1.4.1 - Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

  • 29.03.2018 - Sprostowanie dotyczące ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego (część A) na 2018 rok.

Platforma e-learningowa znajduje się pod adresem http://npz1.edumetriq.pl/ do dnia 31.03.2018 r. Oferenci ubiegający się o realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego będą mogli uzyskać dodatkowe informacje nt. platformy kierując zapytanie na adres e- mail: NPZ1@mz.gov.pl bądź pod numerem telefonu znajdującym się w ogłoszeniu o konkursie ofert (część A).

Ogłoszenie o konkursie - część A (19.03.2018) Pobierz plik: rtf Ogłoszenie o konkursie - część A (19.03.2018)

Rozmiar : 0.5MB

Ogłoszenie o konkursie - część B (19.03.2018) Pobierz plik: rtf Ogłoszenie o konkursie - część B (19.03.2018)

Rozmiar : 0.72MB

Sprostowanie (29.03.2018) Pobierz plik: docx Sprostowanie (29.03.2018)

Rozmiar : 0.01MB

Wzory oświadczeń oraz oferty

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.03.2018 13:44
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 29.03.2018 13:44
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
1.4.1 - Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej 1.0 19.03.2018 14:54 Rafał Babraj Rafał Babraj
1.4.1 - Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej 1.1 19.03.2018 14:54 Rafał Babraj Rafał Babraj
1.4.1 - Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej 1.2 29.03.2018 13:44 Rafał Babraj Rafał Babraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP