W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Złóż petycję

Jak złożyć petycję

Petycję można przesłać:

1. pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@mz.gov.pl

2. osobiści lub pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

3.  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP.

Elektroniczna skrzynka podawcza MZ: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

O czym pamiętać

Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce zamieszkania (siedziby) oraz adres do korespondencji
 • oznaczenie  organu, do którego składasz petycję,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis. 

Jeśli składasz petycję z pomocą komunikacji elektronicznej, wskaż adres poczty elektronicznej. Możesz ją także podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, musicie zamieścić w niej:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje grupę składających petycję oraz adres  do korespondencji
 • miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składacie petycję,
 • opis przedmiotu petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje grupę składających petycję. 

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj, by zamieścić w niej dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w imieniu którego składasz petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu, w imieniu którego składasz petycję
 • zgodę podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu wyrażoną w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodę dołącz do petycji. W przypadku wątpliwości co do istnienia bądź zakresu zgody zwrócimy się do podmiotu,  w imieniu którego składasz petycję o jej potwierdzenie w terminie 14 dni. W przypadku braku potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody winno nastąpić w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia twoich danych osobowych lub danych osobowych podmiotu, w imieniu którego składasz petycje. 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie forma (np. tytuł) tego żądania.

Przepisy nie przewidują możliwości złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy twoją petycję.

Kiedy nie rozpatrzymy petycji

Jeśli petycja złożona w swoim imieniu nie będzie zawierała imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Jeżeli petycja złożona w imieniu grupy podmiotów nie będzie zawierała oznaczenia każdego ze wspomnianej grupy podmiotów, oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów, adresu zamieszkania (siedziby) każdego z grupy podmiotów oraz adresu do korespondencji to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Kiedy wezwiemy cię do uzupełnienia petycji

Możemy wezwać cię do uzupełnienia lub wyjaśnienia petycji w ciągu 30 dni od jej złożenia, jeśli petycja:

 • nie będzie spełniać wymogów co formy jej złożenia,
 • nie będzie zawierać oznaczenia podmiotu, do którego jest składana,
 • nie będzie z niej wynikać czego dotyczy, 
 • imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji (lub adres poczty elektronicznej) podmiotu, w imieniu którego petycję składamy - w przypadku petycji składanej w imieniu innej osoby,
 • nie zostanie dołączona zgoda do petycji w przypadku, gdy petycja jest składana w imieniu innej osoby,

Jeżeli nie usuniesz braków lub nie złożysz wyjaśnień co do treści petycji w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, pozostawimy ją bez rozpatrzenia.

Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia jej o podpis. Jeśli nie zrobisz tego w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpatrzenia. 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.03.2018 12:04 Rafał Babraj
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Babraj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Złóż petycję 1.0 13.03.2018 12:04 Rafał Babraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP