Konsultanci w ochronie zdrowia

Konsultanci w ochronie zdrowia dzielą się na konsultantów:

  • krajowych,
  • wojewódzkich.

Ich działalność jest finansowana z budżetu państwa. Jedna kadencja trwa 5 lat.

Zobacz: Komunikat w sprawie waloryzacji kwoty o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej

doc Wzór oświadczenia dla kandydata na konsultanta oraz konsultanta

0.05MB

doc Wzór oświadczenia zawierającego informacje o uzyskanych przez konsultanta korzyściach

0.04MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1207 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. z Nr 129, poz. 736 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.03.2019 14:16
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 12.03.2019 14:16
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Konsultanci w ochronie zdrowia 1.0 12.03.2019 14:16 Mateusz Klimczak Rafał Babraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP