Petycje

Petycja to prośba lub żądanie skierowane do organu władzy publicznej. Petycja może dotyczyć m.in.:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
  • życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

By petycja została rozpatrzona, musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji danego organu.

Petycje opublikowane przed 2018 rokiem znajdziesz na archiwalnej stronie Ministerstwa Zdrowia

Petycja może być złożona w interesie:

  1. publicznym;
  2. podmiotu wnoszącego petycję, czyli ciebie/was,
  3. podmiotu trzeciego (osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej), za zgodą tego podmiotu.

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Nie można złożyć petycji w formie ustnej do protokołu.

pdf klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

0.35MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2018 11:57
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 14.05.2019 15:00
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Petycje 1.0 13.03.2018 11:57 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.1 30.03.2018 06:59 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.2 30.03.2018 07:01 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.3 30.03.2018 07:02 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.4 30.03.2018 07:03 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.5 30.03.2018 07:03 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.6 21.01.2019 15:23 Rafał Babraj Mateusz Klimczak
Petycje 1.7 21.01.2019 15:33 Rafał Babraj Mateusz Klimczak
Petycje 1.8 04.02.2019 11:01 Rafał Babraj Mateusz Klimczak
Petycje 1.9 04.04.2019 09:28 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Petycje 2.0 08.04.2019 13:44 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Petycje 2.1 14.05.2019 14:42 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Petycje 2.2 14.05.2019 15:00 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP