W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praca i praktyki

Możesz pracować w służbie cywilnej, jeżeli:

 • spełniasz wymagania niezbędne wymienione w ogłoszeniu,
 • złożysz kompletną ofertę w terminie,
 • ukończysz postępowanie naborowe z najlepszym wynikiem.

Gdzie znajdziesz informacje o wolnych stanowiskach

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia,
 3. w infokiosku przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.

Jakie dokumenty musisz złożyć

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
 • życiorys/CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • oświadczenie, że korzystasz z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane
 • oświadczenie, że nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie i nieskazaniu za umyślne przestępstwo skarbowe – własnoręcznie podpisane
 • kopia dokumentu, który potwierdza twoje polskie obywatelstwo lub oświadczenie, że jesteś obywatelem polskim
  • jeżeli jesteś cudzoziemcem, możesz zostać zatrudniony na niektórych stanowiskach, jeśli złożysz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego
 • kopie dokumentów, które potwierdzają wymagany staż pracy lub doświadczenie
  • staż pracy/doświadczenie zawodowego musisz potwierdzić kopiami: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, ocen okresowych, opinii czy referencji;
 • kopie dokumentów, które potwierdzają znajomość języka obcego
  • jeżeli na stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego, musisz dołączyć kopie dokumentów o znajomości tego języka na wymaganym poziomie;
 • uprawnienia
  • jeżeli na danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień, musisz dołączyć kopie dokumentów, które potwierdzają, że je masz;
 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym
  • do dokumentów w języku obcym, dołącz kopie w języku polskim potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. Wyjątkiem są certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Pamiętaj: Kompletna aplikacja musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Kopia umowy o pracę nie potwierdza stażu pracy lub doświadczenia zawodowego. Jeśli złożysz dodatkowe dokumenty, będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych.

Materiały

oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
oświadczenia​_dla​_kandydatów​_ubiegających​_się​_o​_wolne​_stanowisko​_sc.docx 0.02MB

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności dołącz do aplikacji kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność. Jako osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności będziesz traktowana na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko.

Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów. Jeśli znajdziesz się wśród pięciu najlepszych kandydatów masz pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Gdzie złożyć aplikację

 • osobiście w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w godz. 8.15-16.15
 • elektronicznie poprzez stronę kariera.mz.gov.pl (formularz dostępny w treści ogłoszenia)
 • przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Administracyjne

Miodowa 15 
00-952 Warszawa

Kiedy złożyć aplikację

Termin składania aplikacji znajdziesz w ogłoszeniu o naborze. Jeśli prześlesz dokumenty pocztą, o dotrzymaniu terminu zadecyduje data stempla pocztowego.

Uwaga: Jeśli spełniłeś wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, to powiadomimy cię telefonicznie lub e-mailowo o terminie kolejnego etapu naboru.

 

Twoja oferta jest rozpatrywana, kiedy:

 • złożona została w terminie.
 • zawiera stanowisko, nazwę komórki organizacyjnej, numer ogłoszenia,
 • zawiera wszystkie wymagane dokumenty wskazane w ogłoszeniu.

WAŻNE INFORMACJE
Aplikacje osób przesyłających swoje dokumenty bez wskazania konkretnego ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane. Aplikacje będą niszczone niezwłocznie po ich dostarczeniu.

Dodatkowe informacje

Każde ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy zawiera informacje o metodach i technikach naboru.

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej

Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.03.2018 10:53 Rafał Babraj
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Babraj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Praca i praktyki 4.0 17.02.2023 14:31 Jarosław Rybarczyk
Praca i praktyki 3.0 27.01.2022 14:07 Bartłomiej Celejewski
Praca i praktyki 2.0 09.03.2020 13:03 Mateusz Klimczak
Praca i praktyki 1.3 21.06.2019 09:41 Mateusz Klimczak
Praca i praktyki 1.2 14.05.2019 15:27 Mateusz Klimczak
Praca 1.1 21.01.2019 12:40 Mateusz Klimczak
Praca 1.0 13.03.2018 10:53 Rafał Babraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}