W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat. Tym samym Rzecznik Praw Pacjenta nie pobiera żadnych opłat związanych z rozpatrzeniem wpływających do niego wniosków.

Pamiętaj, aby składany do Rzecznika wniosek został podpisany przez wnioskodawcę lub osobę działającą w jego imieniu.

W celu złożenia wniosku wymagającego wszczęcia przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowania wyjaśniającego dot. ewentualnego naruszenia prawa pacjenta, proszę o jego przesłanie w jednej, z niżej wymienionych form:

1. Tradycyjną drogą pisemną, na adres:

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
fax.: (22) 506-50-64

2. e-mailem:

kancelaria@rpp.gov.pl 

Materiały

Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego
wniosek​_postepowanie​_2024.docx 0.02MB

3. Elektronicznie:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, interesanci mogą składać wnioski przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Umożliwiają one przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka

Poświadczenie odbioru zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy korespondencji. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Do otworzenia strony ePUAP-u może być potrzebna przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji: 7, 8 lub Mozilla Firefox w wersji: 3.6, 4.0

Dane techniczne: Istnieje możliwość dostarczenia dokumentu w godzinach pracy Urzędu (8.15-16.15) na następujących nośnikach:

  • pamięć masowa USB 1.1, 2.0 i 3.0,
  • płyta CD-RW.

Pracownik Biura w ten sposób będzie miał możliwość nagrania państwu potwierdzenia odbioru dokumentu.

Akceptowalne formaty załączników to DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.

{"register":{"columns":[]}}