Konsultanci krajowi

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

  • medycyny,
  • farmacji,
  • innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:

  • towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,
  • odpowiednie samorządy zawodów medycznych.

Zadania konsultantów krajowych

Konsultanci krajowi:

  • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
  • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
  • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Konsultanci krajowi (wykaz z 31.10.2018) Pobierz plik: docx Konsultanci krajowi (wykaz z 31.10.2018)

Rozmiar : 0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 13:53
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 31.10.2018 13:53
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Konsultanci krajowi 1.0 13.03.2018 11:11 Rafał Babraj Rafał Babraj
Konsultanci krajowi 1.1 02.05.2018 10:01 Rafał Babraj Rafał Babraj
Konsultanci krajowi 1.2 04.06.2018 13:30 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.3 21.06.2018 09:57 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.4 25.06.2018 13:37 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.5 28.06.2018 15:37 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.6 03.07.2018 10:57 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 1.7 03.07.2018 14:44 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 1.8 05.07.2018 14:28 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 1.9 11.07.2018 12:07 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.0 11.07.2018 12:48 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.1 17.07.2018 09:47 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.2 20.07.2018 17:05 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 2.3 23.07.2018 09:13 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 2.4 14.08.2018 12:58 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.5 20.08.2018 13:25 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.6 21.09.2018 12:00 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.7 24.09.2018 11:58 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Konsultanci krajowi 2.8 05.10.2018 09:03 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak
Konsultanci krajowi 2.9 31.10.2018 13:53 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP