Złóż skargę lub wniosek

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

 1. listownie na adres:
  Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa
 2.  pismem złożonym osobiście: w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Ministerstwa Zdrowia
 3. faksem:  (22) 635-56-17
 4. pocztą elektroniczną na adres: e-mail kancelaria@mz.gov.pl
 5. ustnie do protokołu:
 • w Wydziale Skarg, Wniosków i Spraw Obywatelskich w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia – w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, przy ul. Miodowej 15; w każdy poniedziałek w godzinach 8.15-17.00, wtorek – piątek w godzinach 8.15 –16.15.
 • przy czym w zakresie skarg i wniosków dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia interesantów przyjmuje Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, przy ul. Długiej 5 w każdy poniedziałek w godzinach 8.15-17.15, wtorek – piątek w godzinach 8.15 –16.15.
 1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP).

Uprzejmie informujemy, iż obowiązujące przepisy nie pozwalają na składanie skarg i wniosków drogą telefoniczną. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub pragną zasięgnąć informacji o stanie załatwianych spraw dotyczących skarg i wniosków, prosimy o kontakt pod numerem Informacji dla Obywatela: 222-500-146

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez członków kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

Chęć odbycia spotkania należy zgłosić w formie pisemnej do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg lub w przypadku skargi lub wniosku dotyczącego działalności Narodowego Funduszu Zdrowia do Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, ze szczegółowym określeniem tematyki spotkania. O wyznaczonym terminie przyjęcia interesanta przez członka kierownictwa, zainteresowani informowani są przez Ministerstwo Zdrowia drogą telefoniczną i drogą pocztową.

pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

0.35MB

Podstawa prawna

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 )
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 )
zarządzenie Nr 24 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie prowadzenia w Ministerstwie Zdrowia spraw dotyczących skarg i wniosków, w tym przyjmowania, ewidencjonowania oraz przygotowywania na nie odpowiedzi.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.04.2019 13:38
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 08.04.2019 13:38
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Złóż skargę lub wniosek 1.0 08.04.2019 13:38 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP