O ministerstwie

Zadania

Ministerstwo Zdrowia to urząd administracji rządowej obsługujący ministra zdrowia. W ramach tej obsługi wykonuje zadania m.in. w zakresie:

  • nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  • nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych;
  • opracowywania i koordynowania realizacji programów zdrowotnych;
  • organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  • realizacji zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym.

Komórki organizacyjne

W Ministerstwie Zdrowia wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:

  • gabinet polityczny ministra zdrowia
  • departamenty – powołane do realizacji merytorycznych zadań ministra zdrowia
  • biura – powołane do realizacji zadań związanych z obsługą ministerstwa oraz w zakresie obsługi ministra zdrowia i ministerstwa

Czytaj więcej na temat kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia w zakładce biura i departamenty.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.06.2018 10:59
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 07.06.2018 10:59
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
O ministerstwie 1.0 13.03.2018 10:51 Rafał Babraj Rafał Babraj
O ministerstwie 1.1 07.06.2018 10:56 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
O ministerstwie 1.2 07.06.2018 10:59 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP