W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konsultanci krajowi

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

  • medycyny,
  • farmacji,
  • innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:

  • towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,
  • odpowiednie samorządy zawodów medycznych.

Zadania konsultantów krajowych

Konsultanci krajowi:

  • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
  • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
  • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Materiały

Lista konsultantów krajowych
Wykaz​_Konsultantów​_krajowych​_2023-09-05.pdf 0.41MB

Konsultanci w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa

Zmiana nazwy dziedziny pielęgniarstwa

W celu dostosowania nazwy dziedziny pielęgniarstwa, w której na podstawie art. 3  ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.  z 2017 r. poz. 890) powoływany był oraz aktualnie pełni funkcję konsultant krajowy, do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia,  w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1562), dotychczasową nazwę dziedziny „pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych” zastępuje się nazwą dziedziny „pielęgniarstwa opieki długoterminowej”, z dniem 1 września 2018 r. Przyjęto, że zmiana nazwy dziedziny nie wpływa na zmianę zakresu przedmiotowego pełnionej funkcji konsultanta”.

Uzasadnienie

Powyższa zmiana nazwy dziedziny pielęgniarstwa, poprzez dostosowanie nazwy dotychczas reprezentowanej przez konsultanta dziedziny do wymogów rozporządzenia powinna ułatwić kojarzenie pełnionej funkcji konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa  z wykazanym w rozporządzeniu obszarem opieki długoterminowej.

Wykaz konsultantów

Dziedzina Tytuł naukowy Imię i Nazwisko Data rozpoczęcia kadencji Data zakończenia kadencji Adres mailowy Nr telefonu
Dziedziny lekarskie i lekarsko-dentystyczne
Alergologia prof. dr hab. n. med. Karina Małgorzata Jahnz-Różyk 19.02.2020 18.02.2025 kjrozyk@wim.mil.pl 26 181 65 81
Analityka farmaceutyczna prof. dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka 03.08.2020 02.08.2025 wlodzimierz.opoka@uj.edu.pl 12 62 05 48
Anestezjologia i intensywna terapia prof. dr hab. n. med. Rafał Grzegorz Drwiła 25.07.2022 24.07.2027 konsultantkrajowy.ait@szpitaljp2.krakow.pl 12 614 33 03
Angiologia prof. dr hab. n. med. Aleksander Romuald Sieroń 01.10.2020 30.09.2025 sieron1@o2.pl 32 786 16 30
Audiologia i foniatria prof. dr hab. Mariola Elżbieta Śliwińska-Kowalska 22.06.2022 21.06.2027 sliwinskame@gmail.com 42 636 35 18
Balneologia i medycyna fizykalna lek. med. Aleksandra Barbara Sędziak 03.04.2023 02.04.2028 a.sedziak@duw.pl 728 928 741
Chirurgia dziecięca prof. dr hab. Janusz  Andrzej Bohosiewicz 10.04.2020 09.04.2025 konsultantchirdziec@gmail.com 32 207 18 34
Chirurgia klatki piersiowej prof. dr hab. n. med. Marcin Paweł Zieliński 01.01.2020 31.12.2024 marcinz@mp.pl 18 200 11 69
Chirurgia naczyniowa prof. dr hab. Wacław Bernard Kuczmik 14.04.2022 13.04.2027 wkuczmik@interia.pl 18 359 81 98
Chirurgia ogólna prof. dr hab. n. med. Grzegorz Tadeusz Wallner 05.08.2019 04.08.2024 gt_wallner@interia.p 81 532 41 27
Chirurgia onkologiczna prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski 07.01.2021 06.01.2026 zegarskiw@co.bydgoszcz.pl 52 374 34 12
Chirurgia plastyczna prof. dr hab. n. med. Jerzy  Bernard Strużyna 10.11.2021 09.11.2026 jerzy.struzyna@gmail.com 81 752 65 31
Chirurgia stomatologiczna prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah 07.06.2019 06.06.2024 mansur.rahnama-hezavah@umlub.pl 815 021 740
Chirurgia szczękowo-twarzowa dr hab. n. med. Mariusz Szuta 15.07.2020 14.07.2025 m.szuta@wp.pl 12 646 88 36
Choroby płuc dr. n. med. Małgorzata  Czajkowska-Malinowska 05.09.2023 04.09.2028

m.cz.malinowska@interia.pl

52 325 67 73
52 325 66 52
Choroby płuc dzieci wakat          
Choroby wewnętrzne prof. dr hab. Jacek Piotr Różański 07.06.2019 06.06.2024 jacekrozanski@wp.pl 91 466 12 01
Choroby zakaźne prof. dr hab. n. med. Andrzej Jerzy Horban 07.06.2019 06.06.2024 ahorban@zakazny.pl 22 335 52 10
Dermatologia i wenerologia prof. dr hab. n. med. Witold Damian Owczarek  06.06.2023  05.06.2028  wowczarek@wim.mil.pl 261 816 241
Diabetologia prof. dr hab. n. med. Krzysztof Aleksander Strojek 27.06.2019 26.06.2024 kstrojek@sum.edu.pl 32 373 38 64
Diagnostyka laboratoryjna prof.dr hab. Barbara Dołęgowska 03.10.2022 02.10.2027 barbara.dolegowska@pum.edu.pl 91 466 16 52
Endokrynologia prof. dr hab. n. med. Andrzej Krzysztof Lewiński 07.06.2019 06.06.2024 alewin@csk.umed.lodz.pl 42 271 11 41
Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość prof. dr hab. Robert Zygmunt Spaczyński 22.08.2023 20.08.2028 rspaczynski@yahoo.com 61 628 60 00
Endokrynologia i diabetologia dziecięca prof. dr hab. n. med. Mieczysław Edmund Walczak 21.06.2018 20.06.2023 mieczyslaw.walczak@pum.edu.pl  91 425 31 66
Epidemiologia  dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz  21.06.2023  21.06.2028  istankiewcz@pzh.gov.pl  22 524 13 86
Farmakologia kliniczna prof. dr hab. n. med. Bogusław Antoni Okopień 07.06.2019 06.06.2024 bokopien@sum.edu.pl 32 789 43 40
Gastroenterologia prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła 09.01.2020 08.01.2025 jregula@coi.waw.pl 22 546 30 44
Gastroenterologia dziecięca prof. dr hab. n. med. Mieczysława Leokadia Czerwionka-Szaflarska 31.08.2023 30.08.2028 klped@cm.umk.pl 52 585 48 50
Genetyka kliniczna prof. dr hab. Anna Maria Latos-Bielańska 26.10.2021 25.10.2026 alatos@ump.edu.pl 61 854 76 13
Geriatria prof. dr hab. Tomasz Gabriel Targowski 02.09.2020 01.09.2025 klinika.geriatrii@spartanska.pl 22 670 91 61
Ginekologia onkologiczna prof. dr hab. n. med. Mariusz Władysław Bidziński 26.03.2021 25.03.2026 bidzinski.m@gmail.com 22 546 22 95
Hematologia prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda 25.03.2019 24.03.2024 emaranda@ihit.waw.pl 22 349 61 76
Hipertensjologia prof. dr hab. Andrzej Januszewicz 03.04.2023 02.04.2028 sekretariat2knt@ikard.pl 22 343 43 39
Immunologia kliniczna prof. dr hab. Sylwia Maria Kołtan 21.09.2019 20.09.2024 s.koltan@cm.umk.pl 52 585 48 61
Intensywna terapia dr hab. n. med. Tomasz Marek Mroczek 23.01.2022 22.01.2027 t_mroczek@hotmail.com 12 333 90 57
Kardiochirurgia prof. dr hab. n. med. Jacek Maszko Różański 15.06.2021 14.06.2026 j.rozanski@ikard.pl 22 343 46 50
Kardiologia prof. dr hab. n. med. Tomasz Tadeusz Hryniewiecki 04.02.2022 03.02.2027 konsultant@ikard.pl 22 343 46 46
Kardiologia dziecięca dr n. med. Maria Ewa Miszczak-Knecht 29.07.2020 28.07.2025 knechtmaria@gmail.com 22 815 73 77
Medycyna lotnicza lek. Rafał Wójcik 02.07.2019 01.07.2024 rwojcik@wiml.waw.pl 22 685 28 55
Medycyna morska i tropikalna prof. dr hab. n. med. Wacław Nahorski 18.08.2020 17.08.2025 wnahorski@gumed.edu.pl 58 622 33 54
Medycyna nuklearna prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki 07.06.2019 06.06.2024 leszek.krolicki@wum.edu.pl 22 599 22 70
Medycyna paliatywna prof.dr hab. n. med. Wojciech Romuald Leppert 21.11.2019 20.11.2024 wojciechleppert@wp.pl 60 392 22 98
Medycyna pracy lek. Paweł Zbigniew Wdówik 02.07.2019 01.07.2024 p.wdowik@mwomp.pl 48 363 40 94
Medycyna ratunkowa prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny 05.10.2018 04.10.2023 ladnyjr@wp.pl 85 746 86 72
Medycyna rodzinna dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas 19.02.2020 18.02.2025 kk.medrodzinna@gmail.com 71 325 51 26
Medycyna sądowa prof. dr hab. n. med. Grzegorz Teresiński 19.02.2020 18.02.2025 g.teresinski@umlub.pl 81 448 64 70
Medycyna sportowa dr n. med. Andrzej Franciszek Rakowski 19.02.2020 18.02.2025 romsbydgoszcz@gmail.com 52 322 20 92
Mikrobiologia lekarska  dr hab. n. med. Aleksander Deptuła 23.05.2023 22.06.2028 deptula. aleksander@ gmail.com 52 585 71 49
Nefrologia prof. dr hab. med. Ryszard Gellert 16.10.2021 15.10.2026 nefro@bielanski.med.pl 22 569 02 06
Nefrologia dziecięca prof. dr hab. n. med. Danuta Teresa Zwolińska 21.06.2018 20.06.2023 danuta.zwolinska@umed.wroc.pl 71 736 44 00
Neonatologia prof. dr hab. n. med. Ewa Małgorzata Helwich 23.07.2018 22.07.2023 sekretariat.neonatologii@imid.med.pl 22 327 74 06
Neurochirurgia prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski 07.06.2019 06.06.2024 tomasz.trojanowski@umlub.pl 81 724 41 76
Neurologia prof. dr hab. Agnieszka Maria Słowik 02.07.2019 01.07.2024 slowik@cm-uj.krakow.pl 12 424 86 94
Neurologia dziecięca prof. dr hab. n. med. Ewa Jadwiga Emich-Widera 22.03.2019 21.03.2024 zps@gczd.katowice.pl 32 207-17-92
Neuropatologia prof. dr hab. n. med. Wiesława Anna Grajkowska 05.03.2019 04.03.2024 w.grajkowska@czd.pl 22 815 19 65
Okulistyka prof. dr hab. Marek Tadeusz Rękas 02.06.2022 01.06.2027 mrekas@wim.mil.pl 26 181 65 75
Onkologia i hematologia dziecięca prof. dr hab. n. med. Jan Roman Styczyński 15.02.2022 14.02.2027 jstyczynski@cm.umk.pl 52 585 48 60
Onkologia kliniczna prof. dr hab. n. med. Maciej Jerzy Krzakowski 23.07.2018 22.07.2023 maciekk@coi.waw.pl 22 546 21 69
Ortodoncja prof. dr hab. n. med. Beata Katarzyna Kawala 21.02.2019 20.02.2024 ortodoncja@umed.wroc.pl 71 784 02 99
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu prof. dr hab. n. med. Jarosław Bogdan Czubak 16.06.2019 15.06.2024 kootd@cmkp.edu.pl 22 788 91 97
Otorynolaryngologia prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński 24.11.2021 23.11.2026 sekretariat@ifps.org.pl 22 356 03 66
Otorynolaryngologia dziecięca prof. dr hab. n. med. Wiesław Józef Konopka 16.11.2021 15.11.2026 wieslaw.konopka@umed.lodz.pl 42 271 14 81
Patomorfologia prof. dr hab. Andrzej Kazimierz Marszałek 04.04.2022 03.04.2027 andrzej.marszalek@wco.pl 61 885 05 00
Pediatria prof.dr hab. Jarosław Władysław Peregud-Pogorzelski 04.04.2023 03.04.2028 sekr.onkodz@spsk1.szn.pl 91 425 05 16
Pediatria metaboliczna dr hab. n. med. Jolanta Zofia Sykut-Cegielska 21.06.2018 20.06.2023 jolanta.cegielska@imid.med.pl 22 327 73 75
Perinatologia wakat          
Periodontologia prof. dr hab. n. med. Renata Górska 07.05.2019 06.05.2024 sluzowki@wum.edu.pl 22 116 64 31
Położnictwo i ginekologia prof.dr hab. Krzysztof Czajkowski 30.01.2023 29.01.2028 krzysztof.czajkowski@wum.edu.pl 22 59 66 421 
Protetyka stomatologiczna prof. dr hab. n. med. Teresa Urszula Sierpińska 01.05.2021 30.04.2026 konsultant.protetyka@umb.edu.pl 85 748 57 69
Psychiatria prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki 07.06.2019 06.06.2024 piotr.galecki@umed.lodz.pl 42 715 57 77
Psychiatria dzieci i młodzieży dr n. med. Aleksandra Magdalena Lewandowska 03.05.2022 02.05.2027 aleksandra_lewandowska@poczta.onet.pl 42 715 57 77
Radiologia i diagnostyka obrazowa prof. dr hab. n. med. Jerzy Michał Walecki 04.04.2022 03.04.2027 jerzywalecki1@gmail.com 22 508 15 60
Radioterapia onkologiczna prof. dr hab. Krzysztof Składowski 18.01.2019 17.01.2024 skladowski@windowslive.com 32 278 96 18
Rehabilitacja medyczna dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz 04.07.2022 03.07.2027 mlukowicz@cmkp.edu.pl 22 779 40 31
Reumatologia prof. dr hab. n. med. Brygida Grażyna Kwiatkowska 01.05.2021 30.04.2026 dyrektor.kliniczny@spartanska.pl 22 670 93 26
Seksuologia prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kazimierz Lew-Starowicz 07.06.2019 06.06.2024 zaks@cmkp.edu.pl 22 584 11 56
Stomatologia dziecięca prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk 07.06.2019 06.06.2024 do-k@o2.pl 22 116 64 24
Stomatologia zachowawcza z endodoncją prof. dr hab. n. med. Agnieszka Beata Mielczarek 14.04.2022 13.04.2027 agnieszka.mielczarek@wum.edu.pl 22 116 64 46
Surdologopedia dr n. med. Elżbieta Włodarczyk 21.08.2023 20.08.2028 a.wlodarczyk@ifps.org.pl 22 276 95 35
Toksykologia kliniczna dr n. med. Marek Roman Wiśniewski 01.01.2022 31.12.2026 marek.wisniewski@gumed.edu.pl 58 682 19 39
Transfuzjologia kliniczna prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon 13.09.2021 12.09.2026 sekretariat@rckik.bialystok.pl 857 447 002
Transplantologia kliniczna prof. dr hab. n. med. Lech Daniel Cierpka 31.10.2018 30.10.2023 chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl 32 259 15 20
Urologia prof. dr hab. Tomasz Sergiusz Szydełko 18.03.2022 17.03.2027 Tomasz.szydelko@umw.edu.pl 71 733 10 03
Urologia dziecięca dr n. med. Piotr Edward Gastoł 12.07.2019 11.07.2024 p.gastol@ipczd.pl 22 815 13 51
Zdrowie publiczne prof. dr hab. n. med. Jarosław Jan Pinkas 25.06.2018 24.06.2023 jaroslaw.pinkas@cmkp.edu.pl 22 560 11 50
Dziedziny pielęgniarstwa i położnictwa
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dr n. med. Edyta Katarzyna Cudak-Kasprzak 10.09.2020 09.09.2025 edytacud@ump.edu.pl 537 161 965
Pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne dr n. med. Regina Sierżanowicz 01.01.2022 31.12.2026 renatasierz@wp.pl 85 686 50 78
Pielęgniarstwo diabetologiczne mgr Alicja Szewczyk 17.12.2019 16.12.2024 alicja.szewczyk@gmail.com 22 815 10 42
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dr n. med. Anna Elżbieta Szczypta 22.02.2023 21.02.2028 infoepid@interia.pl 12 379 71 66
Pielęgniarstwo geriatryczne dr n. med. Ewa Kądalska 19.04.2023 18.04.2028 ewa.kadalska@gmail.com 22 670 91 66
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dr hab. n. o zdr. Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus 11.09.2019 10.09.2024 grazyna.iwanowicz-palus@umlub.pl 603 234 560
Pielęgniarstwo onkologiczne dr n. med. Małgorzata Pasek 11.09.2019 10.09.2024 malgorzata_pasek@wp.pl 691 524 492
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dr hab. n. o zdr. Mariola Rybka 24.01.2019 23.01.2024 drmariolarybka@wp.pl 54 288 02 63
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dr n. o zdr. Izabela Stanisława Kaptacz 12.02.2022 11.02.2027 ikaptacz@gmail.com 34 360 54 91
Pielęgniarstwo pediatryczne dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek 11.09.2019 10.09.2024 piskorz@wssd.olsztyn.pl 89 539 34 55
Pielęgniarstwo psychiatryczne dr n. o zdr. Damian Czarnecki 11.10.2018 10.10.2023 czarneckidamian@cm.umk.pl 52 585 42 82
Pielęgniarstwo ratunkowe dr n. med. Anna Małecka-Dubiela 11.02.2021 10.02.2026 anna.malecka@gumed.edu.pl 663 906 046
Pielęgniarstwo rodzinne mgr Beata Ostrzycka 01.09.2020 31.08.2025 bostrzycka@wp.pl 89 512 01 22
Dziedziny farmacji
Analityka farmaceutyczna prof. dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka 03.08.2020 02.08.2025 wlodzimierz.opoka@uj.edu.pl 12 62 05 48
Farmacja apteczna dr n. farm. Bożena Grimling 16.03.2020 15.03.2025 bozena.grimling@umed.wroc.pl 58 349 10 80
Farmacja kliniczna prof. dr hab. Anna Katarzyna Wiela-Hojeńska 01.01.2020 31.12.2024 anna.wiela-hojenska@umed.wroc.pl 71 784 06 01
Farmacja przemysłowa prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sznitowska 02.07.2019 01.07.2024 msznito@gumed.edu.pl 58 349 10 80
Farmacja szpitalna dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło 13.07.2018 12.07.2023 kchmal@rydygierkrakow.pl 12 646 84 09
Pozostałe dziedziny w ochronie zdrowia
Fizjoterapia prof. dr hab. Jan Szczegielniak 19.04.2022 18.04.2027 jan.szczegielniak@gmail.com 77 408 01 64
Fizyka medyczna dr hab. n. med. Paweł Franciszek Kukołowicz 03.09.2019 02.09.2024 p.kukolowicz@zfm.coi.pl 22 546 27 75
Inżynieria medyczna   wakat        
Neurologopedia dr n. hum. Justyna Żulewska-Wrzosek 01.01.2021 31.12.2025 justyna.zulewska@poczta.fm 793 009 925
Psychologia kliniczna dr n. hum. Bernadetta Cecylia Izydorczyk 19.02.2020 18.02.2025 b.izydorczyk@interia.pl 32 282 84 70
Psychoterapia dzieci i młodzieży prof.dr hab. med. Agnieszka Urszula Słopień 01.04.2019 31.03.2024 agaslopien@ump.edu.pl 61 849 14 00
Psychoterapia uzależnień dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała 31.08.2022 30.08.2027 barbara.betkowska-korpala@uj.edu.pl 12 400 12 36
Zdrowie środowiskowe dr hab. n med i n o zdr Barbara Piekarska 05.03.2020 04.03.2025 barbara.piekarska@wum.edu.pl 22 599 11 28/20 39
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.03.2018 11:11 Rafał Babraj
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Babraj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konsultanci krajowi 128.0 08.09.2023 16:23 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 127.0 05.09.2023 16:08 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 126.0 31.08.2023 14:34 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 125.0 30.08.2023 15:55 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 124.0 29.08.2023 13:45 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 123.0 28.08.2023 11:17 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 122.0 28.08.2023 11:14 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 121.0 28.08.2023 11:03 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 120.0 03.08.2023 15:14 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 119.0 01.08.2023 16:01 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 118.0 01.08.2023 15:14 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 117.0 31.07.2023 14:25 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 116.0 28.07.2023 16:06 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 115.0 24.07.2023 15:32 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 114.0 24.07.2023 09:12 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 113.0 19.07.2023 09:04 Joanna Sędek
Konsultanci krajowi 112.0 19.07.2023 09:01 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 111.0 13.07.2023 15:54 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 110.0 04.07.2023 14:58 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 109.0 04.07.2023 14:54 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 108.0 04.07.2023 14:25 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 107.0 21.06.2023 16:37 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 106.0 06.06.2023 16:54 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 105.0 29.05.2023 10:04 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 104.0 29.05.2023 09:59 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 103.0 23.05.2023 14:16 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 102.0 18.05.2023 13:57 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 101.0 17.05.2023 15:30 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 100.0 17.05.2023 15:29 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 99.0 04.05.2023 10:39 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 98.0 20.04.2023 10:21 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 97.0 19.04.2023 15:29 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 96.0 05.04.2023 10:12 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 95.0 14.03.2023 11:23 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 94.0 01.03.2023 12:33 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 93.0 24.02.2023 10:25 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 92.0 31.01.2023 10:36 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 91.0 02.01.2023 10:40 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 90.0 19.10.2022 09:53 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 89.0 10.10.2022 14:31 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 88.0 07.10.2022 16:21 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 87.0 06.10.2022 09:49 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 86.0 03.10.2022 14:21 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 85.0 14.09.2022 15:45 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 84.0 12.09.2022 10:33 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 83.0 06.09.2022 09:55 Jarosław Rybarczyk
Konsultanci krajowi 82.0 31.08.2022 13:07 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 81.0 17.08.2022 13:06 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 80.0 27.07.2022 12:11 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 79.0 12.07.2022 15:44 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 78.0 06.07.2022 13:10 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 77.0 02.06.2022 14:02 Maria Kuźniar
Konsultanci krajowi 76.0 19.04.2022 14:37 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 75.0 14.04.2022 09:19 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 74.0 11.04.2022 12:03 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 73.0 18.03.2022 12:35 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 72.0 04.03.2022 10:06 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 71.0 01.03.2022 11:52 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 70.0 22.02.2022 10:35 Justyna Maletka
Konsultanci krajowi 69.0 15.02.2022 09:02 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 68.0 07.02.2022 14:16 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 67.0 31.01.2022 14:04 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 66.0 24.01.2022 09:23 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 65.0 31.12.2021 11:49 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 64.0 09.12.2021 12:54 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 63.0 24.11.2021 17:02 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 62.0 23.11.2021 10:51 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 61.0 17.11.2021 09:00 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 60.0 03.11.2021 14:11 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 59.0 29.10.2021 12:33 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 58.0 29.10.2021 10:03 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 57.0 27.10.2021 08:54 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 56.0 21.10.2021 09:53 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 55.0 19.10.2021 13:24 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 54.0 18.10.2021 10:22 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 53.0 30.09.2021 10:15 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 52.0 13.09.2021 14:54 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 51.0 09.07.2021 12:37 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 50.0 16.06.2021 10:28 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 49.0 30.04.2021 16:41 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 48.0 22.04.2021 08:43 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 47.0 12.04.2021 10:50 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 46.0 02.03.2021 15:41 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 45.0 08.01.2021 11:43 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 44.0 04.01.2021 09:17 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 43.0 26.10.2020 09:35 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 42.0 01.10.2020 11:29 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 41.0 07.09.2020 10:19 Justyna Maletka
Konsultanci krajowi 40.0 02.09.2020 14:02 Justyna Maletka
Konsultanci krajowi 39.0 20.08.2020 11:45 Bartłomiej Celejewski
Konsultanci krajowi 38.0 04.08.2020 10:52 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 37.0 31.07.2020 10:31 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 36.0 29.07.2020 15:12 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 35.0 16.07.2020 08:23 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 34.0 30.06.2020 11:08 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 33.0 04.06.2020 10:08 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 32.0 10.04.2020 15:17 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 31.0 06.04.2020 17:01 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 30.0 16.03.2020 17:09 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 29.0 13.03.2020 09:31 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 28.0 09.03.2020 09:35 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 27.0 05.03.2020 13:01 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 26.0 25.02.2020 09:06 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 25.0 20.02.2020 12:45 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 24.0 19.02.2020 10:38 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 23.0 19.02.2020 09:28 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 22.0 12.02.2020 09:20 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 21.0 24.01.2020 10:48 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 20.0 17.01.2020 09:02 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 19.0 02.01.2020 14:47 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 18.0 31.12.2019 09:57 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 17.0 24.12.2019 11:22 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 16.0 05.12.2019 08:19 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 15.0 22.11.2019 13:16 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 14.0 21.11.2019 09:47 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 13.0 14.11.2019 08:15 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 12.0 28.10.2019 11:22 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 11.0 24.10.2019 09:28 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 10.0 07.10.2019 10:12 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 9.0 23.09.2019 20:26 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 8.0 20.09.2019 15:18 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 7.0 03.09.2019 11:01 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 6.0 05.08.2019 10:46 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 5.0 01.08.2019 09:54 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 4.9 24.07.2019 11:49 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 4.8 17.07.2019 09:14 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 4.7 12.07.2019 09:07 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 4.6 09.07.2019 09:28 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 4.5 05.07.2019 08:41 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 4.4 03.07.2019 14:45 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 4.3 02.07.2019 10:04 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 4.2 02.07.2019 09:36 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 4.1 27.06.2019 10:15 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 4.0 26.06.2019 12:46 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 3.9 17.06.2019 07:46 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 3.8 07.06.2019 08:13 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 3.7 05.06.2019 07:53 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 3.6 01.04.2019 12:54 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 3.5 26.03.2019 07:52 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 3.4 14.03.2019 11:16 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 3.3 21.02.2019 13:19 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 3.2 18.01.2019 16:27 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 3.1 17.12.2018 09:29 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 3.0 27.11.2018 08:39 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 2.9 31.10.2018 13:53 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 2.8 05.10.2018 09:03 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 2.7 24.09.2018 11:58 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.6 21.09.2018 12:00 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.5 20.08.2018 13:25 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.4 14.08.2018 12:58 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.3 23.07.2018 09:13 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 2.2 20.07.2018 17:05 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 2.1 17.07.2018 09:47 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.0 11.07.2018 12:48 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.9 11.07.2018 12:07 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.8 05.07.2018 14:28 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.7 03.07.2018 14:44 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 1.6 03.07.2018 10:57 Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 1.5 28.06.2018 15:37 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.4 25.06.2018 13:37 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.3 21.06.2018 09:57 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.2 04.06.2018 13:30 Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.1 02.05.2018 10:01 Rafał Babraj
Konsultanci krajowi 1.0 13.03.2018 11:11 Rafał Babraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}