W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kwartalnik PROBACJA

Kwartalnik „Probacja” powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim artykuły podlegają  recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący  się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

W czasopiśmie prezentowane są istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji oraz  zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań, a także zagadnienia dotyczące pedagogiki,  kryminologii i innych nauk społecznych ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości dorosłych i nieletnich. Rozważania   zawarte w publikacjach dotyczą refleksji nad celami probacji, funkcji ochrony społeczeństwa przed przestępcą i przestępczością.

„Probacja” jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców oraz forum wymiany doświadczeń praktyków (sędziów, kuratorów sądowych, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób zajmujących się   resocjalizacją i terapią uzależnionych) wykorzystujących swoją wiedzę w sferze wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywania   orzeczeń sądów. Publikacje poświęcone aktualnym zagadnieniom społecznym i prawnym probacji, ukazują jej aspekty w różnych ustawodawstwach oraz w ramach prawa  europejskiego. 

Czasopismo ukazuje się nakładem 3 500 egzemplarzy oraz jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Lista dystrybucyjna obejmuje m.in. uczelnie wyższe, biblioteki, instytuty, prokuratury, sądy powszechne.

Redakcja

Redaktor Naczelny:

dr Piotr Dariusz Zakrzewski

Z-ca Redaktora Naczelnego:

dr Szymon Tarapata, UJ

Redaktorzy tematyczni:

dr hab. Aldona Nawój - Śleszyński, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Lewicka - Zelent, prof. UMCS
dr Konrad Lipiński, UWr
dr Łukasz Kwadrans, UŚ 
dr Małgorzata Żbikowska, USz 
dr Krzysztof Stasiak, UG

Redaktor statystyczny:

Justyna Kowalczyk

Redaktorzy językowi: 

Marcin Marciniak (angielski) 
Aleksander Wróbel
(rosyjski, ukraiński, szwedzki, norweski, angielski)

Sekretarz Redakcji:

Joanna Strzałkowska  
Joanna.Strzalkowska@ms.gov.pl  

Z-ca Sekretarza Redakcji:

Jolanta Diduszko-Biskup
Jolanta.Diduszko-Biskup@ms.gov.pl

tel.: 22 52 12 279


Kolegium Doradcze Redakcji:
Erwin Ryter, UŁ 
Małgorzata Osińska 
Agnieszka Puchalska 
dr Aneta Arkuszewska, UR

Recenzenci zewnętrzni:
prof. zw. dr hab. Karol Poznański, APS
prof. zw. dr hab. med. Antoni Florkowski
prof. zw. dr hab. Jarosław Majewski, UKSW
dr hab. Leszek Korporowicz, UJ 
dr hab. Barbara Janusz-Pohl, UAM
dr hab. Paweł Łuków, UW
dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW
dr hab. Robert Opora, prof. UG
dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW
dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO 
dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. UR
dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO
dr hab. Agnieszka Lewicka – Zelent, prof. UMCS
ks. dr hab. Mirosław Kosek, UKSW
ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
dr hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN 
dr hab. Norbert Malec, prof. UPH 
dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ
dr hab. Witold Mazurek, AIK
dr Mariusz Nawrocki, USz
dr Magdalena Kowalewska - Łukuć, USz
dr Konrad Burdziak, USz
dr Łukasz Kwadrans, UŚ
dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz, PWSIiP
dr Mariusz Kuryłowicz, PTE 
dr Karina Szafrańska, CHAT
dr Paweł Dzienis, SSR 
dr Krzysztof Stasiak, UG
SSO Joanna Przybylska
SSO Marek Marewicz
SSR Tomasz Kozłowski 
SSR Marcin Morawski
SSO Marcin Kokoszczyński 

 

 

 

Rada Programowo-Naukowa
Przewodniczący Rady:

Zbigniew Ziobro

Zastępcy Przewodniczącego:

dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS

dr hab. Henryk Haak, prof. USz, sędzia

 

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, UwB     
prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik                
prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, UŁ
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, SGGW
prof. zw. dr hab. Leon Chełmicki-Tyszkiewicz
prof. zw. dr hab. Teodor Szymanowski 
ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL 
ks. dr hab. Henryk Skorowski, prof. UKSW 
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM 
dr hab. Barbara Stańdo - Kawecka, prof. UJ 
dr hab. Tomasz Demendecki, prof. nadzw. UMCS 
dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB
dr hab. Jacek Izydorczyk, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Anna Błachnio-Parzych, PAN
dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. UW
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
Prof. DDr Janusz Surzykiewicz
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt     
SSO Paweł Zwolak 
dr Marcin Romanowski 
dr Marcin Wielec, UKSW
dr Piotr Chrzczonowicz, UMK
dr hab. Magdalena Błażek, GUMed
dr Wojciech Sych, sędzia
Andrzej Martuszewicz
 

WYDAWCA

Ministerstwo Sprawiedliwości

Adres Wydawcy:

00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

tel. 22 5212769

Opracowanie redakcyjne: Pracownia C&C 
Nakład: 3 500 egz. 
Numer ISSN: 1689-6122

Procedura recenzowania artykułów

Informacja dla czytelników

Redakcja uprzejmie zawiadamia, że kwartalnik „Probacja” nie jest dostępny w prenumeracie. Równocześnie – pod adresami: www.arch.ms.gov.pl/pl/probacja – jest udostępniona wersja elektroniczna czasopisma, którą można odczytywać programem Acrobat Reader od 6.0.

Czasopismo jest afiliowane przez zagranicznych autorów.

W związku z równoległym publikowaniem czasopisma zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.