W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Budżet

Budżet państwa składa się z 98 części odpowiadających poszczególnym jednostkom sektora rządowego oraz dla poszczególnych działów administracji rządowej. Minister Zdrowia jest dysponentem 46 części budżetowej – Zdrowie.
Z tej części budżetowej finansowane są przede wszystkim zadania klasyfikowane w dziale:

 • Szkolnictwo wyższe i nauka
  z przeznaczeniem głównie na działalność dydaktyczną i badawczą uczelni medycznych w Polsce oraz stypendia dla studentów tych uczelni,
 • Ochrona zdrowia
  z przeznaczeniem na wsparcie zadań związanych z organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w zakresie:
 • kształcenia podyplomowego, tj. specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów,
  pielęgniarek i położnych,
 • nadzoru nad produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego,
 • realizacji programów polityki zdrowotnej, dotyczących m.in. ważnych zjawisk epidemiologicznych, istotnych problemów zdrowotnych i wdrożenia nowych procedur medycznych lub przedsięwzięć profilaktycznych,
 • rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, szczególnie szpitali klinicznych i instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji infrastruktury szpitalnej i zakupów inwestycyjnych sprzętu, aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i środków transportu,
 • organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, w
  tym funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • funkcjonowania publicznej służby krwi.

Minister Zdrowia jest także dysponentem dwóch państwowych funduszy celowych:
Funduszu Medycznego oraz Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.03.2018 11:13 Rafał Babraj
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Babraj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budżet 2.0 22.02.2023 12:24 Jarosław Rybarczyk
Budżet 1.0 13.03.2018 11:13 Rafał Babraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}