W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Projekt FaAP (Fair and Affordable Pricing)

Inicjatywa mająca na celu ułatwienie pacjentom dostępu do leków poprzez zapewnienie sprawiedliwych i przystępnych cen produktów medycznych (Fair and Affordable Prices - FaAP) jest istotna zarówno z punktu widzenia poszczególnych krajów, jak i grup krajów. W wielu państwach Europy Środkowowschodniej istnieje problem zbyt wysokich cen leków, które w związku z tym mogą nie być dostępne dla niektórych pacjentów. Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej i innych krajów regionu Europy Środkowowschodniej stanowi dotychczas najlepszą platformę w regionie do wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie. 

Począwszy od objęcia przez Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej w 2016 r. odbyła się seria spotkań ekspertów, których celem było wzajemne poznanie systemów refundacyjnych oraz omówienie oczekiwań, potrzeb i możliwego zakresu przyszłej współpracy w zakresie FaAP. W efekcie wypracowany został tekst Memorandum o Porozumieniu (MoU) - dokumentu w formie deklaracji politycznej, który, ze strony państw zaangażowanych w tematykę FaAP, był sygnałem poparcia dla całej inicjatywy prac nad wspólnymi negocjacjami oraz wyznaczającym podstawowe ramy tego procesu i jego cele. Podpisanie MoU odbyło się w Warszawie w dniu 3 marca 2017 r. podczas spotkania Ministrów Zdrowia państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Chorwacji i Litwy. Do Porozumienia przystąpiły wtedy: Polska, Węgry, Słowacja, Chorwacja i Litwa. Niedługo potem dołączyła Słowenia.

Podpisanie MoU otworzyło drogę do dalszych, pogłębionych prac. Zgodnie z treścią dokumentu powołany został Komitet Koordynacyjny, który składał się z maksymalnie pięciu ekspertów z każdego kraju, a jego celem była koordynacja prace nad projektem w przyszłości. Współpraca w ramach FaAP była następnie kontynuowana w ramach następujących po sobie przewodnictw w Grupie Wyszehradzkiej – węgierskiego, a następnie słowackiego.

W marcu 2019 r., Memorandum wygasło. Jeszcze w lutym 2019 r., uczestnicy organizowanego w Warszawie spotkania ministrów zdrowia Grupy Wyszehradzkiej i Litwy – zaangażowanych we współpracę w ramach FaAP pozytywnie ocenili dotychczasowe prace wykonane w ramach MoU i poparli kontynuowanie prac nad nowym dokumentem przedłużającym współpracę na kolejne lata.

W związku z tym w dniu 15 maja 2019 r. w Warszawie Ministrowie Zdrowia Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy podpisali drugie Memorandum o Porozumieniu. Nowe MoU opiera się na pierwszym dokumencie z 2017 r. i uwzględnia doświadczenia z ostatnich dwóch lat współpracy, z których najważniejszym jest aktualizacja założeń i celów współpracy. 

Niezmiennie głównym celem MoU jest współpraca w obszarze cen leków, która przełoży się na zwiększenie dostępności do przystępnych cenowo leków. Ważnym i zyskującym na znaczeniu aspektem współpracy w ramach MoU jest dobrowolna wymiana informacji nt. dobrych praktyk w obszarze polityki cenowej, oceny technologii medycznych, ale również danych z procesów realizowanych w poszczególnych państwach.

Tak jak w przypadku „pierwszego” MoU za praktyczne wdrażanie współpracy odpowiadać będzie Komitet Koordynacyjny w skład którego wchodzi do 5 przedstawicieli z poszczególnych państw.

{"register":{"columns":[]}}