W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o pomocy społecznej skierowana do konsultacji publicznych

13.11.2020

osoba starsza na wózku inwalidzkim

Skierowany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o pomocy społecznej wychodzi na przeciw zgłaszanym od dłuższego czasu postulatom Rzecznika Praw Pacjenta, dotyczącym m.in. zapewnienia należytej opieki osobom starszym, niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym i kontroli prawidłowości realizacji ich praw.

Projekt wprowadza zmiany mające na celu dodanie do katalogu praw pacjenta - prawa do pomocy ze strony jednostek, zapewniających całodobową opiekę w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych. W projekcie została zawarta definicja jednostek zapewniających całodobową opiekę: dom pomocy społecznej oraz placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rok 2020 w działaniach Rzecznika Praw Pacjenta ogłosiłem Rokiem Seniora. Jednym z kluczowych priorytetów jest projekt legislacyjny, dotyczący objęcia działaniem Rzecznika - Domów Pomocy Społecznej – powiedział Bartłomiej Chmielowiec. Rośnie udział osób starszych w strukturze demograficznej. Oznacza to zupełnie inne potrzeby związane z opieką i ochroną zdrowia. Osoby starsze i ich rodziny, osoby z niepełnosprawnościami często niezaradne muszą mieć poczucie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Chcemy zapewnić tym osobom godny dostęp do opieki medycznej oraz pomóc w dochodzeniu swoich praw – podkreślił.

Projektowane przepisy nie nakładają na placówki zapewniające całodobową opiekę obowiązku zapewnienia swoim podopiecznym świadczeń zdrowotnych (taki obowiązek ciąży na publicznym systemie opieki zdrowotnej), ale mają na celu realizację postulatu zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej przez ustalenie i wdrożenie określonych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia i wsparcia pacjentów niesamodzielnych w dostępie do przysługujących im świadczeń zdrowotnych.

W konsekwencji przyjęcia projektowanych rozwiązań właściwym w zakresie oceny prawidłowości realizacji tych praw pacjenta będzie Rzecznik Praw Pacjenta, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (również z własnej inicjatywy) w sprawie indywidulanego pacjenta, będzie mógł zając stanowisko w tym zakresie, wydając konkretne zalecenia.

Uzasadnienie projektu ustawy