Informacja dla Obywatela

Pracownicy Ministerstwa Zdrowia są dla Państwa dostępni w dni robocze w godzinach 8.15 - 16.15. Prosimy o kontakt w godzinach funkcjonowania urzędu.

Informacja dla Obywatela w Ministerstwie Zdrowia - tel. 222500146
1. Jeżeli dzwonisz w sprawie leków, wyrobów medycznych czy recept - wybierz 1
2. Jeżeli dzwonisz w sprawie programów polityki zdrowotnej - wybierz 2
3. Jeżeli dzwonisz w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego i realizacji świadczeń
- wybierz 3
4. Jeżeli dzwonisz w sprawie kształcenia pielęgniarek i położnych - wybierz 4
5. Jeżeli dzwonisz w sprawie kształcenia lekarzy i innych zawodów medycznych - wybierz 5
6. Jeżeli dzwonisz w sprawie świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych - wybierz 6
7. Jeżeli dzwonisz w sprawie medycyny pracy, leczenia psychiatrycznego lub Narodowego Programu Zdrowia – wybierz 7
8. Jeżeli dzwonisz w sprawie ratownictwa medycznego – wybierz 8
9. Jeżeli dzwonisz w sprawie szczepień lub opieki nad matką i dzieckiem - wybierz 9
0. Jeżeli chcesz połączyć się z pracownikiem Ministerstwa Zdrowia wybierz – 0

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.06.2018 11:17
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 04.06.2018 13:50
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Kinga Łuszczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Informacja dla Obywatela 1.0 04.06.2018 11:17 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Informacja dla Obywatela 1.1 04.06.2018 13:50 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP