Kadra medyczna i kształcenie

Informacje w tym bloku dotyczą kadry medycznej, w szczególności w zakresie wykonywania zawodu oraz kształcenia.