowotnej musi zapewnić zastępstwo za lekarza, który jest nieobecny w pracy. W rejestracji pacjent powinni Państwo otrzymać informację, w jaki sposób można uzyskać pomoc lekarską. Jeśli spotkasz się z odmową udzielenia pomocy w takiej sytuacji, zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr telefonu 800 190 590.  ​​​​​​

Lekarz POZ nie chce mnie przyjąć w gabinecie, bo nie jestem zaszczepiony. Gdzie mam udać się po pomoc lekarską?

​​​​​​Odmowa udzielenia pacjentowi pomocy medycznej z powodu braku zaszczepienia przeciw COVID-19 jest niedopuszczalna. Szczepienie to, o ile ze wszech miar zalecane jako skuteczna metoda walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2, nie jest obowiązkowe i placówka medyczna nie może od faktu zaszczepienia warunkować udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi. Jeśli spotkałeś się z odmową udzielenia pomocy medycznej w takiej sytuacji, zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr telefonu 800 190 590. 

Jestem osobą przewlekle chorą. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania musiałam wybrać nowego lekarza rodzinnego. Chcę zapisać się na pierwszą wizytę, obawiam się jednak, że podczas teleporady lekarz nie oceni prawidłowo mojego stanu zdrowia i nie rozpozna moich potrzeb zdrowotnych.

Teleporada jest pełnoprawną poradą lekarską. Niemniej jednak obecnie obowiązujące przepisy prawa określają pewne sytuacje, kiedy przychodnia bezwzględnie musi przyjąć pacjenta w gabinecie lekarskim. Tak jest między innymi w przypadku pierwszej wizyty u wybranego przez pacjenta lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W opisanej sytuacji pacjent ma prawo do osobistej wizyty u lekarza.

Jeśli spotkasz się z odmową poinformuje kierownika placówki medycznej. W przypadku dalszych problemów zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr tel. 800 190 590.

W przychodni odmówiono mi przyjęcia deklaracji wyboru lekarza POZ. Co mam zrobić?

Poradnia POZ może odmówić przyjęcia deklaracji pacjenta tylko z powodu przekroczenia limitu pacjentów na liście lekarza, czyli 2750 osób. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia deklaracji, poinformuj o tym i poproś o interwencję właściwy Odział Narodowego Funduszu Zdrowia lub skontaktuj się z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod nr tel. 800 190 590, prefiks:1.

Deklarację wyboru można złożyć w postaci papierowej, elektronicznie (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Papierową, własnoręcznie podpisaną deklarację można też wysłać do przychodni pocztą.

Zadzwoniłam do lekarza rodzinnego i poprosiłam o wizytę domową dla 70-letniej mamy. Otrzymałam informację, że z obawy o zakażenie koronawirusem wizyty domowe nie są realizowane. Czy to postępowanie jest zgodne z prawami pacjenta?

Nie, nie jest to postępowanie właściwe. Jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, tak jak przed epidemią, ma on prawo do wizyty lekarza w miejscu zamieszkania. Przekaż podczas teleporady wszelkie informacje związane ze stanem zdrowia pacjenta, aby lekarz mógł zdecydować czy wizyta domowa jest potrzebna, czy wystarczy teleporada.

Mam utrudniony kontakt z lekarzem rodzinnym. Nie mogę dodzwonić się do przychodni poz, a jeśli już mi się uda, personel mówi o braku miejsc i konieczności kontaktu nazajutrz. Czy  przychodnie mają prawo odmawiać pacjentom konsultacji lekarskiej?

Przychodnie powinny tak zorganizować pracę, żeby pacjenci mogli bez przeszkód dodzwonić się do rejestracji i umówić na teleporadę lub wizytę osobistą. Jeśli nie uda ci się umówić na konsultację w dniu, w którym dzwonisz, przychodnia ma obowiązek zarejestrowania Cię na następny dzień lub w innym ustalonym z Tobą terminie.

Jeśli przychodnia odmawia rejestracji, możesz wystąpić pisemnie o wyznaczenie wizyty np. wysyłając maila na adres podany przez placówkę. Takie sytuacje możesz również zgłaszać na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590 (prefiks nr 2).  

W ostatnim czasie odbyłam dwie teleporady u mojego lekarza rodzinnego z powodu tych samych objawów. Nie czuję, aby mi pomogły. Być może kontakt z lekarzem w tradycyjny sposób byłby lepszy? 

Opisany przykład nie świadczy jeszcze o tym, że teleporady zostały udzielone w sposób nieprawidłowy. Pamiętajmy, że również od pacjenta zależy skuteczność leczenia. Lekarz w ramach teleporady ma ograniczone możliwości zbadania pacjenta i ważną rolę odgrywa wywiad z pacjentem.  Pacjent powinien szczegółowo opisać co mu dolega oraz odpowiadać na pytania lekarza. Oczywiście teleporady nie powinny być jedyną formą udzielania świadczeń zdrowotnych. Jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, lekarz powinien zbadać go podczas wizyty osobistej w przychodni. Pamiętaj także, że jako pacjent masz prawo zażądać wizyty osobistej u lekarza i Twoja prośba powinna zostać uszanowana.

Aktualizacja na dzień 28.02.2022

Moja mama jest osobą w wieku podeszłym i ostatnio gorzej się czuje. Czy jeżeli teleporada okaże się niewystarczająca to lekarz przyjedzie na wizytę domową?

Teleporady pozwalają ograniczyć ryzyko zakażania koronawirusem i są dziś najpowszechniejszą formą kontaktu z lekarzem. Jednak nie jedyną. Nawet w czasie epidemii wizyty osobiste w przychodni oraz wizyty domowe powinny być realizowane. Gdy pacjent ma problemy z poruszaniem się i nie jest w stanie dotrzeć do przychodni - badanie może odbyć się w jego domu. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Przekaż mu wszelkie informacje na temat stanu zdrowia Twojego bliskiego - jest to niezbędne, aby lekarz mógł podjąć decyzję, w jaki sposób najlepiej pomóc pacjentowi.

W jakich godzinach mogę skontaktować się z przychodnią lekarza rodzinnego?

Od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W tym czasie placówka powinna być dostępna dla pacjentów i zapewnić telefoniczny kontakt z rejestracją, teleporadę, a także – w razie potrzeby – osobistą wizytę w przychodni.

Mam problem z dodzwonieniem się do swojej placówki lekarza rodzinnego. Co mogę zrobić?

Pacjenci muszą mieć zapewnioną realną możliwość zapisania się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i uzyskania od niego porady. Dlatego osoby kierujące daną placówką medyczną powinny zorganizować jej pracę w taki sposób by sprostać zwiększonym potrzebom pacjentów w tym zakresie w czasie epidemii.

W przypadku trudności w dodzwonieniu się do przychodni możesz skorzystać z innych form kontaktu – sprawdź, czy przychodnia umożliwia rejestrację przez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Możesz także napisać do swojej przychodni maila – jest to również pełnoprawny sposób rejestracji do lekarza - napisz, że nie możesz się dodzwonić i prosisz o wyznaczenie terminu wizyty.

Jeżeli żaden sposób nie okaże się skuteczny lub gdy nie masz możliwości skontaktowania się z placówką medyczną w inny sposób niż telefonicznie, zgłoś to do Rzecznika Praw Pacjenta, tel. 800 190 590 i wybierz prefiks nr 2.

Po godzinie 18.00 aż do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo oraz w dni ustawowo wolne od pracy) możesz skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach tzw. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Takie świadczenia są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Listę placówek znajdziesz na stronie NFZ: https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotnaa

W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia możesz skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych, czyli SOR-ach.

Aktualizacja, 10.08.2020

Co mam zrobić, gdy placówka lekarza rodzinnego (POZ) odmówiła mi teleporady?

Przychodnie są zobowiązane do zapewnienia pacjentowi kontaktu z lekarzem w formie teleporady. Skontaktuj się z rejestracją placówki medycznej, która poinstruuje Cię, w jaki sposób możesz skorzystać z porady lekarza. Jeśli jednak lekarz uzna, że teleporada może być niewystarczająca i zechce zbadać Cię fizykalnie, powinieneś skorzystać z wizyty osobistej. W razie nieuzasadnionej odmowy udzielenia teleporady, możesz taką sprawę zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590.

Co mam zrobić, gdy moja przychodnia lekarza rodzinnego (POZ) jest zamknięta?

O pomoc możesz się zwrócić do innej placówki medycyny rodzinnej (POZ), która ma podpisaną umowę z NFZ. Nie ma w takim przypadku ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania pacjenta. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się telefonicznie z wybraną przychodnią i opisz swoją sytuację. Jeśli masz problem z ustaleniem właściwej placówki zadzwoń na Telefoniczną Informację Pacjenta pod nr tel. 800  190 590.

Nie jestem usatysfakcjonowana tym, jak w czasie epidemii funkcjonuje przychodnia mojego lekarza rodzinnego. Chcę zapisać się do innej placówki, ale nowa przychodnia odmawia przyjęcia mojej deklaracji. Co mogę zrobić?

Pacjent wybiera przychodnię i swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Musi w tym celu złożyć odpowiednią deklarację. Może wybrać dowolną placówkę, gdyż nie ma rejonizacji. Odmowa przyjęcia deklaracji wyboru lekarza POZ może być uzasadniona tylko przekroczeniem przez przychodnię maksymalnej liczby pacjentów. Jeśli odmówiono Ci przyjęcia deklaracji i masz wątpliwości, czy nastąpiło to zgodnie z prawem, zadzwoń na Telefoniczną Informację Pacjenta pod nr 800 190 590. Pamiętaj, że deklarację możesz złożyć bez osobistej wizyty w przychodni:

 • korzystając z Internetowego Konta Pacjenta. Jak zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta dowiesz się na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
 • przesyłając skan wypełnionej i podpisanej deklaracji wyboru drogą elektroniczną,
 • wysyłając podpisaną deklarację pocztą.

 Niestety nie jest możliwe złożenie deklaracji telefonicznie.

Pamiętaj, że zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówki medycznej możesz zgłosić także do Rzecznika Praw Pacjenta. Zadzwoń pod nr 800 190 590 i dowiedz się jak możesz to zrobić.

Nie mogę się dodzwonić do swojego lekarza rodzinnego. Usłyszałam od kogoś, aby udać się na szpitalny oddział ratunkowy i tam otrzymam pomoc. Czy to dobre rozwiązanie?

Szpitalne oddziały ratunkowe są jednostkami systemu ratownictwa medycznego. Ich celem jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Jeśli nagle pojawiły się u Ciebie problemy ze zdrowiem,  lecz jednocześnie nie jest to stan, który zagraża Twojemu zdrowiu lub życiu,   nie zgłaszaj się na szpitalny oddział ratunkowy. Personel tych oddziałów musi być w stałej gotowości do przyjęcia pacjentów w stanie ciężkim. W przypadku problemów w kontakcie z placówką podstawowej opieki zdrowotnej skontaktuj się Rzecznikiem Praw Pacjenta, dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta pod bezpłatny nr 800 190 590 lub korzystając z czatu (https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt).

Pamiętaj także, że dwa razy w roku możesz bezpłatnie zmienić swojego lekarza rodzinnego (POZ). Natomiast po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy możesz skorzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, do których możesz się zapisać, a także  przychodni realizujących świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajdziesz pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/teleporady-poz

https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna

Jestem daleko od placówki mojego lekarza rodzinnego (POZ). Źle się czuję. Co mogę zrobić?

Jeśli jesteś ubezpieczony i przebywasz poza miejscem zamieszkania w stanie nagłym możesz skorzystać ze świadczeń zdrowotnych (także teleporad) w innej placówce medycyny rodzinnej, która ma zawartą umowę z NFZ. NFZ finansuje świadczenia dla osób spoza listy świadczeniobiorców. Jeśli natomiast planujesz dłuższy pobyt w tym miejscu możesz zmienić lekarza POZ (zmiana dwa razy w roku jest bezpłatna, kolejna kosztuje 80 zł). Będziesz wtedy mógł korzystać z pomocy lekarza na miejscu nie tylko w stanach nagłych.

Czy lekarz i pielęgniarka POZ przyjadą na wizyty domowe?

Telefonicznie skontaktuj się z lekarzem, który oceni, czy wizyta domowa jest potrzebna. Jeśli lekarz stwierdzi taką potrzebę, wizyta domowa, mimo pandemii, się odbędzie. Jeśli w ocenie lekarza nie jest konieczna, lekarz zaproponuje inne rozwiązanie.

Jestem niepełnosprawny, mam trudności z poruszeniem się. Czy lekarz przyjedzie do mnie na wizytę domową jak zachoruję?

Zadzwoń do placówki medycznej, w której się leczysz. Otrzymasz informację o możliwych rozwiązaniach. Jeśli nie uda Ci się w ten sposób pomóc, po rozpatrzeniu Twojego indywidualnego przypadku, w szczególności, czy sytuacja kliniczna grozi pogorszeniem Twojego stanu zdrowia, lekarz wykona wizytę domową lub zaproponuje inne rozwiązanie.

Przychodnia, do której ja i moje dzieci jesteśmy zapisani, poinformowała, że wstrzymuje realizację wszelkich szczepień. Czy to zgodne z prawem?

Nie ma przeciwwskazań do tego, aby w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wykonywać szczepienia ochronne. Przychodnie powinny szczepić swoich pacjentów. W szczególności rekomendowana jest bieżąca realizacja wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci. Szczepienia powinny być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego.

Jeżeli Tobie lub Twojemu dziecku odmówiono szczepienia poinformuj o tym Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Dodzwaniam się do swojej przychodni, automat informuje mnie, która jestem w kolejce. Mimo oczekiwania kilkanaście minut nadal nie mogę porozmawiać pracownikiem rejestracji. Co mogę w takiej sytuacji zrobić.

Placówki medyczne mają obowiązek zapewnić swoim pacjentom realną możliwość kontaktu z rejestracją i wyznaczenia terminu uzyskania porady lekarskiej. Nie ma znaczenia czy placówka w ogóle nie odbiera telefonów czy centrala telefoniczna każe oczekiwać na zgłoszenie pracownika rejestracji. Jeżeli pacjent ma trudności dostępem do rejestracji jest to niezgodne z prawami pacjenta.   Jeśli masz problemy z rejestracją do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgłoś to do Rzecznika Praw Pacjenta pod numer bezpłatnej infolinii 800 190 590

Przychodnia odmawia mi wizyty osobistej u mojego lekarza rodzinnego i nakłania do skorzystania z teleporady. Czy to zgodne z prawem?

Przychodnia świadcząca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może zaproponować pacjentowi teleporadę. Jeśli jednak pacjent nie zgodzi się na taką formę porady przychodnia ma obowiązek przyjęcia go w gabinecie lekarskim. Wyjątkiem jest, gdy porada ma dotyczyć wyłącznie wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne albo wydania zaświadczenia lekarskiego. W takich przypadkach pacjent nie może żądać wizyty osobistej.

Nie mogę dodzwonić się do przychodni, gdzie przyjmuje mój lekarz rodzinny, a jak już się dodzwonię to teleporada jest mi wyznaczana za co najmniej 3 dni. Czy to zgodne z prawem?

Nie, teleporada powinna być wyznaczona jak najszybciej – najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Kilkudniowe oczekiwanie na teleporadę nie powinno mieć miejsca. Wyznaczenie terminu teleporady jest jednak uzależnione od możliwości dodzwonienia się przez pacjenta do rejestracji przychodni. Placówki medyczne powinny podjąć odpowiednie działania organizacyjne, aby sprostać zwiększonym w czasie epidemii potrzebom w zakresie kontaktu telefonicznego. Pacjent bez większych trudności powinien móc dodzwonić się do przychodni. Jeśli masz problem w uzyskaniu porady u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgłoś to do Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Czy lekarz rodzinny może odmówić wymiany cewnika osobie leżącej i polecić, aby zgłosić się z tym problemem na nr 112?

Lekarz rodzinny (POZ) jest uprawniony do wymiany cewnika, a w razie trudności wynikających ze znacznych nieprawidłowości urologicznych może skierować pacjenta do poradni urologicznej. W przypadku osoby leżącej zarówno lekarz rodzinny jak i specjalista mogą udzielać świadczeń w domu pacjenta. Jest to możliwe także w czasie epidemii, przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony. Pod nr 112 należy z kolei dzwonić wyłącznie w sytuacjach pilnych (nagłego zagrożenia zdrowotnego). Jeżeli uważasz, że niezasadnie odmówiono Ci wizyty domowej zadzwoń pilnie na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Zbliża się termin szczepienia mojego dziecka. Czy lekarz może odmówić szczepienia, wskazując, że obecnie porady są udzielane w formie zdalnej, przez telefon?

Teleporady są istotnym elementem opieki medycznej w czasie epidemii. Za ich pośrednictwem nie można jednak wykonać każdej procedury medycznej. Z oczywistych względów do takich zaliczymy także zaszczepienie dziecka. Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny zalecają bieżącą realizację wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia. Placówka ma obowiązek przyjąć dziecko i wykonać szczepienie. Szczegółowe informacje można uzyskać poniżej:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19

Czy lekarz rodzinny może odmówić przepisania leku przyjmowanego na stałe, a zleconego przez specjalistę?

Jeśli informacja o przyjmowanym leku jest w dokumentacji medycznej lekarza rodzinnego lub mamy zaświadczenie od lekarza specjalisty, że lek jest przyjmowany stale , to nie ma przeszkód, aby lekarz wystawił receptę na taki lek.

Jestem pacjentem, który zgodnie z przepisami prawa powinien być przyjęty na osobistą wizytę u lekarza. Przychodnia jednak nakłania mnie do skorzystania z teleporady. Co w takiej sytuacji zrobić?

Przepisy prawa określają, jacy pacjenci muszą odbyć wizytę osobistą u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zgoda pacjenta na teleporadę nie ma w tym przypadku znaczenia. Do takich pacjentów zaliczamy:

 • tych, którzy po raz pierwszy zgłaszają się do wskazanego w deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki lub położnej POZ)
 • z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • dzieci do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

Jeśli masz problemy z uzyskaniem wizyty osobistej u lekarza zgłoś to do Rzecznika Praw Pacjenta pod numer bezpłatnej infolinii 800 190 590

Przychodnia mojego lekarza rodzinnego informuje pacjentów, że udziela porad wyłącznie w formie teleporad. Wiem, że jest to dopuszczalna forma pomocy medycznej, ale czy można całkowicie wyłączyć wizyty osobiste u lekarza?

Absolutnie nie. Teleporady są oczywiście pełnoprawną formą udzielania pomocy medycznej, niemniej ograniczenie porad lekarza rodzinnego wyłącznie do tej formy jest niedopuszczalne.

Pacjent ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty u lekarza rodzinnego, gdy jego stan zdrowia tego wymaga. Jeśli lekarz na podstawie przedstawionych przez Ciebie dolegliwości zdecyduje, że wystarczy teleporada, możesz się na nią nie zgodzić (z wyłączeniem sytuacji, gdy potrzebna jest tylko recepta w celu kontynuacji leczenia). Jeśli lekarz tego nie uwzględni, poinformuj o tym kierownika przychodni i poproś go o weryfikację postępowania lekarza.

Pamiętaj także, że są sytuacje, kiedy pacjenta obowiązkowo należy przyjąć na wizycie osobistej. Są to sytuacje, gdy:

 1. jest to pierwsza wizyta u wybranego lekarza poz;
 2. porada ma związek z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
 3. porada ma związek z podejrzeniem choroby nowotworowej;
 4. porada dotyczy dziecka do 6. roku życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.
Lekarz rodzinny odmówił wypisania recepty na tabletki antykoncepcyjne. Czy ma do tego prawo? Co mam teraz zrobić?

O wydaniu recepty decyduje lekarz, ponieważ to on bierze odpowiedzialność za skutki przepisanego pacjentowi leku. Lekarz POZ może wystawić Ci receptę na tabletki antykoncepcyjne doraźnie, np. w sytuacji utrudnionego kontaktu z ginekologiem, po okazaniu zaświadczenia od ginekologa o przyjmowanej antykoncepcji. Jednak może też odmówić wypisania recepty. W tej sytuacji pozostaje zgłosić się do ginekologa, który po zebraniu wywiadu i przeprowadzenia odpowiednich badań, może wystawić receptę.

Czy deklaracja wyboru lekarza POZ ma termin ważności? Czy przychodnia może skreślić mnie z listy pacjentów bez mojej zgody?

Deklaracja wyboru lekarza POZ nie ma terminu ważności. Obowiązuje do czasu zmiany placówki przez pacjenta, czyli złożenia deklaracji w innej przychodni POZ lub zaprzestania przez placówkę udzielania świadczeń w ramach NFZ.  Placówka nie może bez zgody pacjenta skreślić go z listy pacjentów. Jeśli tak się zdarzyło, poproś kierownika przychodni o wyjaśnienia.

Czy lekarz POZ może przyjmować pacjentów komercyjnych w godzinach pracy w ramach NFZ?

Lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ nie może - w godzinach wykazanych w harmonogramie pracy - udzielać świadczeń odpłatnie (komercyjnie.) Jeżeli w ramach poradni wykazano pracę lekarza w godzinach 8.00-16.00, to ten czas jest „zarezerwowany” wyłącznie dla pacjentów w ramach umowy z NFZ. Nawet gdyby lekarz nie miał w tym czasie pacjentów, nie ma może przyjąć pacjenta komercyjnie. Uwaga! harmonogram to wykaz załączony do umowy z NFZ.

Aktualizacja na dzień 8.12.2021

Czy lekarz udzielający świadczeń niefinansowanych przez NFZ powinien wpisywać wizyty lekarskie na IKP?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to narzędzie dostępne na stronie www.pacjent.gov.pl, które ma ułatwić korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować informacje medyczne o Twoim stanie zdrowia w jednym miejscu.

Znajdują się tam m.in. informacje o:

 • wszystkich e-receptach niezależnie od statusu (wystawione, zrealizowane, częściowo zrealizowane, w przygotowaniu i anulowane);
 • wszystkich e-skierowaniach;
 • historii wizyt w przychodni/u lekarza;
 • pomocy, jakiej Ci udzielono, a także, ile NFZ zapłacił za świadczenia;
 • otrzymanych e-zwolnieniach;
 • oświadczenia m.in. dotyczące dostępu osoby upoważnionej do dokumentacji medycznej oraz o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia oraz wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych;

Prywatna wizyta lekarska podlega odnotowaniu w IKP.

Aktualizacja na dzień 19.09.2022

Jakie zmiany w POZ obowiązują od 1 lipca 2022?

Od 1 lipca w przychodniach POZ będzie można wykonać dziewięć dodatkowych badań diagnostycznych, na które kierowali dotąd tylko lekarze specjaliści. Będą to badania:

 • ferrytyna (teraz w koszyku POZ było badanie poziomu żelaza, które jak przyznawali lekarze, jest mniej miarodajne)
 • witamina B12
 • kwas foliowy
 • anty–CCP
 • CRP - szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.)
 • przeciwciała anty-HCV
 • Antygen H. pylori w kale – test kasetkowy
 • Antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny
 • Strep-test

Powyższe oznacza, że jeśli lekarz POZ stwierdzi taką potrzebę - zleci wykonanie niezbędnych badań, bez skierowania do specjalisty, przez co Twoje leczenie będzie przebiegać sprawniej.

Aktualizacja: 7.07.2022

 

Leczenie szpitalne

Mam skierowanie do szpitala. Czy mogą mnie nie przyjąć lub odesłać do innego szpitala?

O przyjęciu do szpitala na podstawie skierowania decyduje lekarz. Ocenia on, czy stan pacjenta wymaga przyjęcia natychmiastowego, czy planowego. Jeśli ma to być przyjęcie planowe, lekarz ustala termin. Jeśli w ocenie lekarza pacjent nie wymaga hospitalizacji, lekarz wystawia pisemną kartę odmowy przyjęcia do szpitala. Jeśli natomiast pacjent wymaga hospitalizacji, ale szpital nie posiada specjalistycznego oddziału lub wolnych miejsc, wskazuje pacjentowi inną placówkę, w której uzyska on pomoc.

Ile czasu pacjent może przebywać na SOR-ze?

Szpitalny oddział ratunkowy niezwłocznie udziela niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu i osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Niezwłocznie po przybyciu na SOR pacjent powinien zostać poddany segregacji medycznej celem oceny pilności jego przypadku. Przepisy nie określają maksymalnego czasu hospitalizacji na  SOR-ze. Pacjent powinien przebywać tam do czasu ustabilizowania funkcji życiowych, kiedy to zostanie wypisany do domu lub przyjęty na oddział szpitalny w celu dalszego leczenia.

Dlaczego szpital koło domu odsyła mnie na zdjęcie szwów do szpitala, w którym byłam operowana? Gdzie powinny być zdjęte szwy?

Szwy powinny być zdjęte w czasie wizyty kontrolnej w poradni przyszpitalnej, w szpitalu, w którym wykonana była operacja (w ramach ciągłości i kompleksowości udzielania świadczeń zdrowotnych). Szwy może też zdjąć lekarz rodzinny lub pielęgniarka środowiskowo-rodzinna.

Czy szpital może żądać zaszczepienia się na żółtaczkę przed operacją?

Szczepienie przeciwko WZW typu B jest szczepieniem zalecanym chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych. Koszt preparatu do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu. Samo wykonanie szczepienia w przypadku osoby ubezpieczonej jest bezpłatne w placówce, która zawarła umowę z NFZ na udzielanie tych świadczeń. Z uwagi na to, że szczepienie to jest szczepieniem zalecanym, a nie obowiązkowym, szpital nie może uzależniać przeprowadzenia operacji od zaszczepienia się przez pacjenta.

 

Odwiedziny w szpitalu

Czy w związku ze zniesieniem stanu epidemii mogę odwiedzić swojego bliskiego w szpitalu?

Tak, w związku ze zmniejszeniem zagrożenia epidemicznego oraz zniesieniem z dniem 16 maja 2022 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, szpitale powinny umożliwić pacjentom odwiedziny przez osoby bliskie.

W sposób szczegółowy do kwestii odwiedzin, w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej, odnoszą się zaktualizowane i złagodzone rekomendacje Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które powinny zostać wdrożone przez szpitale.

Zgodnie z ich treścią:

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

 1. Rekomenduje się umożliwianie odwiedzin jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
 2. Rekomenduje się, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określenie przedziałów czasowych dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.
 3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 4. Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.
 5. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
 6. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
 7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

W przypadku ww. rekomendacji należy w szczególności zwrócić uwagę, że odwiedziny nie mogą być ograniczone tylko do określonych dni w tygodniu – muszą być dostępne przez cały tydzień. Określenie przedziału godzinowego odwiedzin musi dawać realną szansę skorzystania przez pacjenta z odwiedzin bliskich. Niedopuszczalne jest ograniczenie odwiedzin przykładowo tylko w godz. 8–10 rano. Co do zasady należy umożliwić odwiedziny przez cały dzień. Jednorazowa wizyta u pacjenta także nie powinna móc trwać krócej niż 2 godziny.

Pełna treść rekomendacji

https://www.gov.pl/attachment/40712c9e-a1a8-4bc2-bcdf-e26975641e20

Utrzymywanie w dalszym ciągu daleko idących restrykcji, czy też zakaz odwiedzin w ogóle może świadczyć o stosowaniu przez szpital praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów. Jeśli spotkałeś się z taką sytuacją zgłoś ją do Rzecznika Praw Pacjenta.

Aktualizacja: 19.04.2022

 

Teleporady

Chcę zarejestrować się do lekarza rodzinnego, czy dalej, mając na uwadze odwołany stan epidemii,

Tak, nadal możesz skorzystać z teleporady. Lekarz może udzielić Ci porady medycznej przez telefon, jeśli uzna, że Twój stan zdrowia na to pozwala oraz wyrazisz na to zgodę (jeśli nie zostaniesz zaproszony na wizytę do gabinetu). Trzeba jednak podkreślić, że nie zawsze lekarz może udzielić teleporady. Wizyta musi się odbyć osobiście, jeśli: jest to Twoja pierwsza wizyta u lekarza rodzinnego, Twój stan zdrowia się pogarsza w związku chorobą przewlekłą, istnieje podejrzenie choroby nowotworowej lub Pacjent ma mniej niż 6 lat i nie jest to porada kontrolna.

Stan prawny: 21.09.2022

Chciałam uzyskać teleporadę. W przychodni dostałam informację, że numerki do mojego lekarza rodzinnego się skończyły. Polecono mi ponowny kontakt w następnym dniu. Czy to właściwe postępowanie?

Jest to postępowanie nieprawidłowe. Teleporada powinna być pacjentowi udzielona w dniu zgłoszenia albo w dniu następnym, ewentualnie w terminie uzgodnionym z pacjentem. Ustalenie terminu wizyty powinno nastąpić podczas pierwszego kontaktu pacjenta z rejestracją przychodni.  Nie wolno pacjenta odsyłać, aby ten podjął ponowną próbę zapisu w dniu następnym.

Moje kilkuletnie dziecko źle się czuje. Czy ono także może uzyskać teleporadę? Czy to dla dziecka bezpieczne?

Nie wszystkim dzieciom lekarz może udzielić teleporady. W przypadku dziecka do lat sześciu w tej formie może być zrealizowana tylko porada kontrolna, którą lekarz ustalił podczas osobistej wizyty.  W przypadku dzieci starszych, lekarz podejmuje decyzję, czy wystarczająca będzie teleporada, czy potrzebna jest osobista wizyta w przychodni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzic może nie zgodzić się na teleporadę. (z wyłączeniem sytuacji, gdy potrzebna jest tylko recepta w celu kontynuacji leczenia). Gdyby lekarz tego nie uwzględnił, poproś o pomoc kierownika placówki medycznej. Jeżeli masz pytania dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej w czasie epidemii zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590 (prefiks nr 2).

Aktualizacja 5.05.2022

Czy pielęgniarka i położna POZ może udzielać teleporady?
Ostatnio odbyłam wizytę u mojego lekarza rodzinnego w ramach teleporady. Trwała ona tylko 5 min. Czy to wystarczający czas?

Nie ma odgórnych wytycznych ile czasu lekarz powinien poświęcić pacjentowi w ramach teleporady. Nieraz będzie to 10 minut, w innym przypadku 20 minut. Konsultacja powinna trwać tyle czasu, ile wymaga tego przypadek konkretnego pacjenta. Lekarz musi zapoznać się z problemem pacjenta, ocenić jego stan zdrowia, ustalić postępowanie medyczne, być może także wystawić receptę lub zwolnienie. W ramach porady lekarz musi także uwzględnić przekazanie pacjentowi stosownych informacji, w tym o zaleceniach co do postępowania terapeutycznego (nie można tego zastąpić i skrócić wizyty odsyłając pacjenta do treści ulotki dołączonej do opakowania leku). Każdy jednak przypadek jest inny. Jeżeli masz wątpliwości co do przebiegu wizyty zgłoś je swojemu lekarzowi.

Tak. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej mogą udzielać teleporad.  Zawsze jednak pierwsza wizyta po złożeniu deklaracji, realizowana przez pielęgniarkę, położną POZ oraz lekarza musi się odbyć w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Jeśli chcesz skorzystać z teleporady pielęgniarki lub położnej, czyli świadczenia udzielanego na odległość za pośrednictwem telefonu, skontaktuj się z przychodnią, w której świadczeń udziela Twoja pielęgniarka lub położna. Rejestracja przychodni poinformuje Cię jak możesz uzyskać pomoc.

Chciałbym, żeby mój lekarz rodzinny zbadał mnie osobiście. Czy poradnia może mi odmówić i zapisać tylko na teleporadę? Czy nie mam prawa do osobistej wizyty?

Pacjent ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty u lekarza rodzinnego, gdy jego stan zdrowia tego wymaga. Jeśli lekarz na podstawie przedstawionych przez Ciebie dolegliwości zdecyduje, że wystarczy teleporada, możesz się na nią nie zgodzić (z wyłączeniem sytuacji, gdy potrzebna jest tylko recepta w celu kontynuacji leczenia). Jeśli lekarz tego nie uwzględni, poinformuj o tym kierownika przychodni i poproś go o weryfikację postępowania lekarza.

Mam skierowanie do specjalisty, czy mogę uzyskać na jego podstawie teleporadę?

Z wizyty na odległość (teleporady) mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. Z takiej porady nie może skorzystać pacjent, który zgłasza się do danej poradni po raz pierwszy lub jego stan zdrowia wymaga osobistej wizyty w poradni. O tym, czy dany pacjent może skorzystać z teleporady decyduje lekarz. Może on uznać, że chce osobiście zbadać pacjenta, np. ze względu na konieczność przeprowadzenia badania fizykalnego, od którego zależeć będą dalsze decyzje diagnostyczno-terapeutyczne. Jeśli więc będziesz korzystać z danej opieki specjalistycznej po raz pierwszy, skontaktuj się telefonicznie z wybraną poradnią i opisz  swoją sytuację.

 

 

Szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej

Czy jako dawca osocza po chorobie COVID-19 mam prawo uzyskania świadczeń w ramach NFZ poza kolejnością?

Tak, dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ poza kolejnością, tak jak między innymi kobiety w ciąży, kombatanci oraz osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Aby skorzystać z tego uprawnienia musisz posiadać zaświadczenie wydane przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.  

 

Czy szczególne uprawnienia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi do korzystania z opieki medycznej poza kolejnością w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego nadal obowiązują?

Tak. Również w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Podmioty lecznicze powinny przyjmować tych pacjentów poza kolejnością przyjęć wynikającą z listy oczekujących. Wizyta u specjalisty (osobista lub teleporada) powinna odbyć się w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a lekarze rodzinni powinni przyjmować takich pacjentów w pierwszej kolejności. Pamiętać jednak należy, że ww. uprawnienie nie uprawnia do uzyskania poza kolejnością szczepienia przeciw COVID-19.

Czy osoba posiadająca szczególne uprawnienia np. ZHDK ma prawo do przyjęcia w ciągu 7 dni do poradni rehabilitacyjnej?

Osoba posiadająca szczególne uprawnienia (np. zasłużony honorowy dawca krwi) powinna być przyjęta do poradni rehabilitacyjnej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia się. Termin ten nie dotyczy jednak oczekiwania na zabiegi – odbywają się one nadal poza listą oczekujących, ale nie muszą odbyć się w ciągu 7 dni.
​​​​​​

Aktualizacja: 4.05.2022

Co zrobić w sytuacji, gdy przychodnia odmawia respektowania uprawnień dla grupy osób o szczególnych uprawnieniach?

W przypadku, gdy przychodnia nie respektuję szczególnych uprawnień pacjenta do przyjęcia poza kolejnością należy najpierw zwrócić się o wyjaśnienie sytuacji do osoby kierującej daną placówką. To ona powinna zbadać sprawę na miejscu oraz podjąć działania wyjaśniające i korygujące. Jeżeli Twoja sprawa nie zostanie załatwiona – zgłoś ją do Rzecznika Praw Pacjenta.

Aktualizacja: 15.07.2022

 

Jak uzyskać receptę, L4, zlecenie na wyrób medyczny?

Potrzebuję recepty lub zwolnienia lekarskiego. Jak mogę je uzyskać?

Obecnie leczenie odbywa się także na odległość – zdalnie, w formie teleporady. Placówki podstawowej opieki zdrowotnej powinny zapewnić kontakt telefoniczny z rejestracją oraz lekarzem POZ (rodzinnym). W ramach teleporady możliwe jest uzyskanie zarówno recepty, jak i zwolnienia lekarskiego. Jeśli lekarz, podczas rozmowy telefonicznej uzna, że musi Cię zbadać osobiście, wyznaczy godzinę wizyty w przychodni. W sytuacjach nagłych możesz także skorzystać z możliwości uzyskania recepty farmaceutycznej w aptece.

Pilnie potrzebuję leku na receptę, ale nie mogę się skontaktować z lekarzem. Co mogę zrobić?

W takiej sytuacji możesz udać się do apteki, w której to farmaceuta może wystawić Ci e-receptę (tzw. recept farmaceutyczna). Pamiętaj, że taką receptę wystawić może jedynie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty, a nie każda osoba pracująca w aptece. Receptę farmaceutyczną można wystawić na maksymalnie 180 dni kuracji. Na takiej recepcie nie mogą być przepisane leki zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe. Podczas wystawiania e-recepty w aptece, farmaceuta może z tobą przeprowadzić wywiad medyczny, a następnie możesz zostać poproszony o podpisanie oświadczenia o aktualnie zażywanych lekach lub twoim stanie zdrowia. Recepta farmaceutyczna dla pacjentów jest realizowana z odpłatnością 100%.

Potrzebuję pieluchomajtek/sprzętu stomijnego/ortezy/. Jak mam uzyskać zlecenie na te wyroby medyczne?

Możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady. Po pozytywnej weryfikacji zlecenia otrzymasz od lekarza informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS). Jeśli masz papierowe zlecenie możesz je przekazać do dowolnie wybranego oddziału wojewódzkiego NFZ drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzymasz informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail). Zlecenie możesz zrealizować w sklepie medycznym lub aptece (z podpisaną umową z NFZ), po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL. Podpisujesz jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

Czy lekarz może odmówić mi wystawienia L-4?

O zasadności i potrzebie wystawienia pacjentowi zaświadczenia o niezdolności do pracy decyduje lekarz po ocenie stanu zdrowia pacjenta oraz uwzględniając rodzaj i warunki pracy, którą wykonuje pacjent. Lekarz, który ma stosowne uprawnienia nadane przez ZUS do wystawiania tzw. zwolnień lekarskich, może odmówić wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy (L-4) jeśli stwierdzi, że nie ma konieczności powstrzymania się pacjenta od pracy z powodu stanu zdrowia.

Czy jest jakiś określony czas na wystawienie pacjentowi recepty?

Recepta powinna być wystawiona bez zbędnej zwłoki: na wizycie, bezpośrednio po zbadaniu pacjenta, a jeśli jest zamawiana telefonicznie, bez odbywania wizyty – w jak najkrótszym terminie.

Aktualizacja na dzień 8.12.2021

Do kiedy ważna jest informacja od lekarza specjalisty dla lekarza POZ o stanie zdrowia pacjenta, umożliwiająca uzyskanie recept?

Lekarz specjalista udziela pisemnej informacji o sposobie leczenia pacjenta (w tym o ordynowanych lekach oraz okresie ich stosowania i sposobie dawkowania) minimum raz na 12 miesięcy (nie rzadziej niż co 12 miesięcy). Takie zaświadczenie powinno być przekazane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Aktualizacja na dzień 14.02.2022.

Co zrobić, gdy lekarz specjalista odesłał mnie po receptę refundowaną do lekarza POZ, a lekarz POZ odmawia jej wystawienia?

Oceny zasadności ordynacji leku z refundacją dokonuje tylko i wyłącznie lekarz leczący pacjenta, który, mając na uwadze stan zdrowia chorego i wynikające z tego tytułu potrzeby medyczne, określa zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, sposób diagnozowania i leczenia. Jeśli lekarz specjalista uznał, że schorzenie pacjenta mieści się w zakresie wskazań do refundacji określonego leku, wówczas lekarz ten wystawia pacjentowi receptę na lek z refundacją.

Lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować pacjenta, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.  Te informacje powinien przekazać lekarzowi lub felczerowi, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, na druku:  Informacja dla lekarza kierującego.

W związku z tym, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinny może kontynuować przepisywanie pacjentowi leku z refundacją zaleconego przez specjalistę w poradni specjalistycznej, jeśli dysponuje udokumentowanym rozpoznaniem schorzenia od tego specjalisty (tj. Informacją dla lekarza kierującego), obejmującym również informację o zaleconych lekach z refundacją.

Aktualizacja na dzień 18.03.2022.

 

Świadczenia zdrowotne, hospicja i uzdrowiska w czasie epidemii

Z powodu epidemii zaniedbałem profilaktykę. Jak mogę skorzystać z programu profilaktycznego dla czterdziestolatków?

Z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS można korzystać od 1 lipca 2021 r. Program skierowany jest do Polaków, którzy:

 • w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat
 • nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS
 • uzupełnili ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie. Aby skorzystać z ww. programu:

 • wypełnij ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.
 • poczekaj 2 dni robocze na wystawienie e-skierowania,
 • wybierz placówkę, w której chcesz zrealizować badania, skontaktuj się z nią i umów na termin badania,
 • na badanie zabierz dowód osobisty,
 • odbierz wyniki badań w placówce, w której realizowałeś świadczenie, lub przez IKP.

Szczegóły dotyczące programu Profilaktyka 40 PLUS, w tym wykaz placówek medycznych biorących udział w programie, dostępne są TUTAJ.

Czy w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego pacjent ma prawo do transportu sanitarnego? Kto ma obowiązek zapewnienia takiego transportu do lekarza specjalisty? Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który wystawił skierowanie, czy placówka specjalistyczna?

Także w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, pacjent ma prawo do transportu sanitarnego. Na transport na pierwszorazową wizytę do poradni specjalistycznej zlecenie wystawia lekarz POZ. W przypadku wizyty u specjalisty, transport zleca poradnia specjalistyczna, w której leczy się pacjent. Jeśli lekarz odmawia Ci zlecenia transportu, zwróć się do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawdź też, czy przysługuje Ci transport bezpłatny. Dowiesz się tego z naszego filmu: https://www.gov.pl/web/rpp/w-jakich-sytuacjach-pacjent-moze-skorzystac-z-transportu-sanitarnego.

Chcę zapisać się na rehabilitację do wybranej przeze mnie placówki. Jakie skierowanie powinieniem otrzymać?

Od 9 stycznia 2022 roku skierowania na rehabilitację mogą być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Skierowania w formie papierowej mogą zostać wystawione jedynie w przypadku awarii systemu.

Aktualizacja 29.06.2022

Gdzie mam zdjąć szwy po operacji? Szpital odmawia mi tego świadczenia z powodu pandemii koronawirusa.

Szwy założone podczas pobytu w szpitalu, np. w oddziale chirurgicznym, powinny być usunięte w poradni przyszpitalnej, w ramach wizyty kontrolnej. Jednak w przypadku braku takiej możliwości z powodów wynikających z pandemii, szwy mogą być usunięte przez lekarza rodzinnego (POZ). W tym celu skontaktuj się telefonicznie ze swoją poradnią, opisz sytuację i przedstaw zalecenia z karty informacyjnej leczenia szpitalnego, ze wskazaniem terminu zdjęcia szwów. Szwy mogą być też zdjęte w poradni chirurgicznej.

Poprosiłem lekarza rodzinnego o zlecenie mi badań laboratoryjnych, ale odmówił z powodu epidemii. Czy to właściwe?

Epidemia czy też stan zagrożenia epidemicznego nie mogą być nie może być powodem odmowy zlecenia badań diagnostycznych. Należy jednak pamiętać, że to lekarz POZ zleca badania jeśli widzi konieczność ich wykonania. Nie musi on kierować się prośbą pacjenta. Jeśli w danym momencie badania te nie są konieczne i wykonanie ich w późniejszym terminie nie wpłynie na stan zdrowia pacjenta, lekarz może uznać, że bezpieczniej będzie je przełożyć. Jeśli natomiast badania są potrzebne, powinny zostać zlecone i wykonane.

W związku z epidemią nie stawiłem się na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty. Czy zostałem wykreślony z listy oczekujących, czy mój termin przepadł?

W czasie epidemii, pacjent który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia i został z tego powodu skreślony z listy oczekujących podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Pamiętaj jednak, że nie dzieje się to automatycznie. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących należy złożyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Jeśli wiesz, że nie będziesz mógł skorzystać z zaplanowanej wizyty, poinformuj o tym telefonicznie przychodnię, aby mógł z wizyty skorzystać inny pacjent.

Co mogę zrobić, jeśli placówka medyczna odmawia rejestracji osoby uprawnionej poza kolejnością?

Jeżeli przysługują Ci szczególne uprawnienia, tj. dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych poza kolejnością, czyli jesteś przykładowo kobietą w ciąży, kombatantem lub Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi, a placówka medyczna nie respektuje tych uprawnień, zgłoś to kierownikowi tej placówki. Jeśli nie przyniesie to skutku koniecznie zgłoś taką sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Czy personel medyczny w szpitalu ma obowiązek nosić identyfikatory? Mój bliski w czasie epidemii przebywał w szpitalu, natomiast miał trudności z poznaniem danych osób, które się nim opiekowały.

Zgodnie z przepisami prawa osoby zatrudnione w szpitalu są obowiązane nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby. Jeżeli zauważysz, że nie realizują tego obowiązku, zgłoś to osobie kierującej oddziałem lub dyrektorowi szpitala. Jeżeli nie przyniesienie to efektu napisz do Rzecznika Praw Pacjenta.  

Czy szpital może odmówić przyjęcia niezaszczepionego pacjenta na zabieg planowy?

Jest to niedopuszczalne. Szczepienie przeciw COVID-19, mimo że zalecane jako skuteczna metoda walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2, nie jest obowiązkowe i placówka medyczna nie może uzależniać udzielenia świadczeń zdrowotnych (w tym przyjęcia do szpitala) od tego, czy pacjeny jest zaszczepiony. Jeżeli spotkała Cię taka sytuacja zgłoś się do Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590. 

Czy placówka medyczna może ograniczyć liczbę pacjentów wpuszczanych na jej teren z powodu ograniczeń sanitarnych?

Przepisy nie mówią o obowiązku ograniczania liczby pacjentów przebywających na terenie placówek medycznych. Jednak kierownicy podmiotów są zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo pacjentów i zachowania dystansu społecznego na terenie placówki, jeśli jest to wymagane aktualną sytuacją epidemiczną. Nie może to jednak utrudniać dostępu do lekarza.

Czy uzdrowisko może odesłać pacjenta do domu, jeśli w trakcie turnusu potwierdzono u niego COVID-19 ? Co w sytuacji, kiedy zarażony okaże się jeden z kuracjuszy?

Odesłanie zakażonego pacjenta do domu jest niedopuszczalne. Jest ryzyko, że może być zakażony, więc nie powinien opuszczać sanatorium. Zgodnie z wytycznymi, w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV2 u pacjenta, należy ustalić z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym konieczność wdrożenia na terenie uzdrowiska dodatkowych procedur. Uzdrowisko powinno mieć też opracowane procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u kuracjusza i konieczności zorganizowania kwarantanny. Struktura powinna być tak zorganizowana, by dawać możliwość izolacji pacjentów podejrzanych o zakażenie lub zakażonych.

Czy pielęgniarka długoterminowa, opiekująca się niesamodzielnym pacjentem, ma obowiązek wykupywania dla niego leków?

Pielęgniarka nie ma takiego obowiązku. Leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza zapewnia rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny/prawny. W ramach opieki długoterminowej pielęgniarka przede wszystkim leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające.

Jak mogę zmienić termin wyjazdu do sanatorium?

Zdarza się, że z ważnych powodów nie można skorzystać z wyjazdu do sanatorium w ustalonym terminie. W tej sytuacji jak najszybciej zwróć potwierdzone skierowanie do oddziału NFZ. Dołącz do niego pisemne uzasadnienie – wskaż powody braku możliwości realizacji skierowania i dokumenty, które uwiarygodnią ten fakt. Jeśli NFZ uzna wniosek za zasadny, wyznaczy nowy termin pobytu w sanatorium.

Aktualizacja na dzień 9.12.2021

Lekarz POZ odmówił mi wizyty ze względu na brak szczepienia. Nie akceptuje negatywnego wyniku testu. Co zrobić w tej sytuacji? Kontakt z kierownikiem placówki nie przyniósł żadnego efektu.

Jest to niezgodne z prawem. Lekarz POZ zobowiązany jest  do udzielenia świadczeń pacjentowi zadeklarowanemu w danej placówce, niezależnie od tego, czy pacjent jest zaszczepiony, czy też nie. W opisanej sytuacji możliwe jest złożenie skargi do właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego NFZ. Można również wystąpić ze skargą do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Aktualizacja na dzień 7.02.2022.

Czy placówka ma prawo odmówić rejestracji osobie niezaszczepionej?

Nie, placówka nie może odmówić rejestracji i udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie niezaszczepionej. Szczepienie przeciw COVID-19 jest dobrowolne i jego brak nie może być powodem odmowy rejestracji do lekarza. Jeśli spotkała Cię odmowa udzielenia pomocy medycznej z powodu braku szczepienia zgłoś to do Rzecznika Praw Pacjenta.

Aktualizacja na dzień 16.02.2022.

Czy z powodów epidemiologicznych szpital może odwołać planowe przyjęcie?

Termin wykonania zabiegu może zostać przesunięty tylko w sytuacjach wyjątkowych, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania tego terminu. Stan epidemii, a w szczególności jej rozwój, może być uzasadnieniem dla przesunięcia terminu planowego świadczenia. Nie powinno to jednak dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
W związku z sytuacją epidemiczną, szpital może przejściowo ograniczyć przyjęcia planowe, aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne i personel dla pacjentów chorujących na Covid-19 i wymagających pilnego leczenia w szpitalu. 
Termin planowego udzielenia świadczenia może być przesunięty, nie może być natomiast odwołany. Szpital powinien poinformować pacjenta o przyczynie zmiany terminu oraz o nowym terminie. W każdym przypadku, odroczenia terminu udzielenia świadczenia, powinno być oceniane indywidualnie, biorąc pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjenta, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia i potencjalne skutki. 
Dodatkowo, jeśli pacjent uważa, że jego stan zdrowia wymaga przyspieszenia terminu wykonania świadczenia może w tej sprawie zwrócić się do osoby kierującej szpitalem. Termin może być wówczas skorygowany, jeśli będzie to uzasadnione względami medycznymi. 

Aktualizacja na dzień 16.03.2022.

 

Ciąża i poród

Jestem w ciąży. W związku z epidemią wybrałam opiekę prywatnego ginekologa. Czy należą mi się bezpłatne leki? Lekarz twierdzi, że nie może mi wypisać recepty. Co mam zrobić, żeby nie płacić za leki?

Kobietom w ciąży przysługują bezpłatne leki wymienione w specjalnym wykazie. Receptę na bezpłatne leki może wypisać lekarz, który ma zawartą umowę z NFZ na wystawianie recept refundowanych. Lekarze prywatni również mogą zawierać takie umowy. Jeśli jednak Twój lekarz ginekolog nie posiada umowy z NFZ i nie może Ci wypisać takiej recepty, zwróć się do niego o wystawienie zaświadczenia o ciąży. Na podstawie takiego zaświadczenia, receptę na bezpłatne leki może wystawić Ci inny lekarz, który ma zawartą umowę z NFZ, na przykład Twój lekarz rodzinny. W obecnej sytuacji najlepiej skontaktuj się z lekarzem drogą elektroniczną (mailem), do wiadomości załączając kopię zaświadczenia oraz informację od ginekologa o zaleconych lekach.

Słyszałam, że szpitale wymagają od kobiet zasłaniania ust i nosa podczas porodu przy pomocy maseczek ochronnych. Czy jest to właściwe i zgodne z prawem postępowanie?

Nie, kobieta nie ma obowiązku zakładania maseczki ochronnej podczas porodu, nie regulują tego żadne przepisy prawa. Wymaganie od kobiety noszenia maseczki w trakcie porodu może stanowić dla niej znaczne utrudnienie, powodując trudności w oddychaniu.

Już w kwietniu 2020 r. Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa wskazał, że stosowanie takiego wymogu u rodzących jest niezasadne.

Aktualizacja, 10.08.2022

Jestem w domu po porodzie. Czy w czasie epidemii mogę oczekiwać wizyt patronażowych położnej?

Tak. Twoja położna powinna Cię odwiedzić w domu nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez nią zgłoszenia urodzenia dziecka. Z powodu epidemii, każda następna wizyta patronażowa zawsze powinna być poprzedzona rozmową telefoniczną. Jeśli po zdalnym wywiadzie zachodzi konieczność bezpośredniej opieki nad matką i dzieckiem w domu, to kolejna wizyta położnej również powinna być zrealizowana. Położna opiekuje się noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia. W tym czasie powinna zrealizować od 4 do 6 wizyt patronażowych.

Miałam zaplanowaną wizytę kontrolną w ciąży (USG). Stawiłam się w poradni, jednak okazało się, że jest zamknięta. Nie zostałam o niczym poinformowana. Czy to właściwe postępowanie?

Takie postepowanie jest nieprawidłowe. Zamknięcie poradni jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, których nie można było wcześniej przewidzieć np. w przypadku kwarantanny personelu pracującego w danej poradni. Jednak nawet w takiej sytuacji, przychodnia powinna Cię powiadomić o zmianie terminu wizyty.

Jeśli spotkała Cię taka sytuacja, zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 (wybierz prefiks nr 2).

Bardzo zależy mi, aby mój partner był obecny podczas porodu naszego dziecka. Czy poród rodzinny jest obecnie w ogóle możliwy.

Obecność osoby bliskiej podczas porodu jest dużym wsparciem dla rodzącej kobiety. Jest to także ważne wydarzenie dla przyszłego taty. Konsultanci krajowi w dziedzinach położnictwa i ginekologii oraz perinatologii opracowali zalecenia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19.  Zgodnie z nimi wymagania wobec rodzących i towarzyszących im osób powinny uwzględniać następujące kwestie:

 • wypełnienie przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej;
 • osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki;
 • rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali, porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny;
 • osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie;
 • osoby pozostające na kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.

Nie ma natomiast obowiązku, aby osoba, która będzie towarzyszyć pacjentce przy porodzie musiała posiadać aktualny wynik badania na koronawirusa.

Niedługo mam termin porodu. Już wiem, że względu na mój stan zdrowia rozwiązanie nastąpi w drodze cesarskiego cięcia. Nie mam wyniku badania na koronawirusa, choć nie mam także żadnych objawów, ani z nikim zakażonym nie miałam kontaktu. Czy mam obawiać się, że po porodzie dziecko zostanie mi odebrane do czasu otrzymania negatywnego wyniku badania na koronawirusa?

Rzecznik Praw Pacjenta uważa, że oddzielanie (separowanie) matek od ich nowonarodzonych dzieci, urodzonych naturalnie czy też drogą cesarskiego cięcia, do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu na obecność u matki koronawirusa jest nieprawidłowe i narusza prawa pacjenta. Tylko przesłanki medyczne (zły stan zdrowia dziecka lub matki) mogą uzasadniać oddzielenie matki od dziecka. W przypadku podejrzenia lub zakażenia matki koronawirusem to matka powinna zdecydować, czy chce przebywać ze swoim dzieckiem (co wpływa na budowę więzi), czy zgadza się na izolację (co ogranicza ryzyko zakażenia dziecka); pacjentka powinna zostać poinformowana o korzyściach i zagrożeniach wynikających zarówno z izolacji, jak i dalszego kontaktu z dzieckiem. 

Aktualizacja na dzień 22.03.2022

Co mam zrobić, jeśli mam wskazania do podania immunoglobuliny anty-D, ale odmówiono mi jej podania?

Podanie immunoglobuliny anty-D następuje na zlecenie lekarza. W dobie istniejącego ryzyka, jeżeli lekarz uzna to za konieczne, powinien wydać kobiecie pisemne zlecenie dla położnej na podanie immunoglobuliny, która powinna to wykonać. Jeśli spotkasz się z odmową pielęgniarki poinformuj o tym kierownika przychodni i poproś o wyjaśnienie sprawy i wskazanie innej osoby, która udzieli ci tego świadczenia.  

Jestem w ciąży i pozostaję pod opieką poradni ginekologicznej. Mój lekarz zalecił badania, ale nie wydał na nie skierowań – polecił wykonać je prywatnie. Czy jest to prawidłowe postępowanie?

Nie. W przypadku gdy pacjentka pozostaje pod opieką poradni ginekologicznej w ramach NFZ i wymaga wykonania badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzoną ciążą, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania lekarz (przychodnia) udzielający świadczeń zdrowotnych.

Ponadto w przypadku kobiety w ciąży lekarz powinien wziąć pod uwagę zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania, który został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

 

Opieka psychiatryczna

W przyszłym tygodniu mam wizytę u psychologa i lekarza psychiatry, obawiam się mówienia o swoim zdrowiu psychicznym obcym osobom, czy jest to konieczne?

Psycholog lub lekarz psychiatra wiedzą o Tobie tyle, ile im powiesz.  Dlatego zadają wiele pytań, czasem trudnych, a czasem pozornie nieistotnych. Potrzebują się jak najwięcej o Tobie dowiedzieć, aby móc jak najlepiej Ci pomóc. To ważne aby pacjent nie ukrywał niczego i nie wprowadzał w błąd. Jeżeli Pacjent nie chce lub nie potrafi o czymś rozmawiać, może to wprost powiedzieć, np. “Wolałbym o tym nie mówić.”, “Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Lekarz lub psycholog będzie wiedział, że jest coś ważnego, co zachowujesz dla siebie. Zapytają, dlaczego nie chcesz o czymś mówić. Przekazanie jak największej ilości informacji pozwoli na dostosowanie leczenia do Twoich potrzeb.

Czy mogę obecnie liczyć na pomoc Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego?

Tak. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego nadal wykonują swoje obowiązki, choć obecnie w sytemie mieszanym. W szpitalach, gdzie pojawiają się ogniska koronawirusa Rzecznicy czasowo pełnią zadania zdalnie, zawsze są jednak dostępni pod telefonem, e-mailem. 

W celu uzyskania pomocy w ochronie swoich praw lub praw osoby bliskiej przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, możesz skontaktować się z nimi drogą telefoniczną, mailową, a także zgłosić ten fakt za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta, obsługiwanej przez pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, pod nr tel. 800 190 590. Jeśli w podmiocie, w którym przebywasz, stacjonuje Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, to jego dane kontaktowe powinieneś znaleźć również na tablicy informacyjnej danego oddziału psychiatrycznego. Ponadto, lista szpitali psychiatrycznych, w których stacjonują Rzecznicy, wraz z ich numerami do kontaktu znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznicy-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego.  W razie wątpliwości skontaktuj się z nami za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta. Udzielimy Ci stosownych informacji oraz w razie potrzeby pomożemy Ci uzyskać wsparcie ze strony Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, właściwego dla szpitala psychiatrycznego, w którym przebywasz.

Co się stanie, gdy okaże się że w szpitalu psychiatrycznym jest osoba zakażona koronawirusem, tak jak to miało miejsce w Gdańsku czy w Kołobrzegu?

W przypadku ujawnienia w szpitalu psychiatrycznym osoby zakażonej, co potwierdzone zostanie dodatnim wynikiem testu na COVID-19, szpital ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do odizolowania tej osoby od pozostałych pacjentów/personelu. W przypadku zakażonego pacjenta, powinien on zostać przeniesiony do najbliższej dedykowanej placówki szpitalnej z oddziałami zakaźnymi. Pacjent ten pozostaje w oddziale zakaźnym tak długo, ile jest to niezbędne do całkowitego wyleczenia i uzyskania ujemnego testu na COVID-19. Po tym czasie może wrócić na docelowy oddział psychiatryczny, w celu kontynuacji hospitalizacji. W sytuacji gdy ujawnione zostanie zakażenie u personelu szpitalnego, kierujący placówką powinni niezwłocznie odsunąć te osoby od pełnienia obowiązków służbowych i zawiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną. Osoba zakażona ma obowiązek przebywać w domowej kwarantannie pod nadzorem SANEPIDU, a w przypadku pogorszenia się jej stanu zdrowia, bądź zagrożenia życia, powinna niezwłocznie wezwać Pogotowie Ratunkowe.

Informacje, gdzie można zgłosić się po pomoc w przypadku pogorszenia zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego

Poniżej znajduje się również lista placówek, zapewniających opiekę pacjentom psychiatrycznym zakażonych COVID-19 (tabela w trakcie aktualizacji):

WOJEWÓDZTWO

PSYCHIATRIA DOROSŁYCH

PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dolnośląskie

Szpital w Bolesławcu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny (T.Chałubińskiego)

Kujawsko-pomorskie

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu

Lubelskie

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Lubuskie

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

 

Łódzkie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Małopolskie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Mazowieckie

SP ZOZ w Siedlcach

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Opolskie

Na podstawie porozumienia z UW Łódzkim: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

SP ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu

Podkarpackie

ZOZ w Dębicy

Centrum Medyczne w Łańcucie

Podlaskie

Szpital Wojewódzki im. kard. Wyszyńskiego w Łomży

Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Pomorskie

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku z przychodnią SP ZOZ

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku z przychodnią SP ZOZ

Śląskie

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

 

Świętokrzyskie

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Warmińsko-mazurskie

Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Wielkopolskie

CENTRUM MEDYCZNE HCP

Szpital im. św. Jana Pawła II, Centrum Zdrowia Psychicznego

CENTRUM MEDYCZNE HCP

Szpital im. św. Jana Pawła II, Centrum Zdrowia Psychicznego

Zachodniopomorskie

SPSK nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie

SPSZOZ Zdroje w Szczecinie

Czy w stanie epidemii szpitale psychiatryczne przyjmują pacjentów?

Przyjęcia planowe do szpitali co do zasady są wstrzymane, jednak w przypadkach pilnych możliwe jest zgłoszenie się na izbę przyjęć. Wiele szpitali wprowadza dodatkowo wywiad epidemiologiczny, mierzenie temperatury, itd., jednak osoby pilnie potrzebujące pomocy zawsze ją otrzymają. Niektóre podmioty lecznicze znalazły rozwiązanie umożliwiające przyjęcia w ograniczonym stopniu, np. poprzez wprowadzenie przyjęć poprzedzonych 14-dniową kwarantanną na oddziale obserwacyjnym. Jeżeli masz wątpliwości, czy Twój przypadek jest pilny i czy przyjęcie na oddział będzie możliwe, możesz w pierwszej kolejności skonsultować się telefonicznie z lekarzem.

Czy w związku z kwarantanną oddziału z powodu COVID-19, szpital może zatrzymać pacjenta żądającego wypisu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego?

W przypadku stwierdzenia, iż na oddziale psychiatrycznym przebywa, bądź przebywała w ostatnim czasie osoba ze stwierdzonym dodatnim testem na COVID-19, placówka może na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrzymać pacjenta żądającego wypisu, którego stan zdrowia, zdaniem lekarzy pozwala na zakończenie hospitalizacji. Tego rodzaju działanie ma na celu nie tylko zabezpieczenie samego wnioskującego, ale także zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa poza placówką szpitalną. Pobyt takiego pacjenta ma charakter kwarantanny i w tym czasie nie podejmuje się leczenia pacjenta, a jedynie zabezpiecza go do czasu zweryfikowania, czy jest on osobą zakażoną.

Czy w związku z panującą pandemią dzienne oddziały psychiatryczne całkowicie zaprzestały swojej działalności?

Niektóre oddziały dzienne psychiatryczne funkcjonują nadal. Personel tych oddziałów pracuje głównie w trybie teleopieki. Oznacza to, że pacjenci oddziałów kontynuujący opiekę w konkretnym oddziale dziennym, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym mogą korzystać ze świadczeń za pośrednictwem telefonu, internetu, skype’a, a personel będzie udzielał świadczeń w godzinach pracy tych komórek organizacyjnych. Na czas udzielania świadczeń w formie teleporad pacjenci oddziałów dziennych otrzymają odpowiednio leki, e-recepty oraz e-zwolnienia. Warto skontaktować się ze swoim oddziałem i zapytać o sposób jego funkcjonowania. Zachęcam do zapoznania się z Komunikatem NFZ dostępnym na stronie: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-w-opiece-psychiatrycznej-leczeniu-uzaleznien-i-programie-pilotazowym-w-centrach-zdrowia-psychicznego,7654.html. NFZ, ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, rekomenduje przerwę w udzielaniu świadczeń grupowych i w oddziałach dziennych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dedykowanych dzieciom i młodzieży oraz seniorom.

Czy przyjęcia pacjentów bez zgody podlegają kontroli sądowej? Jak odbywa się wysłuchanie?

Procedura przyjęcia pacjentów do szpitala psychiatrycznego bez zgody, nie uległa zmianie. Pacjenci są przyjmowani w trybie nagłym na dotychczasowych warunkach, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zmieniła się natomiast forma wysłuchiwania pacjentów przez sędziego. Sędzia kontaktuje się z hospitalizowanym za pośrednictwem telefonu, bądź innego elektronicznego środka przekazu, co ma na celu ochronę jego praw i możliwość zajęcia stanowiska w postępowaniu przed sądem opiekuńczym z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa. Są też sądy, które funkcjonują bez zmian, sędziowie odwiedzają pacjentów w szpitalach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Jeśli ograniczone są odwiedziny, to jak mogę otrzymywać paczki z rzeczami osobistymi?

Szpitale, nie chcąc ograniczać całkowicie możliwości przekazywania paczek, wprowadzają różne rozwiązania w tym zakresie, m.in. poprzez pozostawianie przekazywanych rzeczy w osobnym pomieszczeniu na kwarantannę, przekazywanie paczek przez wyznaczonego pracownika szpitala czy wyznaczanie jednego dnia w tygodniu, w którym paczki mogą być przekazywane. Inną formą wsparcia pacjentów może być zorganizowanie sklepu obwoźnego czy wyznaczenie jednej osoby z personelu do robienia drobnych zakupów lub zorganizowanie dla pacjentów dodatkowego posiłku w godzinach wieczornych. Wiele szpitali otworzyło specjalne konta bankowe, na które rodzina może przelewać środki dla pacjenta. Pamiętaj, że ostateczna decyzja o możliwości i sposobie przyjmowania paczek należy do kierownika podmiotu leczniczego, który ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów.

Pobyt w szpitalu może trwać długo, nie będę otrzymywać paczek. Co więc należy zabrać ze sobą? Jakie rzeczy mogą być przydatne?

W szpitalu, szczególnie przy dłuższym pobycie, zabierz ze sobą:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód tożsamości
 • NIP pracodawcy lub NIP własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności    gospodarczej), aby otrzymać zwolnienie
 • telefon komórkowy, aby kontaktować się z bliskimi
 • pieniądze (przyda się niewielka suma w przypadku chęci skorzystania z zakupów w szpitalnym sklepiku, jeśli w danym podmiocie jest taka możliwość)
 • kapcie lub klapki
 • piżamę lub koszulę nocną (min.2, najlepiej bawełniane)
 • szlafrok
 • przybory toaletowe
 • ręczniki (min. 2)
 • przyjmowane leki
 • laptop, tablet, książki
Czy lekarz może odmówić udzielenia przepustki albo wyjścia na spacer?

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa lekarz może wstrzymać przepustki albo wyjścia na spacer. Niektóre placówki umożliwiają spacery pacjentów wewnątrz kompleksu szpitalnego, jeśli istnieje taka możliwość organizacyjna danego szpitala.

Mój bliski z powodu zaburzeń psychicznych został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w trybie pilnym, bez jego zgody. Pobyt ten musi zatwierdzić sąd. Słyszałam, że sądy obecnie nie pracują, nie rozpatrują spraw. Czy sprawa mojego bliskiego zostanie jednak rozpatrzona?

Przyjęte przez specustawę rozwiązania rzeczywiście wstrzymują rozpoznawanie spraw przez sądy – zawieszony jest bieg terminów procesowych, nie można przeprowadzać rozpraw. Są jednak wyjątki, tzw. „sprawy pilne”. Zostały do nich zaliczone sprawy określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego dotyczące miedzy innymi właśnie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego (lub domu pomocy społecznej). Jeżeli masz wątpliwości w tym zakresie lub potrzebujesz szczegółowych informacji zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Dostęp do dokumentacji medycznej

Jestem po rozwodzie, dziecko na co dzień mieszka z drugim z rodzicem. Czy mam prawo do dokumentacji medycznej mojego dziecka?

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnienia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w imieniu osoby małoletniej działa przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielami takimi co do zasady są rodzice dziecka, którzy mają jednakowe prawo działania w imieniu dziecka, jeśli każde z nich posiada nieograniczoną władzę rodzicielską.

Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wyłączenie na podstawie wyroku sądu stanowiącego o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

W związku z powyższym, jeśli rodzic dziecka, np. w związku z rozwodem, nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, i posiada ją w pełnym zakresie albo władza rodzicielska przysługuje rodzicowi w zakresie współdecydowania o istotnych sprawach dziecka (leczenie), ma on także prawo dostępu do dokumentacji medycznej dziecka. Rodzic ma także prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka od lekarza.

Jeśli rodzic dziecka spotkał się z odmową udzielenia dokumentacji medycznej albo informacji o stanie zdrowia dziecka, warto aby dysponował kopią orzeczenia sądu/ wyrokiem w sprawie przyznanego zakresu władzy rodzicielskiej. Takie orzeczenie stanowi podstawę prawną do działania w imieniu małoletniego pacjenta.

Stan prawny: 21.09.2022

Czy w obecnej sytuacji epidemicznej mogę osobiście w placówce medycznej złożyć wniosek o wydanie mi kopii dokumentacji medycznej?

Z powodu zagrożenia epidemicznego, prawa pacjenta mogą być tymczasowo ograniczone, ale nie zupełnie wyłączone. Obecnie uzasadnione jest ograniczenie osobistych wizyt w placówkach medycznych dlatego pacjent może nie mieć możliwości osobistego złożenia wniosku. Powinien mieć jednak dostęp do swojej dokumentacji medycznej. Podmiot leczniczy musi umożliwić pacjentowi, a także  osobie przez niego upoważnionej, składanie wniosków pocztą, elektronicznie oraz telefonicznie. Informacja o zasadach udostępniania dokumentacji w czasie epidemii powinna znajdować się na stronie internetowej placówki medycznej i w formie ogłoszenia w miejscu ogólnodostępnym.

Mój tata zmarł w szpitalu z powodu COVID-19. Tata upoważnił mnie do dostępu do jego dokumentacji medycznej. Czy będę musiał ponieśc koszty związanie z udostępnieniem dokumentów?

Tak, ponieważ po śmierci pacjenta prawo do bezpłatnego pierwszego udostępnienia jego dokumentacji medycznej wygasa.  

Aktualizacja na dzień 22.03.2022

Kończą mi się leki, które przyjmuję na stałe. Nie mogę spotkać się ze swoim psychiatrą. Okazuje się, że potrzebna jest dokumentacja medyczna. Boję się iść po nią do rejestracji i przekazać ją w drugim ośrodku. Co mogę zrobić?

Obecnie leczenie odbywa się przede wszystkim zdalnie – w formie teleporady. Jeśli nie istnieje możliwość skontaktowania się z lekarzem specjalistą, proponujemy telefon do lekarza rodzinnego POZ, któremu przedstawisz swoją sytuację. Obecnie placówki medyczne starają się przekazywać sobie dokumentację w formie elektronicznej. Nie naraża to pacjenta na obowiązek osobistego dostarczenia dokumentacji. Wystarczy złożyć wniosek do poradni, a podmioty lecznicze – najczęściej drogą korespondencyjną lub elektroniczną – przekażą sobie Twoją dokumentację.

Potrzebuję z przychodni mojej dokumentacji medycznej. Ile czasu będę musiał czekać na jej udostępnienie?

Z powodu zagrożenia epidemicznego prawa pacjenta mogą być ograniczone, ale nie zupełnie wyłączone. Może być więc wydłużony czas realizacji wniosków o udostępnienie dokumentacji, ale uzyskanie jej powinno być możliwe. Informacja o zasadach udostępniania dokumentacji w czasie epidemii powinna być umieszczona na stronie internetowej podmiotu i w formie ogłoszenia w miejscu ogólnodostępnym. Jeśli dokumentacja medyczna jest Ci pilnie potrzebna w celu kontynuacji leczenia, zasygnalizuj to w złożonym wniosku.

Nie mogę osobiście przyjść do przychodni. Jak mam złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej? Jak ją odebrać?

Przepisy prawa nie wymagają od wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej szczególnej formy – może mieć dowolną formę i być wniesiony dowolną drogą, w tym ustną i być złożony osobiście w przychodni. Po odbiór dokumentacji medycznej pacjent także może zgłosić się osobiście lub upoważnić do tego inną osobę. Dokumentacja może być przesłana także pocztą lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. mailem). W obecnej sytuacji uzasadnione jest ograniczenie osobistych wizyt w placówkach medycznych. Należy jednak zapewnić pacjentom inne formy realizacji przedmiotowego prawa pacjenta – składanie wniosków pocztą, elektronicznie, a także ustnie, za pośrednictwem telefonu. Udostępnienie dokumentacji medycznej w takiej sytuacji powinno uwzględniać wysyłkę pocztą lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeśli masz problem ze złożeniem wniosku lub odmówiono Ci dostępu do Twojej dokumentacji medycznej skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta pod nr tel. 800 190 590. 

Aktualizacja na dzień 22.03.2022

Czy w czasie epidemii prawo do bezpłatnej pierwszej kopii dokumentacji medycznej może być ograniczone?

Za pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w czasie epidemii nie można od pacjenta pobrać opłaty. Ograniczenie praw pacjenta jest możliwe, jednak tylko w sytuacji, kiedy zagrożenie epidemiczne uniemożliwia ich pełną realizację. W przypadku prawa do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy takie zagrożenie nie występuje. Nie można pacjenta obciążyć opłatą, która nie ma podstawy w przepisach prawa.  Jeżeli masz wątpliwości zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

W związku z epidemią ograniczam wychodzenie z domu. Wystąpiłem do przychodni o przesłanie mi kopii mojej dokumentacji medycznej pocztą. Placówka medyczna uczyniła to, niemniej chce abym pokrył koszty przesyłki. Czy jest to zgodne z prawem? Czy pierwsza kopia dokumentacji nie miała być za darmo?

Nieodpłatne jest sporządzenie kopii dokumentacji, wykonanie jej odpisu. Jeżeli pacjent samodzielnie odebrałby dokumentację medyczną nie poniósłby żadnych kosztów. Za przesłanie dokumentacji medycznej pocztą placówka medyczna może pobrać opłatę. Opłata musi jednak być ustalona indywidualnie i uwzględniać cennik operatora pocztowego, nie może być wyższa. Placówka medyczna nie może zarabiać na wysyłce dokumentacji medycznej pacjentom.  

Czy podczas teleporady mogę upoważnić mojego bliskiego do wglądu w moją dokumentację medyczną?

Przepisy prawa nie zabraniają udzielenia upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej podczas rozmowy telefonicznej. Kluczowe jest ustalenie, czy upoważnienie jest składane przez pacjenta, aby odpowiednio chronić jego dane zawarte w dokumentacji. Jeśli zostałeś zarejestrowany do lekarza w ramach teleporady oznacza to, że Twoja tożsamość została przez placówkę medyczną potwierdzona. W takiej sytuacji możesz również poprosić o odnotowanie, kto ma mieć dostęp do Twojej dokumentacji medycznej.

W czasie epidemii przychodnia mojego lekarza rodzinnego zakończyła działalność. Gdzie jest moja dokumentacja medyczna? Potrzebuję jej do dalszego leczenia.

Zaprzestająca działalność leczniczą placówka musi odpowiednio zabezpieczyć dokumentację medyczną swoich pacjentów. W przypadku kontynuacji leczenia pacjentów przez inną placówkę, ona też przejmie dokumentację medyczną. Skontaktuj się z nią i przedstaw swoją sprawę. W przypadku braku takiej placówki dokumentację powinien zabezpieczyć podmiot, który utworzył zlikwidowaną przychodnię. Dotyczy to placówek publicznych, które mogą być utworzone np. przez jednostki samorządu terytorialnego – zadzwoń lub napisz do urzędu gminy (miasta), starostwa powiatowego lub urzędu marszałkowskiego. W przypadku likwidacji prywatnej placówki jej właściciel jest odpowiedzialny za to, aby dokumentacja była w określonym miejscu dostępna dla pacjentów (zawiera stosowną umowę z podmiotem, który będzie ją przechowywał). Zakończenie działalności przez placówkę może też mieć charakter nagły w wyniku śmierci medyka, który prowadził swoją praktykę. W takiej sytuacji za zabezpieczenie dokumentacji medycznej jest odpowiedzialny samorząd danego zawodu medycznego (właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych albo Krajowa Izba Fizjoterapeutów). W każdym przypadku jeśli nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji, odpowiada za to wojewoda. Informacje o miejscu przechowywania dokumentacji medycznej możesz sprawdzić w ogólnodostępnym Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dostępnym pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/  Jeżeli masz problem z ustaleniem miejsca przechowywania Twojej dokumentacji medycznej zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Mój lekarz rodzinny prowadzi dokumentację medyczną w formie papierowej. Czy mogę poprosić go o zrobienie skanu i przesłanie go mailem? W związku z epidemią nie chcę wychodzić z domu, ani odbierać przesyłek pocztowych.

Jest możliwe, aby placówka medyczna zrobiła skan Twojej dokumentacji medycznej i przesłano Ci go na adres poczty elektronicznej. Nie jest to obowiązkowa forma udostępniania dokumentacji medycznej. Placówka medyczna sama decyduje, czy będzie udostępniać dokumentację w ten sposób. Skontaktuj się ze swoją przychodnią i zapytaj o taką możliwość. Rzecznik Praw Pacjenta jest jak najbardziej za taką formą udostępniania dokumentacji medycznej, w szczególności w czasie epidemii. Każda placówka medyczna, która ma możliwości organizacyjne powinna zapewnić swoim pacjentom taką usługę.

W związku z epidemią obawiam się zamknięcia przychodni. Czy mogę dla bezpieczeństwa i na wszelki wypadek zabrać z przychodni oryginał mojej dokumentacji medycznej?

Pacjent nie może zabrać z placówki medycznej oryginału swojej dokumentacji medycznej. Jest to możliwe tylko w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. Jeśli chcesz się zabezpieczyć i mieć przy sobie dokumentację medyczną skorzystaj z innych możliwości – np. zawnioskuj w placówce o sporządzenie kopii dokumentacji medycznej. Pamiętaj, że pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest nieodpłatne.

W związku z epidemią chciałem telefonicznie zawnioskować o udostępnienie i przesłanie mi dokumentacji medycznej. Placówka medyczna przyjęła wniosek złożony w tej formie, niemniej zostałem poproszony o podanie celu, dla którego potrzebna mi jest dokumentacja medyczna. Czy muszę odpowiadać na takie pytanie?

Placówka medyczna nie może pytać o to, w jakim celu dokumentacja medyczna jest pacjentowi potrzebna i uzależniać udostępnienia tej dokumentacji od odpowiedzi na to pytanie. Wynika to z ogólnych zasad dostępu do dokumentacji medycznej, w czasie epidemii nic się w tym zakresie nie zmieniło. Jeżeli spotkałeś się z taką sytuacją i odmówiono Ci dostępu do dokumentacji zadzwoń  na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Leczę się u specjalisty. Obecnie wizyty odbywają się w formie teleporad. Okazało się, że jest potrzebna dokumentacja medyczna z mojego leczenia w innej placówce. Nie chcę ryzykować i wychodzić z domu, aby samodzielnie odebrać i przekazać dokumentację. Czy można to rozwiązać inaczej?

Nie musisz tego robić samodzielnie. Jest możliwe, aby to placówka, w której się leczysz, samodzielnie wystąpiła i uzyskała Twoją dokumentację medyczną z innej przychodni, kiedy jest to niezbędne dla kontynuacji Twojego leczenia. Wynika to z przepisu art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Poinformuj lekarza, gdzie się leczyłeś i u jakiego lekarza. Jeżeli masz wątpliwości zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590. 

Mój bliski zmarł w szpitalu w czasie epidemii. Czy mogę zapoznać się z jego dokumentacją medyczną? Trafił do szpitala nieprzytomny, nie zdążył podpisać żadnego upoważnienia.

Możesz zapoznać się z dokumentacją medyczną zmarłego pacjenta, jeśli byłeś dla niego osobą bliską (np. przedstawicielem ustawowym, małżonkiem, dzieckiem, rodzicem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu). Uprawnienie takie wynika wprost z przepisów prawa, nie potrzeba odrębnego upoważnienia. Złóż w placówce medycznej wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – w obecnej sytuacji dobrze jest to zrobić na odległość: ustnie podczas rozmowy telefonicznej, wysyłając wniosek pocztą lub mailem. Warto wcześniej skontaktować się z placówką, gdyż o upoważnienie od pacjenta nie zostaniesz poproszony, możesz być za to zapytany o inne informacje, aby potwierdzić, że jesteś osobą bliską. Jeżeli masz wątpliwości zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Mam bardzo duże problemy z uzyskaniem z przychodni kopii mojej dokumentacji medycznej. Otrzymuję tłumaczenia, że ze względu na epidemię nie mają czasu zająć się moim wnioskiem. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki (czyli tak szybko jak to możliwe). Nie jest wykluczone, że z powodu epidemii realizacja wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej będzie wydłużona, wykluczone jest natomiast zawieszenie realizacji takich wniosków w ogóle.

 

Jeśli masz problem z uzyskaniem dostępu do swojej dokumentacji medycznej zgłoś to do Rzecznika Praw Pacjenta pod numer bezpłatnej infolinii 800 190 590

Czy placówka może odmówić mi udostępnienia dokumentacji medycznej drogą elektroniczną?

Dokumentacja medyczna może być udostępniana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Personel szpitala lub przychodni musi jednak zawsze mieć pewność, że udostępnia dokumentację medyczną osobie uprawnionej do jej otrzymania. Przepisy nie określają sposobu weryfikacji statusu osoby uprawnionej. Najprostszym sposobem jest uzyskanie od pacjenta przy pierwszej wizycie lub przyjęciu do szpitala informacji o jego oficjalnym adresie e-mail i zgodzie na wysyłanie dokumentacji medycznej na ten adres.

Czy, jako wnuczek, mogę uzyskać dokumentację medyczną dziadka po jego śmierci?

Tak. Jako osoba bliska jesteś uprawniony do dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego dziadka. Nie potrzebujesz żadnego specjalnego upoważnienia. Podmiot leczniczy musi jednak potwierdzić, że jesteś osobą bliską zmarłego pacjenta, więc może poprosić Cię o dodatkowe informacje lub dokumenty. W razie problemów z dostępem do dokumentacji, prosimy o zgłoszenie się do Rzecznika Praw Pacjenta (Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590).

Czy szpital może żądać przesłania mailem kopii dowodu osobistego wraz z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej?

Szpital nie jest uprawniony do tego, aby żądać przesłania kopii dokumentu tożsamości w celu zweryfikowania tożsamości pacjenta w związku ze złożeniem wniosku o wydanie dokumentacji drogą elektroniczną.

Szpital jest jednak zobowiązany do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej i musi podjąć odpowiednie działania, aby dokumentację przesłać osobie uprawnionej. Szpital może zatem przyjąć określone rozwiązania mające na celu weryfikację osoby wnoszącej o udostępnienie dokumentacji. Może przykładowo poprosić o potwierdzenie złożenia wniosku telefonicznie. Innym rozwiązaniem jest, aby wnioskodawca opatrzył podpisem kwalifikowanym korespondencję prowadzoną elektronicznie.

Szpital może też w odpowiedzi na wniosek pacjenta, zaproponować przesłanie dokumentacji drogą tradycyjną, czyli listem poleconym. Wówczas tożsamość pacjenta zostanie zweryfikowana przez pracownika poczty przy odbiorze przesyłki.

Aktualizacja na dzień 14.02.2022.

Jaki jest maksymalny czas udostępniania dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna powinna być udostępniona bez zbędnej zwłoki, czyli tak szybko jak to jest możliwe. Nie ma natomiast określonego maksymalnego czasu, w jakim musi się to wydarzyć . Czas oczekiwania zależy od możliwości placówki medycznej. Nie powinien on jednak przekraczać kilku dni, a w sytuacjach nagłych, kiedy dokumentacja medyczna jest niezbędna pacjentowi do konsytuacji leczenia – udostępnienie powinno nastąpić jak najszybciej.

 Jeśli masz wątpliwości i uważasz, że czas udostępniania dokumentacji jest zbyt długi, warto skontaktować się pisemnie (np. e-mailowo) z osobą zarządzającą placówką w celu uzyskania wyjaśnień. Jeżeli placówka nie udostępni dokumentacji medycznej możesz wystąpić do Rzecznika Praw Pacjenta.

Aktualizacja na dzień 7.03.2022

Czy placówka medyczna może odmówić wydania dokumentacji medycznej z uwagi na uregulowania prawne dotyczące tajemnicy lekarskiej lub RODO?

Podmioty lecznicze są zobowiązane prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną. Placówka udzielająca świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej, a także innym podmiotom lub organom uprawnionym, w tym: ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom (w tym sądom dyscyplinarnym), prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wskazuje na brak dowolności w tym zakresie, a zatem w przypadku wystąpienia uprawnionego organu o dokumentację medyczną pacjenta, podmiot leczniczy zobowiązany jest bezwzględnie do jej wydania.

W aspekcie ochrony danych osobowych, to zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Odmowa udostępnienia może mieć miejsce tylko w szczególnych przypadkach, np. jeśli o udostępnienie zgłasza się osoba nieuprawniona albo podmiot nie ma możliwości, mimo podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie, zweryfikowania danych osoby, która wnosi o udostępnienie dokumentacji.


Aktualizacja na dzień 14.03.2022.

Przebywam w szpitalu. Kogo mogę upoważnić do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia?

Do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia pacjent przebywający w szpitalu może upoważnić inną dowolnie wybraną osobę. Upoważnienie to nie wymaga szczególnej formy – można je udzielić na piśmie, w tym także przed przyjęciem do szpitala, a także ustnie w szpitalu (pracownik tego podmiotu powinien to odnotować w dokumentacji medycznej). Najczęściej tego typu oświadczenie składa się przy przyjęciu do szpitala. Do formularza wpisuje się imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej.

Osoba upoważniona, do czasu odwołania upoważnienia, może zasięgać informacji o stanie zdrowia pacjenta w każdym czasie, także wtedy, gdy pacjent jest nieprzytomny. Osoba upoważniona może zwrócić się o informacje na temat stanu zdrowia pacjenta także na podstawie kopii upoważnienia złożonego przez pacjenta w innej placówce.

W sytuacji nagłej, kiedy pacjent trafił do szpitala nieprzytomny i nikogo nie upoważnił, lekarz może przekazać informacje o stanie zdrowia pacjenta osobie bliskiej (np. przedstawicielowi ustawowemu, małżonkowi, dzieciom, rodzicom, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). Taka osoba powinna zgłosić się do lekarza, wskazać, że jest osobą bliską i chce zasięgnąć informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Obowiązujące przepisy nie zabraniają przekazywania wymienionych informacji telefonicznie. Zapewnienie możliwości uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon jest szczególnie ważne w aktualnej sytuacji epidemicznej i ograniczeniu odwiedzin w placówce. Lekarz/pielęgniarka powinna wówczas zweryfikować tożsamość osoby dzwoniącej (sposób tej weryfikacji wybiera szpital), czy jest osobą upoważnioną (jeśli jest upoważnienie) lub osobą bliską (jeśli nie ma upoważnienia).

Aby wesprzeć placówki medyczne w realizacji tego prawa, Rzecznik Praw Pacjenta wraz z Urzędem Ochrony Danych Osobowych wydali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”.

Treść wytycznych

Wytyczne zawierają rekomendowane rozwiązania, które pozwolą na bezpieczną realizację prawa osoby uprawnionej do informacji o stanie zdrowia pacjenta:

https://www.gov.pl/attachment/94573489-2f92-40ba-a0d8-baf93a14aafb

Aktualizacja 25.03.2022

Czy mam prawo do swojej dokumentacji medycznej? Czy muszę się osobiście stawić w placówce, aby wypełnić druczek (wniosek) o udostępnienie dokumentacji, a następnie osobiście ją odebrać?

Pacjent nie jest zobowiązany do składania pisemnych wniosków ani wypełniania specjalnie przygotowanych druków, aby uzyskać swoją dokumentację medyczną.

Może skorzystać z przygotowanych przez placówkę formularzy, może też sam przygotować treść takiego wniosku. Z uwagi na kwestie dowodowe zaleca się składanie wniosków w formie pisemnej, niemniej przepisy nie zabraniają złożenia wniosku także w formie ustnej i placówka medyczna powinna taki wniosek przyjąć do realizacji.

Pacjent może odebrać dokumentację medyczną osobiście albo upoważnić do jej odbioru osobę trzecią. Jeśli placówka jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo wysyłania danych może przekazywać pacjentom dokumentację medyczną drogą elektroniczną.

Aktualizacja 9.05.2022

 

Sprawy administracyjne i sądowe w czasie pandemii

Czy w czasie epidemii Biuro Rzecznika Praw Pacjenta działa normalnie? Czy mogę zgłosić sprawę i otrzymam pomoc?

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta pracuje zdalnie – zgodnie z zaleceniami organizacji pracy w czasie epidemii. Nie przeszkadza to jednak w pomocy pacjentom. Jeśli masz pytania związane z prawami pacjenta zadzwoń na Telefoniczną Informację Pacjenta pod nr 800 190 590. Możesz także napisać listownie, chociaż ze względów bezpieczeństwa zachęcamy do kontaktu elektronicznego. Napisz maila pod adres: kancelaria@rpp.gov.pl Przedstaw nam swoją sprawę – pomożemy.

 

Pogorszenie stanu zdrowia – gdzie po pomoc?

Gdzie mam się udać po pomoc w sytuacji nagłej?

W sytuacjach nagłych należy zwrócić się na szpitalny oddział ratunkowy. Oddziały te nie podlegają rejonizacji. Możesz udać się do każdego szpitala, który w swojej strukturze ma oddział ratunkowy. Pamiętaj jednak, że szpitalne oddziały ratunkowe zapewniają pomoc w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia, jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie dotrzeć do szpitala, możesz zadzwonić na numer alarmowy 112.

Aktualizacja: 29.06.2022

Gdzie mogę się udać po pomoc lekarską w godzinach wieczornych lub w weekend? Mój przypadek nie jest nagły.

Od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy możesz skorzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Placówki, które udzielają takiej pomocy znajdziesz na stronie internetowej:

W czasie epidemii placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielają świadczeń w formie teleporady, a jeśli będzie to potrzebne ze względów medycznych zostaniesz zaproszony na wizytę do lekarza. Jeśli będzie to uzasadnione lekarz przyjedzie do Ciebie do miejsca zamieszkania.

Znajdź placówkę w Twojej okolicy, zadzwoń do niej i przedstaw swój problem zdrowotny.

Pamiętaj także, że możesz udać się po pomoc do dowolnego punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja).

Aktualizacja 10.08.2022

Informacje dla seniorów

Mam powyżej 75 lat, czy mam prawo do bezpłatnych leków dla seniorów?

Pacjentom powyżej 75 roku życia, przysługują bezpłatne leki, których wykaz zawiera obwieszczenie Ministra Zdrowia. Zapytaj swojego lekarza, czy przy Twoim schorzeniu przysługują Ci bezpłatne leki. 

Aktualizacja: 29.06.2022

Jestem wolontariuszem i pomagam starszym osobom w mojej okolicy. Czy mogę im pomóc w realizacji recepty albo umówić do lekarza?

Pomoc seniorom w obecnej sytuacji jest bardzo pożądana. Dotyczy to wszystkich obszarów życia, także zdrowia. Możesz za taką osobę zadzwonić do placówki medycznej i zarejestrować ją do lekarza. Wyjaśnij pracownikowi przychodni dlaczego wyręczasz seniora. Możliwe jest także odebranie leku z apteki za taką osobę. Obecnie recepty są wydawane w postaci elektronicznej. Do ich realizacji w aptece niezbędny jest 4-cyfrowy kod. Zapytaj podczas rozmowy, jak pacjent może go uzyskać. W aptece oprócz kodu należy podać numer PESEL pacjenta. Oczywiście na ww. czynności musisz mieć zgodę pacjenta.

 

Prawo do informacji o stanie zdrowia

Mam obawę, że lekarz nie mówi mi wszystkiego o moim stanie zdrowia, jakie mam prawa w tym zakresie?

Masz prawo, bez względu na wiek, uzyskać informację na temat swojego stanu zdrowia, dowiedzieć się, jaką masz diagnozę i możliwości leczenia. Informacja ta powinna być Ci przekazana w przystępnej i zrozumiałej dla Ciebie formie. Porozmawiaj ze swoim lekarzem na ten temat. Jeżeli masz poczucie, że łamane jest Twoje prawo do informacji na temat swojego stanu zdrowia, skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Zauważyłem, że w Internetowym Koncie Pacjenta są nieprawidłowe informacje o moich wizytach u lekarza. Gdzie mogę to zgłosić?

Jedną z funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta jest dostęp do historii Twoich wizyt w przychodni/u lekarza. Jeśli stwierdzisz, że znajdują się tam błędne informacje możesz zgłosić to przez IKP do odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Szczegółowe informacje na temat Internetowego Konta Pacjenta dostępne są pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Chciałabym porozmawiać z lekarzem o moim stanie zdrowia, możliwym leczeniu, rokowaniach co do mojej choroby. Czy jest to możliwe w trakcie teleporady?

Masz prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Nie ma przeszkód, aby prawo to zrealizować podczas teleporady. Pacjent ma prawo do informacji o rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do sposobu leczenia, nie zrozumiałeś wszystkiego co powiedział Ci lekarz, możesz o to zapytać podczas teleporady. 

Aktualizacja: 29.06.2022

Mój brat trafił nieprzytomny do szpitala. Jak mogę dowiedzieć się o jego stanie zdrowia? Czy mogę uzyskać informacje o stanie zdrowia mojego bliskiego przez telefon?

Pacjent może upoważnić dowolną osobę do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. Tego typu oświadczenie składa się zazwyczaj przy przyjęciu do szpitala. Do formularza wpisuje się imię i nazwisko oraz numer telefonu takiej osoby. W przypadku braku złożenia takiego upoważnienia, przykładowo ze względu na stan zdrowia pacjenta przy przyjęciu do szpitala, informacje mogą być przekazane osobie bliskiej pacjenta (np. przedstawicielowi ustawowemu, małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). Jako osoba bliska możesz dowiedzieć się o stanie zdrowia pacjenta przez telefon. Przepisy prawa nie zabraniają przekazywania informacji przez telefon. Lekarz musi jednak zweryfikować tożsamość osoby dzwoniącej. W takim przypadku osoba dzwoniąca powinna przekazać lekarzowi wiadomości niezbędne do tego, aby wykazać, że jest osobą bliską i może uzyskać informacje o pacjencie. Nie wolno z góry odmawiać prawa do uzyskania informacji w tej formie!

Aby wesprzeć placówki medyczne w realizacji tego prawa, Rzecznik Praw Pacjenta wraz z Urzędem Ochrony Danych Osobowych wydali „Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość”.

Treść wytycznych

Wytyczne zawierają rekomendowane rozwiązania, które pozwolą na bezpieczną realizację prawa osoby uprawnionej do informacji o stanie zdrowia pacjenta: https://www.gov.pl/attachment/94573489-2f92-40ba-a0d8-baf93a14aafb

Funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych

Leczę się u dentysty w ramach NFZ. Czy gabinet stomatologiczny może żądać od pacjenta dodatkowej opłaty za środki ochrony osobistej i dezynfekcji bądź wpłacenia opłaty epidemiologicznej przed podjęciem zabiegu – ekstrakcji?

Pobieranie przez gabinet stomatologiczny tzw. opłaty epidemiologicznej lub dodatkowej opłaty za dezynfekcję gabinetu czy środki ochrony używane przez personel podczas leczenia nie ma żadnych podstaw prawnych. Obowiązek zachowania bezpieczeństwa sanitarnego spoczywa na placówce medycznej. Jeśli spotkała Cię taka sytuacja lub masz związane z tą tematyką wątpliwości zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Czy w przypadku bólu zęba pacjent powinien zostać przyjęty w tym samym dniu?

Tak, w przypadku bólu zęba pacjent powinien mieć udzieloną pomoc stomatologiczną w tym samym dniu. W razie potrzeby skorzystania z pomocy dentysty po godzinie 19 lub w weekend i święta są pełnione dyżury stomatologiczne pomocy doraźnej.
Jeśli przychodnia odmawia pomocy, możesz wystąpić pisemnie o wyznaczenie wizyty np. wysyłając maila na adres podany przez placówkę. Takie sytuacje możesz również zgłaszać na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590 (prefiks nr 2). 

Aktualizacja: 11.07.2022

 

 

Skierowania

Czy przychodnia może nie respektować e-skierowania? Twierdzi, że nie ma jeszcze platformy.

Od 8 stycznia 2021 r. obowiązują  e-skierowania, Oznacza to, że wszystkie skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej, a  wszystkie placówki medyczne zobowiązane są je respektować.

Istnieją jednak wyjątki, w których skierowanie zostanie wystawione w postaci papierowej. E-skierowanie nie jest wystawiane w związku z:

 • leczeniem w uzdrowisku lub sanatorium
 • programami lekowymi
 • leczeniem w szpitalu psychiatrycznym.

Skierowanie może również zostać wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):

 • nie ma dostępu do systemu e-zdrowie  (np. w przypadku awarii tego systemu), w placówce medycznej nie ma systemu gabinet.gov.pl lub nie ma dostępu do Internetu (np. podczas wizyty domowej u pacjenta),
 • wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości,
 • jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego, np. kiedy szpital, w którym przebywa pacjent, kieruje go na badanie specjalistyczne na terenie placówki.

Aktualizacja 23.03.2022

Słyszałem, że przyjęcia do szpitali na zabiegi planowe są ograniczane lub wstrzymywane. Czy to oznacza, że lekarz specjalista nie wyda mi skierowania, jeśli będę potrzebował leczenia w szpitalu?

O ograniczeniu lub wstrzymaniu wykonywania planowanych zabiegów czy też innych świadczeń decyduje dany szpital. Nie ma żadnych podstaw do tego, aby lekarz odmówił pacjentowi wydania skierowania na zabieg szpitalny. Z takim skierowaniem pacjent może udać się do dowolnego szpitala, który ma podpisaną umowę na udzielanie danych świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeśli spotkałeś się z odmową wystawienia skierowania z ww. powodu koniecznie zgłoś to do Rzecznika Praw Pacjenta na nr Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 (wybierz prefiks nr 2).

Otrzymałem od lekarza e-skierowanie na zabieg szpitalny. Czy muszę je zarejestrować osobiście w placówce?

Od 8 stycznia 2021 r. obowiązują  e-skierowania, Oznacza to, że skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej. Jednym z udogodnień wynikających z wprowadzenia e-skierowań jest to, że bez problemu można je zarejestrować telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej odmawia mi wystawienia skierowania do specjalisty. Czy to zgodne z prawem?

Lekarz ma obowiązek wystawienia pacjentowi skierowania, jeśli uzna, w oparciu o wiedzę medyczną, że pacjent wymaga leczenia specjalistycznego. Jeżeli nie stwierdzi takiej potrzeby może odmówić wystawienia skierowania.

Czy lekarz POZ może wypisać Pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych?

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych prowadzona jest w oddziałach szpitalnych i przeznaczona jest dla pacjentów, którzy potrzebują nie tylko kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych, ale również, ze względu na stan zdrowia, wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w warunkach stacjonarnych wystawia lekarz oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych,
 • pediatrycznych,
 • kardiologicznych
 • geriatrycznych.

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie może być wystawione przez lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo- ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Natomiast lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może kierować pacjentów na świadczenia rehabilitacji realizowane w warunkach stacjonarnych.

Aktualizacja na dzień 7.03.2022

Pamiętaj, że nie do wszystkich specjalistów wymagane jest skierowanie. Nie musisz mieć skierowania do:

- ginekologa i położnika,

- onkologa,

- psychiatry,

- wenerologa,

- dentysty.

 

Pamiętaj także, że od 8 stycznia 2021 r. obowiązują e-skierowania, Oznacza to, że wszystkie skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej

Czy skierowanie na rehabilitacje w czasie epidemii może być wystawione jedynie w formie papierowej?

Od 10 stycznia 2022 r. obowiązują skierowania na rehabilitacją leczniczą  w postaci elektronicznej tzw. e-skierowania.

Aktualizacja 23.03.2022

 

Testy na COVID-19

Jestem Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Na co dzień korzystam z dostępu do usług medycznych w ramach NFZ poza kolejnością. Czy mam pierwszeństwo przy wykonywaniu tekstów na koronawirusa?

Nie. W przypadku testów na obecność wirusa SARS-COV_2 pacjenci przyjmowani są według kolejności przybycia.

Chciałbym sobie zrobić test na COVID-19, ale lekarz nie chce mi dać skierowania na to badanie. Czy może odmówić?

Tak, lekarz może odmówić wystawienia skierowania na wymaz, jeśli pacjent nie ma objawów wskazujących na możliwość zakażenia. Test na COVID-19 zlecany jest na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta przez lekarza. Gdy lekarz uzna, że są wskazania do wykonania testu (z wywiadu wynika, że pacjent ma objawy świadczące o możliwości zakażenia), powinien go zlecić. Testu jednak nie wykonuje się na życzenie pacjenta. Jeśli masz objawy wskazujące na możliwość zakażenia koniecznie poinformuj o tym lekarza.

Lekarz rodzinny zlecił mi badanie na obecność koronawirusa. Czy w ramach tego badania wymagana jest dodatkowa zgoda na przechowanie i wykorzystanie materiału genetycznego? 

Wystarczy, że wyrazisz zgodę na badanie. Odrębnej zgody na przechowanie i wykorzystanie materiału genetycznego nie musisz wyrażać. Jeżeli masz wątpliwości w tym zakresie zadzwoń na Infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590 (prefiks nr 2).

Czy mój bliski przed wypisem ze szpitala zostanie zbadany na COVID-19?

Badanie na obecność koronawirusa wykonywane jest na zlecenie lekarza, jeśli stwierdzi on podstawę do wykonania takiego badania. Sam fakt wypisu pacjenta ze szpitala nie jest przesłanką do wykonania testu na COVID-19.

Jeśli jednak pacjent nadal odczuwa niepokojące objawy dotyczące jego stanu zdrowia, powinien jak najszybciej zgłosić to lekarzowi. 

Czy mam prawo odmówić wykonania testu na obecność koronawirusa? Jakie grożą mi ewentualnie konsekwencje?

Nie możesz odmówić wykonania zleconego przez lekarza testu na koronawirusa. Poddanie się badaniu epidemiologicznemu jest obowiązkiem, który został wskazany w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

! Musicie wiedzieć, że już od dnia skierowania na test, pacjent automatycznie jest poddany obowiązkowej kwarantannie, za której złamanie grozi mandat do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000.

Lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej odmówił mi zlecenia testu na obecność koronawirusa. Czy to właściwe postępowanie?

Lekarz udzielający świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może zlecić pacjentowi badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2. Pamiętaj jednak, że takiego badania nie wykonuje się na życzenie pacjenta. Lekarz musi ocenić na podstawie stanu twojego zdrowia czy występują przesłanki medyczne do zlecenia takiego badania. Opowiedz lekarzowi o wszystkich swoich objawach!

Pamiętaj, że placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy  medycznej od poniedziałku do piątku po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Takie świadczenia są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Listę placówek znajdziesz na stronie NFZ https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PomocNocna

Czy mój lekarz rodzinny może zlecić mi lub mojemu bliskiemu badanie na obecność koronawirusa?

Tak, lekarz rodzinny (podstawowej opieki zdrowotnej) może zlecić pacjentowi wykonanie badania w celu stwierdzenia zakażenia koronawirusem. Jeśli Twój stan zdrowia Cię niepokoi skontaktuj się z placówką swojego lekarza rodzinnego.

Aktualizacja, 10.08.2020

Moje dziecko miało wykonany test na obecność koronawirusa. Czy jako rodzic mogę mieć dostęp do Internetowego Konta Pacjenta mojego dziecka, aby sprawdzić wynik?

Rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS, ma dostęp do IKP dziecka i może tam sprawdzić wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Czy mogę odmówić wykonania testu na obecność koronawirusa?

Zasadą jest, że diagnozowanie i leczenie następuje za świadomą zgodą pacjenta. Są jednak od tego wyjątki, podyktowane ważnym interesem społecznym i ochroną zdrowia publicznego.  Jednym z nich jest obowiązek poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań), w sytuacji podejrzenia zakażenia. Nie można odmówić wykonania badania (testu) na obecność koronawirusa. Pacjent powinien współpracować ze służbami sanitarnymi. Ma on jednak prawo do informacji o swoim stanie zdrowia oraz podejmowanych czynnościach medycznych.   

Czy przychodnia może uzależniać wizytę u lekarza od okazania wyniku testu lub testować wszystkich pacjentów na COVID19?

Przychodnia nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego z powodu nieokazania aktualnego testu na COVID19. Odgórny obowiązek wykonania u każdego pacjenta testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 przed udzieleniem świadczenia w ramach POZ lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie wynika z żadnych przepisów prawa i jest niezgodny z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (NFZ).

Aktualizacja na dzień 8.12.2021

 

Opłata COVID i oświadczenie o świadomości ryzyka zakażenia

Czy placówka medyczna może zobowiązać pacjenta do dostarczenia własnych środków do dezynfekcji lub uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu?

Nie, placówka medyczna nie ma takiego prawa. Pacjent korzystający z pomocy medycznej w ramach NFZ nie może zostać obciążany dodatkowymi opłatami za środki do dezynfekcji. To kierownik placówki medycznej jest odpowiedzialny za stworzenie bezpiecznych warunków leczenia i zobowiązany jest on wdrożyć zgodne z aktualnymi zaleceniami działania profilaktyczne, do których m.in. należy zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk.

Pacjenci natomiast powinni stosować się do ustalonych w placówce zasad, które mają na celu walkę z epidemią. Dotyczy to w szczególności zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk, a także utrzymywania dystansu od drugiej osoby (1,5 metra).

Jeżeli zostałeś poproszony o uiszczenie dodatkowej opłaty za środki do dezynfekcji koniecznie zgłoś to do Rzecznika Praw Pacjenta pod nr: 800 190 590.

Znajomy opowiedział mi ostatnio o sytuacji, która spotkała go, kiedy był z dzieckiem w przychodni. Mianowicie dostał on do podpisu oświadczenie, w którym znalazły się informacje o zagrożeniu zakażenia koronawirusem, a także, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z zakażeniem wirusem w placówce medycznej. Czy pacjent ma obowiązek podpisać takie oświadczenie? Czy jest to zgodne z prawem?

Taka praktyka placówek medycznych jest niedopuszczalna. Działalność lecznicza musi być prowadzona zgodnie z przepisami prawa. Nie można od pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego) wymagać więcej, niż wynika to z przepisów prawa. Żaden przepis prawa nie uprawnia placówki medycznej do żądania złożenia tego rodzaju oświadczenia przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Ponadto takie oświadczenie pozbawione jest mocy prawnej (nie spowoduje braku odpowiedzialności placówki). Jeśli spotkasz się z taką praktyką zgłoś to do Rzecznika Praw Pacjenta.

Dziecko w szpitalu

Czy będę mógł przebywać z dzieckiem na oddziale intensywnej opieki medycznej  (OIOM) po zabiegu?

Rodzic ma prawo do obecności przy swoim dziecku podczas udzielania dziecku świadczeń zdrowotnych oraz opieki nad nim podczas hospitalizacji, także na oddziale OIOM. Jednak w czasie epidemii to prawo może zostać tymczasowo ograniczone. Decyzję w tym zakresie  podejmuje kierownik placówki medycznej, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne dotyczące zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i środków ochrony. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta oraz tego, jak brak kontaktu osobistego z osobą bliską może wpływać na stan emocjonalny dziecka.

Jeśli poinformowano Cię, że nie możesz przebywać z dzieckiem po zabiegu, a Twoje dziecko potrzebuje opieki, możesz wystąpić do dyrektora z prośbą o umożliwienie sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem podczas hospitalizacji, z zachowaniem koniecznych środków ochrony.

Moje dziecko ma mieć zabieg w szpitalu. Czy szpital może żądać ode mnie przeprowadzenie testu na COVID-19 (prywatnie), abym mogła być przy swoim dziecku? Dodam, że nie mam żadnych objawów, nie miałam styczności z osobą podejrzaną o zakażenie czy też zakażoną.

Nie. Żądanie wykonania odpłatnie testu na COVID-19 przed zabiegiem operacyjnym dziecka nie ma żadnych podstaw prawnych. Jeżeli w ocenie lekarza są przesłanki medyczne do jego wykonania powinien go zlecić do wykonania w ramach NFZ (nieodpłatnie).

Jeśli spotkała Cię taka sytuacja lub masz związane z tą tematyką wątpliwości zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Czy w czasie epidemii rodzic może telefonicznie wyrazić zgodę na wykonanie badań u hospitalizowanego 

Nie jest to zakazane. Rodzic może wyrazić zgodę na udzielenie świadczeń zdrowotnych swojemu dziecku także telefonicznie, z wyłączeniem zgody na świadczenia o podwyższonym ryzyku. Wtedy zgoda powinna mieć formę pisemną. Wyrażenie zgody musi być świadome, a więc poprzedzone szczegółową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz planowanych działaniach diagnostycznych i leczniczych. Rodzicowi należy umożliwić zadawanie pytań.

Czy szpital może zakazać rodzicom opuszczania oddziału, na którym leży ich dziecko, tłumacząc to możliwością zarażenia się wirusem? Kiedy rodzice wyjdą z oddziału i będą chcieli ponownie wejść do dziecka, to czy szpital może wtedy od nich żądać negatywnego wyniku testu na COVID-19?

Pacjent, szczególnie dziecko, ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, czyli przebywania z nim opiekuna podczas hospitalizacji. Przy dziecku może przebywać jeden zdrowy opiekun. Szpital nie ma prawa zakazać rodzicowi opuszczania oddziału, na którym leży dziecko w obawie przed zarażeniem wirusem COVID-19 i żądać negatywnego wyniku testu przy ponownym wejściu na oddział.

Czy SOR może nie przyjąć dziecka z powodu rejonizacji?

SOR nie może odmówić przyjęcia dziecka z powodu rejonizacji, ponieważ zgodnie z przepisami prawa, rejonizacja nie występuje, a pacjent ma prawo do wyboru dowolnego szpitala, który ma podpisaną umowę z NFZ.  Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy każdemu zgłaszającemu się pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że SOR jest przeznaczony dla osób wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Aktualizacja na dzień 8.12.2021

 

Leczenie COVID-19

Kto może oddać osocze?

Należy spełnić następujące wymagania:

 • wiek 18-65 lat
 • waga co najmniej 50 kg
 • minęło co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji.

Jeśli chcesz oddać osocze zgłoś się do jednego z Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Terapia osoczem w niektórych przypadkach pomaga uzyskać istotną poprawę stanu zdrowia pacjentów z COVID-19. Zawarte w osoczu przeciwciała, które neutralizują SARS-CoV-2 po przetoczeniu, eliminują go z organizmu osoby chorej. Jeden dawca może oddać osocze nawet kilka razy – z zachowaniem wymaganych odstępów czasu.

Szczegóły dostępne są pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/pomoz-oddaj-osocze

Nie jestem ubezpieczony. Czy w razie zakażenia COVID-19 będę musiał zapłacić za leczenie?

Każdy ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (np. leków) i badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów), które są związane z COVID-19. Dotyczy to również osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, a także osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Koszty świadczeń pokrywane są z budżetu państwa i nie będziesz musiał za nie zapłacić.

Potwierdzenie ubezpieczenia i EKUZ

W czasie rejestracji do lekarza rodzinnego usłyszałam, że system eWUŚ nie potwierdza mojego ubezpieczenia. Jestem ubezpieczona. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Pacjent ma możliwość złożenia przez telefon oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Takie oświadczenie jest potwierdzeniem prawa do leczenia w ramach NFZ i placówka medyczna musi takie oświadczenie uwzględnić oraz zapewnić realizację teleporady. W razie problemów zadzwoń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr 800 190 590.

Jestem ubezpieczony w innym kraju, posiadam kartę EKUZ. Czy mogę na jej podstawie skorzystać z teleporady?

Teleporady są finansowane przez NFZ, a więc możesz skorzystać z teleporady na podstawie karty EKUZ. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że na podstawie EKUZ przysługują świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z przyczyn medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu pobytu w Polsce osoby, która posiada kartę. Świadczeniem niezbędnym jest zaś każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Zatem o tym czy udzielona zostanie Ci pomoc w postaci teleporady, decyduje lekarz.

Obostrzenia związane z pandemią

Czy nadal obowiązują maseczki w podmiotach leczniczych?

W Polsce wciąż nie zniesiono obowiązku noszenia maseczek, jednak dotyczy on tylko budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach. Wciąż mamy bowiem stan zagrożenia epidemicznego, które przedłuża obowiązek zasłaniania ust i nosa w ww. podmiotach do 30 września 2022 r.

Aktualizacja 21.09.2022.

 

 

Prawo do depozytu

Po jakim czasie można przekazać depozyt do utylizacji w przypadku śmierci pacjenta hospitalizowanego z powodu COVID-19, jeżeli nie ma kontaktu z rodziną lub innymi osobami upoważnionymi?

Szpital jest zobowiązany do zwrotu rzeczy zmarłego pacjenta, które zostały złożone w depozycie szpitalnym. Placówka medyczna powinna poinformować o depozycie rodzinę zmarłego. Jeśli ktoś z rodziny lub inna osoba upoważniona nie odbierze depozytu w ciągu 3 lat od zawiadomienia, może on zostać zutylizowany.

Jeśli szpital nie może skontaktować się z rodziną i nie jest w stanie jej zawiadomić, powinien złożyć rzeczy pacjenta do depozytu sądowego.

Zgłaszanie działań niepożądanych leku

Czy i gdzie mogę zgłaszać działanie niepożądane leku?

Tak. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania wszystkich działań niepożądanych leku. Zgłoszenie można przekazać do lekarza, bezpośrednio do dystrybutora, producenta lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{"register":{"columns":[]}}