Konkursy na kierownicze stanowisko państwowe oraz na stanowiska w jednostkach podległych MZ

Article List

06.05.2019

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Termin składania ofert upłynie w dniu 16 maja 2019 r.
11.04.2019

Członek zarządu ds. sprzedaży - spółka Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

18.01.2019

Prezes Zarządu - Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

10.12.2018

Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

Oferty należy złożyć w ciągu 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
14.11.2018

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej oraz Oddziału Intensywnej opieki Kardiologicznej – R.

Termin składania ofert upływa w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
30.10.2018

Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

Termin składania ofert upływa 30 listopada 2018 r.
01.10.2018

Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Termin składania ofert upłynie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
01.10.2018

Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej oraz Oddziału Intensywnej opieki Kardiologicznej – R.

Termin składania ofert upłynie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
11.09.2018

Profesor nadzwyczajny w Pionie Lekarza Naczelnego Szpitala Pediatrycznego

Oferty należy składać do 21.09.2018r.
11.09.2018

Adiunkt w Pododdziale Onkologii Klinicznej

Oferty należy składać do 21.09.2018r.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.03.2018 08:14
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 29.03.2018 08:14
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj