Petycje

Petycja to prośba lub żądanie skierowane do organu władzy publicznej. Petycja może dotyczyć m.in.:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
  • życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

By petycja została rozpatrzona, musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji danego organu.

Petycje opublikowane przed 2018 rokiem znajdziesz na archiwalnej stronie Ministerstwa Zdrowia

Petycja może być złożona w interesie:

  1. publicznym;
  2. podmiotu wnoszącego petycję, czyli ciebie/was,
  3. podmiotu trzeciego (osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej), za zgodą tego podmiotu.

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Nie można złożyć petycji w formie ustnej do protokołu.

Przeczytaj informacje zbiorcze o petycjach złożonych w Ministerstwie Zdrowia w poszczególnych latach

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.03.2018 11:57
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 30.03.2018 07:03
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Petycje 1.0 13.03.2018 11:57 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.1 30.03.2018 06:59 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.2 30.03.2018 07:01 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.3 30.03.2018 07:02 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.4 30.03.2018 07:03 Rafał Babraj Rafał Babraj
Petycje 1.5 30.03.2018 07:03 Rafał Babraj Rafał Babraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP