W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kwartalnik PROBACJA

Kwartalnik „Probacja” powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim artykuły podlegają  recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący  się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

W czasopiśmie prezentowane są istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji oraz  zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań, a także zagadnienia dotyczące pedagogiki,  kryminologii i innych nauk społecznych ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości dorosłych i nieletnich. Rozważania   zawarte w publikacjach dotyczą refleksji nad celami probacji, funkcji ochrony społeczeństwa przed przestępcą i przestępczością.

„Probacja” jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców oraz forum wymiany doświadczeń praktyków (sędziów, kuratorów sądowych, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób zajmujących się   resocjalizacją i terapią uzależnionych) wykorzystujących swoją wiedzę w sferze wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywania   orzeczeń sądów. Publikacje poświęcone aktualnym zagadnieniom społecznym i prawnym probacji, ukazują jej aspekty w różnych ustawodawstwach oraz w ramach prawa  europejskiego. 

Czasopismo ukazuje się nakładem 3 500 egzemplarzy oraz jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Lista dystrybucyjna obejmuje m.in. uczelnie wyższe, biblioteki, instytuty, prokuratury, sądy powszechne.

Redakcja

Redaktor Naczelny:

dr Anna Dalkowska, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Z-ca Redaktora Naczelnego:

Witold Cieśla

 

Redaktorzy tematyczni:

dr hab. Aldona Nawój - Śleszyński, prof. nadzw. Uniwersytet Łódzki

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie

dr hab. Agnieszka Lewicka - Zelent, prof. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Małgorzata Żbikowska, Uniwersytet Szczeciński

dr Krzysztof Stasiak, Uniwersytet Gdański

dr Paweł Opitek, prokurator del. do Prokuratury Krajowej

 

Redaktor statystyczny:

Justyna Kowalczyk

 

Redaktorzy językowi:

dr Anna Sporczyk-Popielarczyk

dr Mariusz Bobiński

Marcin Marciniak

 

Sekretarz Redakcji

 

Zastępca Sekretarza Redakcji

Magdalena Woźniak

magdalena.wozniak@ms.gov.pl

 

Kolegium Doradcze Redakcji:

Erwin Ryter, Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Puchalska

Małgorzata Boczkowska, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Daniel Mielnik, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

Adam Pawlyta

Karol K. Rzęsiewicz

 

Rada Programowo-Naukowa
Przewodniczący Rady:

Zbigniew Ziobro

Zastępcy Przewodniczącego:

dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS

dr hab. Henryk Haak, prof. USz, sędzia

dr hab. Kamil Zaradkiewicz, Sędzia Sądu Najwyższego

dr hab. Czesław Kłak, prof. Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Budgoszczy

Członkowie:

prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik                
prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, UŁ
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, SGGW
prof. zw. dr hab. Leon Chełmicki-Tyszkiewicz
ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL 
ks. dr hab. Henryk Skorowski, prof. UKSW 
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM 
dr hab. Barbara Stańdo - Kawecka, prof. UJ 
dr hab. Tomasz Demendecki, prof. nadzw. UMCS 
dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB
dr hab. Anna Błachnio-Parzych, PAN
dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. UW
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
Prof. DDr Janusz Surzykiewicz
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt     
SSO Paweł Zwolak 
dr Marcin Romanowski 
dr Marcin Wiele
c, UKSW
dr Piotr Chrzczonowicz, UMK
dr hab. Magdalena Błażek, GUMed
dr Wojciech Sych, sędzia
Andrzej Martuszewicz
 

WYDAWCA

Ministerstwo Sprawiedliwości

Adres Wydawcy:

00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

tel. 22 5212769


Nakład: 3 500 egz. 
Numer ISSN: 1689-6122

Recenzenci zewnętrzni

prof. zw. dr hab. Karol Poznański, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
prof. zw. dr hab. med. Antoni Florkowski
prof. zw. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Leszek Korporowicz, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Barbara Janusz-Pohl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu      
dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Hankała, prof. Uniwersytet Warszawski
dr hab. Robert Opora, prof. Uniwersytet Gdański

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SWWS (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości)

dr hab. Paweł Sobczyk, prof. Uniwersytet Opolski
dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. Uniwersytet Opolski
dr hab. Agnieszka Lewicka – Zelent, prof. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ks. dr hab. Mirosław Kosek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
dr hab. Mieczysław Dudek, prof. Społeczna Akademia Nauk
dr hab. Norbert Malec, prof. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Kielcach
dr hab. Witold Mazurek, Akademia Ignatianum w Krakowie
dr hab. Małgorzata Michel, prof. Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Mariusz Nawrocki, Uniwersytet Szczeciński
dr Magdalena Kowalewska - Łukuć, Uniwersytet Szczeciński
dr Konrad Burdziak, Uniwersytet Szczeciński
dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz, Państwowy Uniwersytet Technologii Informatycznych i Przedsiębiorczości w Łomży

dr Mariusz Kuryłowicz, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
dr Karina Szafrańska, Chrześcijańska Akademia Teologiczna

dr Grzegorz Fuchs, Areszt Śledczy w Mysłowicach 

dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński

dr Valeri Vachev, Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

dr Piotr Rogoziński, Uniwersytet Gdański, Sędzia Sądu Rejonowego

dr Krzysztof Masło, Prokurator

dr Wojciech Federczyk,
 
dyrektor KSAP

dr Monika Bieniek-Ciarcińska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

dr n. med. Alicja Kozłowska, Centralny Zarząd Służby Więziennej
dr n. med. Katarzyna Jermakow, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr Konrad Wierzbicki, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
dr Łukasz Wirkus, Uniwersytet Gdański  

dr Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie      

 

Procedura recenzowania artykułów

Informacja dla czytelników

Redakcja uprzejmie zawiadamia, że kwartalnik „Probacja” nie jest dostępny w prenumeracie. Równocześnie – pod adresami: www.arch.ms.gov.pl/pl/probacja – jest udostępniona wersja elektroniczna czasopisma, którą można odczytywać programem Acrobat Reader od 6.0.

Czasopismo jest afiliowane przez zagranicznych autorów.

{"register":{"columns":[]}}